Tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Tiền chuyển mục đích sử dụng đất khi chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở được xác định thông qua: Diện tích sử dụng đất, mục đích sử dụng,...

TIỀN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Câu hỏi về tiền chuyển mục đích sử dụng đất:

     Chào Luật sư, tôi có một vấn đề muốn tư vấn về tiền chuyển mục đích sử dụng đất như sau: Tôi muốn chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang thành đất ở để xây dựng nhà ở. Theo tìm hiểu của tôi thì cần đóng tiền chuyển mục đích sử dụng đất nhưng không rõ tính toán tiền sử dụng đất như thế nào, vậy mong Luật sư tư vấn cho tôi được biết cách tính tiền chuyển mục đích sử đất như thế nào.

     Rất mong nhận được sự tư vấn từ Luật sư, tôi xin chân thành cám ơn!!

Câu trả lời về tiền chuyển mục đích sử dụng đất:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cám ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tiền chuyển mục đích sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra tư vấn về vấn đề tiền chuyển mục đích sử dụng đất như sau:

1. Căn cứ pháp lý về tiền chuyển mục đích sử dụng đất:

2. Nội dung tư vấn về tiền chuyển mục đích sử dụng đất:

     Khi thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, chủ sở hữu ngoài việc cần chuẩn bị hồ sơ thực hiện thủ tục còn phải thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước để được chuyển mục đích sử dụng khác với mục đích ban đầu. Trường hợp của bạn không nêu rõ là đất nông nghiệp sử dụng với mục đích như thế nào nên chúng tôi xin đưa ra các tư vấn về chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở như sau:

2.1 Căn cứ tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất:

     Theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ – CP về thu tiền sử dụng đất có nêu ra các căn cứ để xác định số tiền phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất bao gồm các căn cứ sau:

  • Diện tích đất được chuyển mục đích sử dụng, được công nhận quyền sử dụng đất;
  • Mục đích sử dụng đất;
  • Giá đất tính thu tiền sử dụng đất.

     Đối với 2 căn cứ ban đầu bạn có thể tự xác định thông qua Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được cấp, về căn cứ giá đất được xác định theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp của bạn là muốn chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân do đó giá tính tiền sử dụng đất được xác định theo Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quy định. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý về hạn mức đất được giao là xác định và được quy định cụ thể với từng địa phương.

Tiền chuyển mục đích sử dụng đất

Tiền chuyển mục đích sử dụng đất

2.2 Tiền phải nộp khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở

     Theo quy định tại Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ – CP về thu tiền sử dụng đất có quy định về nộp tiền sử dụng đất khi chuyển từ đất nông nghiệp sang đất ở như sau:

Hộ gia đình, cá nhân được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, mức tiền mà bạn phải nộp được xác định như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

 

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp

2.3 Trường hợp phải nộp 50% số tiền sử dụng đất

     Trường hợp chuyển từ đất nông nghiệp có mục đích sử dụng là đất vườn ao khi chuyển mục đích sang đất ở thì được quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ – CP như sau:

Điều 5. Thu tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất

2. Đối với hộ gia đình, cá nhân:

a) Chuyển từ đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở theo quy định tại Khoản 6 Điều 103 Luật Đất đai sang làm đất ở; chuyển từ đất có nguồn gốc là đất vườn, ao gắn liền nhà ở nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo quy định tại khoản này, bạn cần chú ý có hai loại đất vườn, ao được quy định gồm:

  • Đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở nhưng không được công nhận là đất ở;
  • Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao nhưng người sử dụng đất tách ra để chuyển quyền hoặc do đơn vị đo đạc khi đo vẽ bản đồ địa chính từ trước ngày 01/7/2004 đã tự đo đạc tách thành các thửa riêng sang đất ở.

Trong trường hợp này, theo quy định của Luật thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất được tính như sau:

Tiền sử dụng đất phải nộp

=

(

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở

Tiền sử dụng đất tính theo giá đất) 

 /2

2.4 Tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng

     Theo quy định tại Thông tư 76/2014/TT – BTC đối với trường hợp người sở hữu đất thông qua chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất đó sang đất ở thì tiền chuyển mục đích sử dụng đất được xác định theo quy định sau:

2. Chuyển mục đích sử dụng đất có nguồn gốc từ nhận chuyển nhượng của người sử dụng đất hợp pháp sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất như sau:

a) Đất có nguồn gốc là đất vườn, ao trong cùng thửa đất có nhà ở thuộc khu dân cư không được công nhận là đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng 50% chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

b) Đất nhận chuyển nhượng có nguồn gốc là đất nông nghiệp được giao trong hạn mức sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp.

     Như vậy có thể thấy việc xác định số tiền chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất ở trong trường hợp của bạn vẫn được áp dụng cách tính theo như đã nêu ở trên. Việc xác định giá đất được căn cứ vào Bảng giá đất được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định, giá đất thường được thay đổi và công bố hàng năm, bạn có thể căn cứ vào bảng giá này để có thể tính tiền chuyển mục đích sử dụng đất cần nộp. 

Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn thêm về tiền chuyển mục đích sử dụng đất, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!

Chuyên viên: Phạm Chơn