Trách nhiệm của các cơ quan THTT bảo đảm việc tham gia tố tụng của Luật sư, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dưới 18 tuổi?

Cơ quan tiến hành tố tụng có trách nhiệm bảo đảm sự có mặt của Luật sư bào chữa cho người dưới 18 tuổi khi tham gia vào quá trình tố tụng của vụ án hình sự.

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi có một vấn đề muốn nhờ Luật sư tư vấn như sau: Trách nhiệm của các cơ quan THTT bảo đảm việc tham gia tố tụng của Luật sư, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dưới 18 tuổi được quy định như thế nào? Rất mong nhận được câu trả lời từ Luật sư, tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

1. Trách nhiệm của cơ quan THTT trong việc bảo đảm sự có mặt của Luật sư bào chữa cho người dưới 18 tuổi

     Cơ quan THTT, người có thẩm quyền THTT phải thông báo cho người bị buộc tội, người bị hại dưới 18 tuổi, người đại diện hoặc người thân thích của họ về việc mời người bào chữa, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ khi tham gia tố tụng; trường hợp những người này không mời thì tùy từng trường hợp cơ quan THTT, người THTT phải chỉ định người bào chữa cho họ hoặc yêu cầu Trung tâm TGPLNN cử người thực hiện TGPL; yêu cầu cơ quan, tổ chức có người bị hại là thành viên cử người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ.

2. Trách nhiệm của chính Luật sư khi tham gia tố tụng để bào chữa cho người dưới 18 tuổi

     Luật sư bào chữa cho người bị buộc tội dưới 18 tuổi phải tham gia trong các giai đoạn tố tụng của vụ án, trừ các trường hợp sau:

     Trường hợp đã thay đổi người bào chữa được chỉ định mà người bị buộc tội, người đại diện hoặc người thân thích của họ vẫn từ chối người bào chữa thì cơ quan THTT, người có thẩm quyền THTT lập biên bản về việc từ chối, đưa vào hồ sơ vụ án và chấm dứt việc chỉ định người bào chữa.

     Trường hợp hủy bỏ việc đăng ký bào chữa theo quy định tại khoản 7 Điều 78 BLTTHS 2015 thì cơ quan THTT, người có thẩm quyền THTT yêu cầu hoặc đề nghị Đoàn Luật sư phân công tổ chức hành nghề Luật sư cử Luật sư hoặc “Trung tâm TGPLNN cử người thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận cử BCVND khác để bào chữa cho người bị buộc tội.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về việc bảo đảm sự có mặt của Luật sư bào chữa cho người dưới 18 tuổi:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về việc bảo đảm sự có mặt của Luật sư bào chữa cho người dưới 18 tuổi. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về bảo đảm sự có mặt của Luật sư bào chữa cho người dưới 18 tuổi tới địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Hải Quỳnh