Địa chỉ tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên. Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên Tổ 13 phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

      Tòa án nhân dân là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có nhiệm vụ xét xử những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, lao động, kinh tế, hành chính và giải quyết việc khác theo quy định của pháp luật để bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, tài sản, tự do, danh dự, nhân phẩm của công dân     

      Ở nước ta, từ trước đến nay, vai trò của Tòa án đối với việc áp dụng, bảo vệ pháp luật luôn luôn được đề cao, tuy ở những giai đoạn khác nhau vai trò đó có những mức độ biểu hiện khác nhau. Tuy nhiên Tòa án luôn là đơn vị xem xét, đánh giá và ra phán quyết về tính hợp pháp và tính đúng đắn của hành vi pháp luật hay quyết định pháp luật khi có sự tranh chấp và mâu thuẫn giữa các bên có lợi ích khác nhau trong các tranh chấp hay mâu thuẫn đó. Mặc dù Tòa án có vai trò quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước nhưng không phải tất cả mọi công dân đều nắm rõ thẩm quyền của tòa án nhân dân. Để hiểu rõ hơn về thẩm quyền của Tòa án nói chung và Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên nói riêng bạn đừng lo lắng, có thể liên hệ ngay đến công ty Luật TNHH Toàn Quốc để được tư vấn cụ thể.

1. Địa chỉ Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên

      Trụ sở của tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên tỉnh Thái Nguyên:

 • Tổ 13 phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

2. Thẩm quyền của tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

       Hiện nay theo quy định của pháp luật thì Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên có thẩm quyền giải quyết các vụ án sơ thẩm về dân sự, hành chính, hình sự. 

2.1. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về lĩnh vực hành chính

      Theo quy định tại điều 31 Luật tố tụng hành chính 2015 Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên tương đương Tòa án nhân dân huyện có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những khiếu kiện sau đây:

 •  Khiếu kiện quyết định hành chính, hành vi hành chính của cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án hoặc của người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước đó, trừ quyết định hành chính, hành vi hành chính của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
 • Khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc thôi việc của người đứng đầu cơ quan, tổ chức từ cấp huyện trở xuống trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án đối với công chức thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan, tổ chức đó.
 • Khiếu kiện danh sách cử tri của cơ quan lập danh sách cử tri trên cùng phạm vi địa giới hành chính với Tòa án.

2.2. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về lĩnh vực hình sự

       Theo quy định tại điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 thì Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên có thẩm quyền xét xử sơ thẩm những vụ án hình sự về tội phạm ít nghiêm trọng, tội phạm nghiêm trọng và tội phạm rất nghiêm trọng, trừ những tội phạm:

 • Các tội xâm phạm an ninh quốc gia.
 • Các tội phá hoại hoà bình, chống loài người và tội phạm chiến tranh
 • Các Tội giết người, Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh Điều 125, Tội giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội Điều 126.
 • Tội vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên Điều 227.
 •  Tội vi phạm quy định điều khiển tàu bay Điều 277.
 • Tội cản trở giao thông đường không Điều 278, Tội đưa vào sử dụng phương tiện giao thông đường không không bảo đảm an toàn Điều 279, Tội điều động hoặc giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường không Điều 280.
 • Tội chiếm đoạt tàu bay, tàu thuỷ Điều 282, Tội điều khiển tàu bay vi phạm các quy định về hàng không của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 283.
 • Tội điều khiển phương tiện hàng hải vi phạm các quy định về hàng hải của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Điều 284.
 • Tội phát tán chương trình tin học gây hại cho hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Điều 286, Tội cản trở hoặc gây rối loạn hoạt động của mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử Điều 287, Tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông Điều 288.
 • Tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước; tội chiếm đoạt, mua bán, tiêu hủy tài liệu bí mật nhà nước Điều 337.
 • Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội Điều 368, Tội không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội Điều 369.
 • Tội ra bản án trái pháp luật Điều 370, Tội ra quyết định trái pháp luật Điều 371.
 • Tội đầu hàng địch Điều 399 và Tội khai báo hoặc tự nguyện làm việc cho địch khi bị bắt làm tù binh Điều 400 của Bộ luật hình sự.
 • Các tội phạm được thực hiện ở ngoài lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2.3. Thẩm quyền của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên về lĩnh vực dân sự

      Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật tố tụng dân sự 2015, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng như các Tòa án nhân dân cấp quận, huyện khác có thẩm quyền giải quyết theo thủ tục sơ thẩm những tranh chấp dân sự không có yếu tố nước ngoài sau:

 • Tranh chấp về dân sự, hôn nhân và gia đình quy định tại Điều 26 và Điều 28 BLTTDS 2015, trừ những tranh chấp về bồi thường thiệt hại do áp dụng biện pháp ngăn chặn hành chính không đúng theo quy định của pháp luật về cạnh tranh hoặc trường hợp yêu cầu bồi thường thiệt hại được giải quyết trong vụ án hành chính.
 • Tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại giữa cá nhân, tổ chức có đăng ký kinh doanh với nhau và đều có mục đích lợi nhuận
 • Tranh chấp về lao động quy định tại Điều 32 của BLTTDS 2015.

