Tranh chấp về quyền sử dụng đường làng, ngõ xóm theo quy định

Tranh chấp về quyền sử dụng đường làng ngõ xóm theo quy định...nguồn gốc hình thành từ đất của các hộ gia đình hoặc của Nhà nước.

TRANH CHẤP VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐƯỜNG LÀNG, NGÕ XÓM

Câu hỏi của bạn:

     Chào các Anh chị Luật sư, Tôi có một vấn để xin tu vấn các anh chị.      

Năm 2013 gia đình tôi có mua nhà trên mảnh đất 450m2 phía trước 10m là nhà ở giáp đường phố phía sau là vườn 10m trong đó 5m giáp khu dân cư, 5m giáp ngõ đi 5m (theo sơ đồ trong sổ đỏ) (là ngõ cụt đâm thẳng vào đất nhà tôi).

     Nay gia đình tôi có mua ô tô con để đi lại nhưng do phía trước nhà không có chỗ để xe nên chúng tôi muốn mở cổng phụ phía sau để để xe trong vườn. Sau khi báo cáo tổ trưởng tổ dân phố, bác chỉ tôi đến gặp ông L là người cao tuổi và có uy tín nhất xóm phía sau nhà tôi để xin đi lại và đóng góp tiền làm ngõ. Ông L nói là đất nhà tôi không có quy hoạch ngõ đi phía sau. tôi muốn đi phải làm đơn lên phường cho phép mở mới được mở rồi về đây chúng tôi mới cho đóng góp để đi. Tôi làm đơn lên phường và phường có cử đoàn liên ngành gồm phó chủ tịch phường, cán bộ địa chính phường, cán bộ phòng quy hoạch TP, tổ phó tổ dân phố xuống nhà tôi kiểm tra họp bàn rồi có đưa ra biên bản họp nội dung đồng ý cho tôi mở cổng phụ đi phía sau vì phù hợp với quy hoạch giao thông và không ảnh hưởng đến ai, và có chữ ký của tất cả các bên dấu đỏ của phường.

     Tôi mang biên bản xuống gặp ông L thì có gặp anh K là người cũng xóm ngõ anh có nói là anh không đồng ý cho mở cổng đi nói là để tối anh ý gọi mọi người trong ngõ họp để hỏi ý kiến tất cả đồng ý cho đi mới được đi. Hôm sau anh K đưa tôi xem biên bản họp xóm có chữ ký của tất cả người trong xóm nội dung là không đồng ý cho tôi mở cổng đi. Tôi có nhờ bác tổ trưởng tổ dân phố sang ngõ nói chuyện với mọi người nhưng họ vẫn không đồng ý với lý do đường họ góp tiền làm muốn cho ai đi là quyền của họ, phường không có quyền can thiệp và sợ đất nhà tôi rộng sau này mở cồng sẽ làm ăn kinh doanh cafe gì đó.. làm mất an ninh trật tự xóm. Hôm sau họ mua gạch về xây kín trước cổng nhà tôi.

     1. Theo các anh chị thì họ làm vậy có đúng không? và tôi nên làm gì?.

    2. Nếu tôi báo cáo lên phường để phường cử người xuống hòa giải (theo lời bác tổ trưởng) mà họ vẫn không đồng ý thì tôi phải làm thế nào?

     Mong nhận dc phản hồi sớm, tôi xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của luật sư:

     Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về tranh chấp quyền sử dụng đường làng ngõ xóm về cho chúng tôi, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tranh chấp quyền sử dụng đường làng ngõ xóm như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

     Căn cứ vào các thông tin mà bạn cung cấp thì chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

      Khoản 24, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

…24. Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai hoặc nhiều bên trong quan hệ đất đai.

1. Nên làm gì với hành vi xây dựng kín lối cổng phía trước gia đình của gia đình bạn

     Hành vi mua gạch xây kín trước cổng gia đình bạn của những người hàng xóm là hành vi gây khó khăn, cản trở quyền sử dụng đối với mảnh đất của gia đình bạn và đó là hành vi vi phạm pháp luật đất đai. Cụ thể tại khoản 10, điều 12, luật đất đai 2013 như sau: “Điều 12: Những hành vi bị nghiêm cấm: (…) 10. Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật”.

