Tính thù lao Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án ngày càng nhiều; vậy việc tính thù lao Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự được quy định như thế nào?

Câu hỏi của bạn:

     Em chào Luật sư, mong Luật sư giải đáp thắc mắc của em về vấn đề như sau: Việc tính thù lao Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự được quy định như thế nào? Mong Luật sư trả lời giúp em. Em chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

     Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự được nhận thù lao theo quy định của Luật luật sư và các văn bản quy định pháp luật liên quan.

1. Căn cứ và phương thức tính thù lao Luật sư

– Theo Điều 55 Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2013 căn cứ tính và phương thức tính thù lao Luật sư như sau:

Mức thù lao được tính dựa trên các căn cứ sau đây:

 • Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý;
 • Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý;
 • Kinh nghiệm và uy tín của luật sư.

Thù lao được tính theo các phương thức sau đây:

 • Giờ làm việc của luật sư;
 • Vụ, việc với mức thù lao trọn gói;
 • Vụ, việc với mức thù lao tính theo tỷ lệ phần trăm của giá ngạch vụ kiện hoặc giá trị hợp đồng, giá trị dự án;
 • Hợp đồng dài hạn với mức thù lao cố định.

2. Thù lao luật sư trong trường hợp luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của người bị buộc tội

     Theo Điều 56 Luật luật sư 2006 sửa đổi bổ sung 2012 thì mức thù lao luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của người bị buộc tội sẽ thực theo hợp đồng dịch vụ pháp lý.

 • Mức thù lao được thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý; đối với vụ án hình sự mà luật sư tham gia tố tụng thì mức thù lao không được vượt quá mức trần thù lao do Chính phủ quy định. 
 • Theo Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP, mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.
 • Tiền tàu xe, lưu trú và các chi phí hợp lý khác cho việc thực hiện dịch vụ pháp lý do các bên thoả thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý.

3. Thù lao trong trường hợp luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.

     Theo Điều 57 Luật luật sư sửa đổi bổ sung 2012 quy định Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được nhận thù lao và được thanh toán chi phí. Theo Điều 2 Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP thù lao cho luật sư như sau:

– Mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Ngày làm việc của luật sư được tính trên cơ sở 08 giờ làm việc.

     Trong trường hợp, luật sư làm việc trong nhiều ngày, nhưng mỗi ngày  thực hiện không đủ 08 giờ, thì số ngày làm việc của luật sư được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế của luật sư. Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau:

 • Nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 06 giờ thì tính thành ½ ngày làm việc.
 • Nếu số giờ làm việc lẻ từ 06 giờ trở lên thì tính thành 01 ngày làm việc.
– Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm:
 • Thời gian gặp người bị tạm giữ, bị can, bị cáo;
 • Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa;
 • Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu;
 • Thời gian tham gia phiên tòa;
 • Thời gian hợp lý khác để thực hiện việc tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng.
  Thời gian làm việc của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trực tiếp giải quyết vụ án xác nhận.

     Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên tòa và các cơ quan tiến hành tố tụng, luật sư được thanh toán chi phí tàu xe, lưu trú theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước.

     Ngoài khoản thù lao và chi phí do cơ quan tiến hành tố tụng thanh toán, luật sư không được đòi hỏi thêm bất cứ khoản tiền, lợi ích nào khác từ bị can, bị cáo hoặc thân nhân của họ.

4. Cơ quan có thẩm quyền chi trả trong trường hợp yêu cầu luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự

     Theo Điều 3 Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT=BTC-BTP cơ quan tố tụng nào yêu cầu luật sư bào chữa thì lập dự toán và trực tiếp chi trả cho luật sư, cụ thể:

 • Cơ quan điều tra yêu cầu cử luật sư tham gia vụ án ở giai đoạn điều tra, thì cơ quan điều tra có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra;
 • Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn truy tố;
 • Toà án nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn xét xử.

    Như vậy, tùy theo trường hợp Luật sư tham gia bào chữa thì thù lao sẽ được tính theo quy định với mức hưởng khác nhau và phụ thuộc vào từng vụ việc, từng giai đoạn mà mức thù lao luật sư sẽ cụ thể và khác nhau.

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thù lao Luật sư:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về người bào chữa trong tố tụng hình sự, ai có quyền mời người bào chữa, thủ tục chi trả thù lao Luật sư,… Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Minh Huyền