Thẩm quyền và thủ tục chi trả thù lao Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự

Luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự được hưởng thù lao, cơ quan chi trả thù lao luật sư và thủ tục chi trả thù lao Luật sư quy định như thế nào?

Câu hỏi của bạn:

     Chào luật sư, mong Luật sư tư vấn giúp em về vấn đề như sau: Cơ quan nào chi trả thù lao Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự? Thủ tục chi trả thù lao Luật sư được quy định như thế nào?

Em xin chân thành cảm ơn.

Câu trả lời của Luật sư:

1. Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự

     Người bào chữa là người được người bị buộc tội nhờ bào chữa hoặc cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng chỉ định và được cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng tiếp nhận việc đăng ký bào chữa.
     Người bào chữa có thể là:
  • Luật sư;
  • Người đại diện của người bị buộc tội;
  • Bào chữa viên nhân dân;
  • Trợ giúp viên pháp lý trong trường hợp người bị buộc tội thuộc đối tượng được trợ giúp pháp lý.

     Theo Điều 72 Bộ luật tố tụng hình sự 2015 Luật sư có thể tham gia bào chữa theo lời mời của người bị buộc tội hoặc theo định của cơ quan tố tụng.     

2. Cơ quan có thẩm quyền chi trả thù lao Luật sư

     Luật sư tham gia bào chữa trong vụ án hình sự được nhận khoản thù lao theo quy định của Luật luật sư 2006, sửa đổi bổ sung 2013 và các văn bản hướng dẫn Nghị định 123/2013/NĐ-CP quy định biện pháp thi hành luật luật sưThông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP thù lao cho luật sư.

Thù lao Luật sư khi người bị buộc tội nhờ bào chữa

     Khách hàng phải trả thù lao khi sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Việc nhận thù lao được thực hiện theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Như vậy trong trường hợp luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự khi có yêu cầu của người bị buộc tội thì thì lao do người bị buộc tội ( tức là khách hàng) chi trả.

     Mức thù lao trong trường hợp này theo hợp đồng dịch vụ pháp lý hai bên ký kết nhưng không được vượt quá mức trần theo quy định

Thù lao Luật sư khi tham gia bào chữa vụ án hình sự do cơ quan có thẩm quyền tố tụng chỉ định.

      Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được nhận thù lao và được thanh toán chi phí theo quy định. Ngoài khoản tiền thù lao, trong quá trình chuẩn bị và tham gia bào chữa tại phiên toà, nếu luật sư phải đi công tác thì được thanh toán công tác phí  theo quy định hiện hành về chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước.

      Thù lao Luật sư trong trường hợp này sẽ do cơ quan tố tụng chỉ định Luật sư tham gia bào chữa vụ án hình sự có thẩm quyền chi trả thù lao tham gia bào chữa vụ án hình sự, cụ thể:

  • Cơ quan điều tra yêu cầu cử luật sư tham gia vụ án ở giai đoạn điều tra, thì cơ quan điều tra có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra;
  • Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn truy tố;
  • Toà án nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn xét xử.

3. Thủ tục chi trả thù lao Luật sư

     Thủ tục chi trả thù lao luật sư của cơ quan tố tụng có yêu cầu Luật sư bào chữa theo Điều 3 Thông tư liên tịch 191/2014/TTLT-BTC-BTP:

2.1 Thủ tục chi trả

     Cơ quan tố tụng nào yêu cầu luật sư bào chữa thì lập dự toán và trực tiếp chi trả cho luật sư, cụ thể: Cơ quan điều tra yêu cầu cử luật sư tham gia vụ án ở giai đoạn điều tra, thì cơ quan điều tra có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư trong giai đoạn điều tra; Viện Kiểm sát nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn truy tố; Toà án nhân dân có trách nhiệm chi trả cho luật sư đối với những hoạt động của luật sư ở giai đoạn xét xử.

2.2 Thời gian chi trả

     Sau khi kết thúc từng giai đoạn trong tố tụng (điều tra, truy tố, xét xử), luật sư tham gia vụ án hoàn chỉnh chứng từ đề nghị thanh toán thù lao và các khoản chi phí liên quan theo quy định tại Điều 2 Thông tư này gửi cơ quan tố tụng yêu cầu luật sư tham gia.
     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ đề nghị thanh toán thù lao và các khoản chi phí liên quan của luật sư theo quy định, cơ quan tố tụng có trách nhiệm chi trả cho luật sư tham gia tố tụng.
     Kinh phí để chi trả thù lao và các khoản chi phí cho luật sư tham gia tố tụng theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của các cơ quan tiến hành tố tụng. 

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục chi trả thù lao Luật sư:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thù lao luật sư, luật sư tham gia bào chữa, quyền và nghĩa vụ của người bị buộc tội trong vụ án hình sự, … Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Minh Huyền