     Theo quy định tại Nghị định 91/2019/NĐ-CP nghị định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai, hành vi gây cản trở cho việc sử dụng đất của người khác thì bị xử phạt hành chính và thẩm quyền xử phạt hành chính như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp đưa vật liệu xây dựng hoặc các vật khác lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình mà gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp đưa chất thải, chất độc hại lên thửa đất của người khác hoặc thửa đất của mình gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp đào bới, xây tường, làm hàng rào gây cản trở hoặc thiệt hại cho việc sử dụng đất của người khác.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm đối với trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này.

  • Thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định tại thông tư 102/2014/NĐ- CP gồm có: “Điều 31. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

Điều 38. Thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc xử phạt vi phạm hành chính

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng;

c) Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng;

c) Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt cảnh cáo;

b) Phạt tiền đến 500.000.000 đồng;

c) Tịch thu các giấy tờ đã bị tẩy xóa, sửa chữa, làm sai lệch nội dung; giấy tờ giả đã sử dụng trong việc sử dụng đất;

d) Tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực đất đai có thời hạn;

đ) Áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 5 Nghị định này.

4. Trường hợp người có thẩm quyền quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này phát hiện hành vi vi phạm không thuộc thẩm quyền hoặc vượt quá thẩm quyền xử phạt, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật xử phạt vi phạm hành chính và khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính được sửa đổi bổ sung tại khoản 7 Điều 1 của Nghị định số 97/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ.

     Căn cứ theo những quy định trên, gia đình bạn bị vi phạm về quyền sử dụng đối với thửa đất của mình, trước hết gia đình bạn có thể yêu cầu cơ quan cấp xã (trực tiếp là chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã) hoặc chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc tỉnh xem xét ra quyết định xử phạt hành chính và yêu cầu bên vi phạm phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm đối với hành vi trên trong phạm vi thẩm quyền.

Tranh chấp về quyền sử dụng đường làng, ngõ xóm theo quy định

2. Gia đình bạn có quyền sử dụng đối với ngõ đi phía sau căn nhà

     Thứ nhất, phải xác định nguồn gốc đất được dùng để làm ngõ:

     Nếu đất được dùng làm ngõ là đất của các hộ gia đình, cá nhân trong ngõ đó tặng cho dưới hình thức tặng cho quyền sử dụng đất cho cộng đồng dân cư (đã ký hợp đồng tặng cho theo quy định của pháp luật), đồng thời chi phí xây dựng hoàn toàn của các hộ gia đình trong ngõ thì quyền sử dụng đất đối với ngõ chung đó được quy định trong bộ luật dân sự 2015 như sau:

     “Điều 211. Sở hữu chung của cộng đồng

     1. Sở hữu chung của cộng đồng là sở hữu của dòng họ, thôn, ấp, bản, làng, buôn, phum, sóc, cộng đồng tôn giáo và cộng đồng dân cư khác đối với tài sản được hình thành theo tập quán, tài sản do các thành viên của cộng đồng cùng nhau đóng góp, quyên góp, được tặng cho chung hoặc từ các nguồn khác phù hợp với quy định của pháp luật nhằm mục đích thỏa mãn lợi ích chung hợp pháp của cộng đồng.

     2. Các thành viên của cộng đồng cùng quản lý, sử dụng, định đoạt tài sản chung theo thỏa thuận hoặc theo tập quán vì lợi ích chung của cộng đồng nhưng không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

     3Tài sản chung của cộng đồng là tài sản chung hợp nhất không phân chia.”

     Việc định đoạt tài sản chung là ngõ xóm này phải tuân thủ theo quy định tại khoản 2, điều 218, bộ luật dân sự 2015 như sau:

     “Điều 218. Định đoạt tài sản chung (…)2. Việc định đoạt tài sản chung hợp nhất được thực hiện theo thỏa thuận của các chủ sở hữu chung hoặc theo quy định của pháp luật. (…)”.

