Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế 2019

Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế 2019Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế2 Câu hỏi của bạn về quy định về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế3 Câu trả lời của luật sư về […]

Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế 2019
Đánh giá bài viết

Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

Câu hỏi của bạn về quy định về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế?

Câu trả lời của luật sư về quy định về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

2. Nội dung tư vấn về quy định về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

    Vừa qua Ban tổ chức Trung ương đã ban hành hướng dẫn 18-HD/BTCTW hướng dẫn Nghị định 113/2018/NĐ-CP về tinh giản biên chế quy định rõ trách nhiệm cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương trong tinh giản biên chế

     2.1 Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

     Cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội ở Trung ương; các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:

  • Phê duyệt danh sách là đối tượng TGBC hàng năm;
  • Sử dụng chi ngân sách thường xuyên hằng năm để thực hiện việc chi trả các chế độ, chính sách cho đối tượng TGBC;
  • Tổng hợp kết quả thực hiện TGBC gửi về Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính định kỳ 02 lần/năm (trước ngày 15/6 đối với 06 tháng đầu năm, trước ngày 15/12 đối với 06 tháng cuối năm), bao gồm:

     + Danh sách đối tượng TGBC (kèm theo giải trình lý do TGBC của từng đối tượng);

     + Kinh phí thực hiện TGBC của cơ quan, đơn vị mình.

     Các cơ quan tham mưu, đơn vị của Đảng ở Trung ương khi gửi báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương định kỳ thì đồng thời có văn bản gửi Văn phòng Trung ương Đảng để kiểm tra tài chính, trước khi tổng hợp gửi Bộ Tài chính.

Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

Trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế

     2.2 Thời hạn gửi kết quả thực hiện tinh giản biên chế

     Mục 3 Hướng dẫn 18-HD/BTCTW 2018 thực hiện Nghị định 113/2018/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế quy định thời hạn gửi kết quả thực hiện tinh giản biên chế như sau:

      Kết quả thực hiện tinh giản biên chế của các cơ quan, đơn vị ở Trung ương và địa phương được báo cáo định kỳ 02 lần/năm gửi về Ban Tổ chức Trung ương và Bộ Tài chính với thời hạn như sau: Kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng đầu năm gửi trước ngày 15 tháng 6 hằng năm và Kết quả thực hiện tinh giản biên chế 06 tháng cuối năm gửi trước ngày 15 tháng 12 hàng năm.

    Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết về trách nhiệm cơ quan của Đảng trong tinh giản biên chế, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung