Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự: mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở ..

THÙ LAO LUẬT SƯ THAM GIA TỐ TỤNG TRONG VỤ ÁN HÌNH SỰ

Câu hỏi của bạn về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

     Chào Luật sư, luật sư cho tôi hỏi về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự? Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

2. Nội dung tư vấn về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi hỗ trợ về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự. Cụ thể bạn muốn về mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

     Điều 18 Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định về mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự như sau:

1. Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 55 của Luật luật sư và được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Thời gian làm việc của luật sư do luật sư và khách hàng thỏa thuận.

2. Khuyến khích văn phòng luật sư, công ty luật miễn, giảm thù lao luật sư cho những người nghèo, đối tượng chính sách.

     Như vậy, theo quy định trên thì  mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ: Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý; Thời gian và công sức của luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý; Kinh nghiệm và uy tín của luật sư à được tính theo giờ hoặc tính trọn gói theo vụ việc, nhưng mức cao nhất cho 01 giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.

Mức trần thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

 thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự

2.2. Thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng

     Điều 19 Nghị định 123/2013/NĐ-CP và Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP quy định về thù lao và chi phí cho luật sư trong trường hợp luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng như sau:

a. Mức thù lao

     Mức thù lao chi trả cho 01 ngày làm việc của luật sư tham gia tố tụng trong vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định. Ngày làm việc của luật sư được tính trên cơ sở 08 giờ làm việc. 

     Trong trường hợp, luật sư làm việc trong nhiều ngày, nhưng mỗi ngày thực hiện không đủ 08 giờ, thì số ngày làm việc của luật sư được tính trên tổng số giờ làm việc thực tế của luật sư. Số giờ làm việc lẻ còn lại (nếu có) được tính như sau: 

– Nếu số giờ làm việc lẻ không đủ 06 giờ thì tính thành ½ ngày làm việc. 

– Nếu số giờ làm việc lẻ từ 06 giờ trở lên thì tính thành 01 ngày làm việc.

* Thời gian làm việc của luật sư được tính bao gồm: 
  • Thời gian gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử: Được xác định bằng thời gian thực tế luật sư gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam của cơ quan tiến hành tố tụng theo lịch cho phép; 
  • Thời gian thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa: Được xác định căn cứ theo văn bản thoả thuận về số ngày thu thập tài liệu, đồ vật, tình tiết liên quan đến việc bào chữa giữa cơ quan tiến hành tố tụng với luật sư tuỳ theo tính chất phức tạp của từng vụ án; 
  • Thời gian nghiên cứu hồ sơ và chuẩn bị tài liệu tại cơ quan tiến hành tố tụng: Được xác định theo bảng chấm công có xác nhận của nơi luật sư đến nghiên cứu hồ sơ; 
  • Thời gian tham gia phiên tòa: Được xác định theo thời gian diễn ra phiên toà xét xử; trong trường hợp phiên toà hoãn xử không phải do yêu cầu của luật sư và luật sư không được báo trước, thì cơ quan tiến hành tố tụng phải có trách nhiệm thanh toán tiền thù lao cho luật sư bằng ½ ngày làm việc của luật sư; 
  •  Thời gian hợp lý khác theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng để thực hiện việc tham gia tố tụng. 

     Trường hợp luật sư gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử theo lịch cho phép gặp người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử tại nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam hoặc thời gian tham gia phiên tòa vào ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, ngày lễ thì thời gian làm việc được tính mức theo nguyên tắc chi trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức, cụ thể như sau: 

– Mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường. 

– Mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần. 

– Mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ.

b. Chí phí 

      Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên toà, nếu luật sư phải đi công tác thì được thanh toán công tác phí theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác trong nước theo mức chi áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo. 

     Thời gian và địa điểm đi công tác của luật sư phải được cơ quan tiến hành tố tụng xác nhận. 

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật dân sự 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.

Chuyên viên: Hồng Hạnh