     Trong trường hợp định đoạt quyền sử dụng như thế nào với ngõ đi chung của cả xóm đều phải được sự đồng ý của cả ngõ, xóm và không được trái với quy định của pháp luật. Cũng có nghĩa là định đoạt sử dụng ngõ đi của cả xóm phải không làm cản trở đến quyền sử dụng của tất cả các hộ có đất nằm trong ngõ đó. Trường hợp gia đình bạn có phần đất phía sau có giáp với ngõ, tuy rằng gia đình không mở lối ra chính bằng diện tích phía sau nhưng phần đất của gia đình vẫn giáp ranh với ngõ, gia đình có xin đóng góp tiền xây dựng ngõ xóm, việc gia đình xây dựng chỗ để xe ở phía diện tích sau vườn là phù hợp với quy định về xây dựng của pháp luật (có sự đồng ý bằng văn bản của ủy ban nhân dân cấp xã); do vậy mà gia đình bạn hoàn toàn có thể xây dựng công trình này.

     Tuy nhiên, nếu gia đình muốn hoàn toàn thoải mái được đi lại với ngõ thì cũng cần phải thương lượng lại với các hộ gia đình; thêm nữa, nếu chỉ căn cứ vào việc gia đình bạn mở chỗ để ô tô mà suy ra sau này có mở quán café hay kinh doanh gì khác làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự, môi trường sống của cả ngõ, xóm thì chưa đủ căn cứ. Gia đình bạn cũng cần phải đảm bảo việc sử dụng, xây dựng các công trình liền kề với ngõ đi chung phía sau nhà là đúng như mục đích đã trình bày, đối thoại với cả ngõ và theo đúng như quyết định đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

    Thứ hai, nếu nguồn gốc của việc hình thành ngõ xóm là đất của Nhà nước

     Nếu nguồn gốc hình thành ngõ xóm là từ việc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thu hồi đất để xây dựng, nguồn vốn đầu tư xây dựng bao gồm cả nguồn từ Ngân sách Nhà nước thì trong quá trình sử dụng, việc định đoạt sử dụng ngõ như thế nào không phải chỉ do những hộ dân trong ngõ đó quyết định mà còn phải có sự chấp thuận của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Hơn thế gia đình bạn cũng là một trong số những hộ gia đình được quyền sử dụng lối đi chung của cộng đồng dân cư trong trường hợp đó.

3. Thủ tục giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đường làng ngõ xóm

     Theo quy định tại Luật đất đai 2013., khi xảy ra tranh chấp đất đai, nếu các bên không thể tự hòa giải hoặc không thể giải quyết thông qua hòa giải tại cơ sở thì được giải quyết theo trình tự như sau:

Bước 1: Thực hiện thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai tại Ủy ban nhân dân cấp xã

     Đây là thủ tục bắt buộc phải tiến hành đối với các tranh chấp đất đai.

Bước 2: Giải quyết tranh chấp đất đai tại ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc khởi kiện tại tòa án

     Sau khi hòa giải tại Ủy ban nhân dân cấp xã không thành, các bên có quyền lựa chọn giải quyết tranh chấp đất đai tại cơ quan có thẩm quyền cao hơn là Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp các bên đương sự không có giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện nơi có đất đối với trường hợp các bên có giấy tờ hoặc không có giấy tờ về quyền sử dụng đất.

     Tuy nhiên, để gìn giữ giá trị tình làng nghĩa xóm, gia đình bạn nên tiến hành hòa giải trước với những người trong xóm. Gia đình cũng cần giải thích cho mọi người trong xóm về mục đích của việc sử dụng phần đất phía sau nhà rõ ràng là để làm gì. Nếu vẫn không thể giải quyết được bằng đàm phán, thương lượng thì gia đình bạn có thể gửi đơn đến các cơ quan có thẩm quyền để được can thiệp giải quyết theo quy định.

Bài viết tham khảo:

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về tranh chấp về quyền sử dụng đường làng ngõ xóm:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về tranh chấp về quyền sử dụng đường làng ngõ xóm như: thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai… mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.