  Ngoài ra, Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên có thẩm quyền giải quyết những yêu cầu sau:

 • Những yêu cầu dân sự như: Yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; yêu cầu thông báo tìm kiếm người vắng mặt tại nơi cư trú và quản lý tài sản của người đó; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người mất tích; yêu cầu tuyên bố hoặc hủy bỏ quyết định tuyên bố một người là đã chết,…
 • Yêu cầu về hôn nhân và gia đình như : Yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật; yêu cầu công nhận thuận tình ly hôn, thỏa thuận nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; yêu cầu chấm dứt việc nuôi con nuôi; yêu cầu liên quan đến việc mang thai hộ theo quy định của pháp luật hôn nhân và gia đình,…
 • Yêu cầu về kinh doanh, thương mại như: Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng thành viên theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp; Các yêu cầu khác về kinh doanh, thương mại, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.
 • Yêu cầu về lao động như: Yêu cầu tuyên bố hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể vô hiệu; Các yêu cầu khác về lao động, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên

3. Những khó khăn khi tự giải quyết tại Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên

      Trên thực tế không phải tất cả mọi người đều nắm được quy định về thẩm quyền của Tòa án nhân dân. Chính vì vậy trong quá trình muốn khởi kiện giải quyết tranh chấp hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết các vụ việc dân sự các đương sự sẽ gặp khó khăn về thủ tục cũng như xác định thẩm quyền giải quyết của Tòa án. Cụ thể như sau:

Về trình tự, thủ tục giải quyết tại Tòa án:

 • Khách hàng không nắm được hồ sơ, thủ tục khi khởi kiện vụ án hoặc yêu cầu Tòa án giải quyết một vụ việc bao gồm những giấy tờ gì và trình tự ra sao;
 • Khách hàng không nắm được cách trình bày, soạn thảo những văn bản nộp cho Tòa án nhân dân;
 • Đương sự chưa nắm được quy định nộp án phí ở đâu; bao nhiêu và nộp tại thời điểm nào;
 • Khách hàng chưa biết thẩm quyền của tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên; không biết những vụ án, vụ việc nào sẽ do Tòa án này thụ lý và giải quyết;
 • Khách hàng không biết thời gian giải quyết vụ án, vụ việc bao lâu là đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho mình;
 • Khách hàng không nắm được thời hiệu khởi kiện, khiếu kiện theo quy định nên có thể không được Tòa án giải quyết do quá thời hiệu;

Về nội dung công việc:

 • Đương sự chưa biết kèm theo đơn khởi kiện, đơn yêu cầu còn phải cung cấp thêm những tài liệu, chứng cứ nào nộp đến Tòa án;
 • Đương sự chưa nắm được những điểm lợi thế cho mình khi khởi kiện, khiếu kiện hoặc khi bị khởi kiện, khiếu kiện;
 • Khách hàng gặp khó khăn do khoảng cách địa lý dẫn đến chậm trễ về mặt thời gian giải quyết theo thông báo của Tòa án;
 • Ngoài ra, còn một số khó khăn khi khách hàng chưa nắm rõ quy trình làm việc tại tòa, giờ làm việc, thẩm phán hay các chức danh có thẩm quyền xử lý, dẫn đến việc đi lại nhiều lần, tốn công sức mà không hiệu quả. Thậm chí một số thủ tục có thể bỏ qua hoặc có thể làm đơn thư xin miễn, không thực hiện nhưng do chưa nắm rõ hoặc có nghiên cứu nhưng không hiểu hoặc hiểu không rõ mà vô tình đã làm kéo dài thêm quá trình xử lý vụ việc;…

Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên

4. Dịch vụ Luật Toàn Quốc cung cấp

     Với đội ngũ Luật sư, chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề, Chúng tôi khẳng định dịch vụ hỗ trợ cá nhân, tổ chức giải quyết các vụ án, vụ việc liên quan đến hành chính, lao động,doanh nghiệp, đất đai, dân sự, hình sự… là một thế mạnh tuyệt đối của Luật Toàn Quốc vì vậy sẽ đảm bảo chính xác về mặt hồ sơ và thủ tục. Để đảm bảo công việc của khách hàng được thực hiện nhanh chóng, chính xác, kịp thời, chúng tôi – Công ty Luật Toàn quốc có thể hỗ trợ, tư vấn khách hàng:

 • Nghiên cứu hồ sơ và đưa ra phương án đề xuất tối ưu nhất cho đương sự;
 • Hỗ trợ soạn thảo những văn bản; đơn thư để gửi cho cơ quan, tổ chức liên quan hoặc Tòa án nhân dân;
 • Hỗ trợ hoặc đại diện khách hàng thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan đến vụ việc.;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự tham gia các buổi làm việc, trình bày ý kiến, hòa giải Tòa án nhân dân;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên A tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền tới khi kết thúc phiên tòa Sơ thẩm;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự đưa ra yêu cầu, bổ sung yêu cầu khởi kiện;
 • Đại diện theo ủy quyền cho đương sự ký kết các giấy tờ, biên bản, tài liệu cần thiết và thay mặt nộp các khoản phí, lệ phí liên quan đến vụ việc.
 • Thay mặt và nhân danh khách hàng nộp; sửa đổi; bổ sung hồ sơ, chứng cứ tại Tòa án nhân dân;…

     Khi  lựa chọn dịch vụ của Công ty Luật Toàn Quốc khách hàng sẽ tiết kiệm thời gian đi lại, đảm bảo quyền lợi và có những phương án tốt nhất để giải quyết vụ việc tại tòa án nhân dân. Để được cung cấp dịch vụ khách hàng liên hệ theo thông tin sau:

 • Trụ sở chính tại: Số 463 đường Hoàng Quốc Việt, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
 • Website: luattoanquoc.com 
 • Điện thoại: 1900.6500
 • Email: lienhe@luattoanquoc.com

     Kết luận: Để giải quyết vụ việc tại tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, bạn cần nộp hồ sơ đến địa chỉ Tổ 13 phường Trung Vương, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bạn cần xác định được thẩm quyền giải quyết các vụ việc của Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên để nộp hồ sơ đúng nơi quy định. Nếu bạn khó khăn khi tự mình giải quyết, bạn có thể liên hệ đến công ty chúng tôi để được hỗ trợ và tìm ra phương án tối ưu nhất cho mình.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyênquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                                 Chuyên viên: Hoài Thương