Trình tự tinh giản biên chế 2019

Trình tự tinh giản biên chế 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Trình tự tinh giản biên chế2 Câu hỏi của bạn về quy định về trình tự tinh giản biên chế3 Câu trả lời của luật sư về quy định về trình tự tinh giản biên chế 3.1 1. Cơ sở pháp lý […]

Trình tự tinh giản biên chế 2019
Đánh giá bài viết

Trình tự tinh giản biên chế

Câu hỏi của bạn về quy định về trình tự tinh giản biên chế

     Chào luật sư! Luật sư tư vấn cho tôi về trình tự tinh giản biên chế đối với người làm trong đơn vị sự nghiệp của Đảng như thế nào?


Câu trả lời của luật sư về quy định về trình tự tinh giản biên chế

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trình tự tinh giản biên chế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trình tự tinh giản biên chế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trình tự tinh giản biên chế

2. Nội dung tư vấn về quy định về trình tự tinh giản biên chế

    Vừa qua Ban Tổ chức Trung ương vừa ban hành hướng dẫn 18-HD/BTCTW 2018 hướng dẫn thực hiện chính sách tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp của Đảng. Hướng dẫn 18 hướng dẫn chi tiết trình tự tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp của Đảng.

     2.1 Trình tự tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp của Đảng

     Mục 2 Hướng dẫn 18-HD/BTCTW 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế quy định trình tự tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp của Đảng như sau:

     Thứ nhất: Hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phê duyệt danh sách là đối tượng tinh giản biên chế và sử dụng chi ngân sách thường xuyên hằng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng tinh giản biên chế. Địnkỳ 02 lần/năm (06 tháng/01 lần); tổng hợp kết quả thực hiện tinh giản biên chế, bao gồm danh sách đối tượng tinh giản biên chế (kèm theo giải trình lý do tinh giản biên chế của từng đối tượng) và kinh phí thực hiện tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính.

     Đối với các cơ quan tham mưu, đơn vị của Đảng ở Trung ương (là đơn vị dự toán cấp II) khi gửi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương theo định kỳ đồng thời cũng có văn bản gửi về Văn phòng Trung ương Đảng (đơn vị dự toán cấp I) để kiểm tra tài chính theo quy định, trước khi tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

     Thứ hai: Ban Tổ chức Trung ương kiểm tra đối tượng tinh giản biên chế trên cơ sở báo cáo kết quả tinh giản biên chế do cơ quan, đơn vị, địa phương gửi đến và có ý kiến gi Bộ Tài chính để làm căn cứ kiểm tra, quyết toán kinh phí đã thực hiện tinh giản biên chế.

Trình tự tinh giản biên chế

Trình tự tinh giản biên chế

     2.2 Thời hạn gửi kết quả thực hiện tinh giản biên chế

     Mục 3 Hướng dẫn 18-HD/BTCTW 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế quy định thời hạn gửi kết quả thực hiện tinh giản biên chế trong đơn vị sự nghiệp của Đảng như sau:

     Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương được báo cáo định kỳ 02 lần/năm gửi về Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính với thời hạn như sau: Kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 15 tháng 6 hằng năm và Kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm gửi trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về trình tự tinh giản biên chế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung