Tiền bổ sung khi không đưa đất vào sử dụng trước khi có quyết định thu hồi đất

Quy định về nộp tiền bổ sung khi không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất trước khi có quyết định thu hồi đất

TIỀN BỔ SUNG KHI KHÔNG ĐƯA ĐẤT VÀO SỬ DỤNG

Kiến thức của bạn

     Xác định khoản tiền bổ sung phải nộp khi không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ dự án trước khi có quyết định thu hồi đất.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

  • Luật đất đai 2013;
  • Thông tư 332/2016/TT-BTC sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 76/2014/TT-BTC;

Nội dung kiến thức tiền bổ sung khi không đưa đất vào sử dụng

     Theo quy định tại điểm i khoản 1 điều 64 luật đất đai 2013, các trường hợp không đưa đất vào sử dụng 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng 24 tháng sẽ bị Nhà nước thu hồi đất. Tuy nhiên trước khi thu hồi đất phải nộp khoản tiền bổ sung hoặc khi xin gia hạn cũng phải nộp tiền bổ sung. Cụ thể như sau:

     1. Các trường hợp và khoản tiền phải nộp bổ sung

     Theo quy định tại khoản 2 điều 1 thông tư 332/2016/TT-BTC: Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư mà thuộc một trong các trường hợp sau, ngoài số tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định, người sử dụng đất phải nộp khoản tiền bổ sung so với thời gian chậm tiến độ như sau:

     – Không thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất hoặc thuộc đối tượng được gia hạn thời gian sử dụng đất nhưng không làm thủ tục để được gia hạn:

  • Khoản tiền người sử dụng đất phải nộp bổ sung trong thời gian không đưa đất vào sử dụng được xác định theo số tiền thuê đất phải nộp hàng năm. Số tiền thuê đất phải nộp hàng năm bằng (=) giá đất có cùng mục đích quy định tại Bảng giá đất nhân (x) với hệ số điều chỉnh giá đất nhân (x) với mức tỷ lệ phần trăm (%) nhân (x) với diện tích tính thu tiền sử dụng đất.
  • Thời gian không đưa đất vào sử dụng được tính từ thời điểm được Nhà nước giao đất đến thời điểm Nhà nước có quyết định thu hồi đất.

      – Hoặc đã hết thời gian được gia hạn sử dụng đất theo quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 là 24 tháng nhưng vẫn không đưa đất vào sử dụng và Nhà nước chưa có quyết định thu hồi đất

  • Số tiền phải nộp bổ sung của thời gian không đưa đất vào sử dụng được xác định như trường hợp trên.
  • Thời gian không đưa đất vào sử dụng được xác định từ thời điểm nhà nước giao đất đến thời điểm nhà nước có quyết định thu hồi đất và trừ (-) đi thời gian gia hạn đã nộp tiền bổ sung như trên.
Tiền bổ sung khi không đưa đất vào sử dụng

Tiền bổ sung khi không đưa đất vào sử dụng

      2. Thời điểm nộp tiền bổ sung trước khi có quyết định thu hồi đất

  • Khi cơ quan nhà nước, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán có văn bản gửi cơ quan thuế về việc người sử dụng đất được Nhà nước giao đất nhưng không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm tiến độ sử dụng đất thì cơ quan thuế phối hợp với cơ quan tài nguyên và môi trường xác định và thông báo khoản tiền phải nộp cùng với kỳ thông báo nộp tiền thuê đất hàng năm cho đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi đất.
  • Trường hợp người sử dụng đất có văn bản đề nghị trả lại đất thì không phải nộp khoản tiền bổ sung từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được văn bản trả lại đất đến thời điểm có quyết định thu hồi đất.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tiền bổ sung khi không đưa đất vào sử dụng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất. Xin chân thành cảm ơn.

     Trân trọng./