Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ, là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao...

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

Câu hỏi của  bạn:

     Xin chào Luật sư 
Xin luật sư cho biết Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

Câu trả lời của Luật sư:

   Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Phòng tư vấn luật qua email- Luật Toàn quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau: 

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009

Nội dung trả lời:

    Theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung một số điều năm 2009 quy định về tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ như sau:

Điều 169. Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ  
“1. Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Có tổ chức;
b) Phạm tội nhiều lần;
c) Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm”
Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

Tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     Định Nghĩa: Cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để phân phối tiền hàng cứu trợ không đúng với quy định của Nhà nước

1. Mặt khách quan của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

a. Hành vi của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     Người phạm tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ chỉ có một hành vi khách quan duy nhất là làm trái quy định về phân phối, nhưng với nhiều phương thức khác nhau như: Không phân phối hoặc phân phối không đúng đối tượng (người mà theo quy định được phân phối nhưng không được phân phối, người mà theo quy định không được phân phối lại được phân phối); phân phối không đúng số tiền hoặc số hàng cứu trợ (phân phối thiếu hoặc thừa số tiền hoặc hàng cứu trợ.

     Thủ đoạn mà người phạm tội thực hiện là lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn là trường hợp người phạm tội có chức vụ, quyền hạn và đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế

b. Hậu quả của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     Đối với tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ, hậu quả nghiêm trọng là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm. Nếu hậu quả chưa nghiêm trọng, thì người có hành vi cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ chưa cấu thành tội phạm.

     Hậu quả nghiêm trọng do hành vi cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ gây ra là những thiệt hại nghiêm trọng cho tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự, tài sản  cho con người, cho cơ quan, tổ chức và những thiệt hại nghiêm trọng khác cho xã hội. 

2. Mặt chủ quan của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

a. Lỗi của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     Tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ là do cố ý. Tức là nhận thức rõ hành vi phân phối tiền, hàng cứu trợ của mình là trái quy định về phân phối hàng cứu trợ, gây ra hậu quả nghiêm trọng, mong muốn cho hậu quả xảy ra hoặc tuy không mong muốn nhưng bỏ mặc cho hậu quả xảy ra.

b. Động cơ của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     Động cơ của người phạm tội không phải là dấu hiệu bắt buộc của cấu thành tội phạm, người phạm tội cố ý làm trái những quy định về phân phối tiền, hàng cứu trợ có thể có nhiều động cơ khác nhau như: vì thành tích cá nhân, đơn vị mình hoặc vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác…

3. Khách thể của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     Khách thể của tội phạm này chính là trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là các quy định của Nhà nước về quản lý tiền, hàng cứu trợ.

     Đối tượng tác động của tội phạm này là tiền, hàng dùng vào việc cứu trợ.

4. Chủ thể của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     Chủ thể của tội phạm này là chủ thể đặc biệt, chỉ những người có chức vụ, quyền hạn mới có thể trở thành chủ thể của tội phạm này. Tuy nhiên, những người khác cũng có thể trở thành chủ thể, nhưng họ chỉ là đồng phạm trong trường hợp vụ án có đồng phạm.

5. Hình phạt của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

a. Hình phạt chính của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

     – Khung cơ bản: phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm
     – Khung tăng nặng: phạt tù từ một năm đến năm năm, áp dụng cho trường hợp phạm tội có một trong các tình tiết tăng nặng như phạm tội có tổ chức, Phạm tội nhiều lần, Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

b. Hình phạt bổ sung của tội cố ý làm trái quy định về phân phối tiền hàng cứu trợ

      – Hình phạt bổ sung: người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm

      Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật hình sự miễn phí 24/7 : 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của anh chị để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của anh; chị.

     Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: