Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đấtĐánh giá bài viết THƯỞNG TIẾN ĐỘ BÀN GIAO MẶT BẰNG TẠI ĐIỆN BIÊN Kiến thức của bạn: Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất Kiến thức của Luật sư: Cơ […]

Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất
Đánh giá bài viết

THƯỞNG TIẾN ĐỘ BÀN GIAO MẶT BẰNG TẠI ĐIỆN BIÊN

Kiến thức của bạn:

Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

Nội dung kiến thức về vấn đề thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên:

     Khoản 1 Điều 16 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND quy định mức thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất như sau:

1. Đối với hộ gia đình, cá nhân.

a) Người sử dụng đất nông nghiệp có đủ điều kiện được bồi thường về đất nếu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo thông báo của Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì được hỗ trợ khuyến khích di chuyển 2.000 đồng/m2đất nhưng tối đa không quá 2.000.000 đồng/chủ sử dụng đất.

b) Chủ sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở, đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

 • Hỗ trợ 50.000 đồng/mđất đối trường hợp phải phá dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên đất nhưng tối đa không quá:
  • 5.000.000 đồng/chủ sử dụng đất, đối trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 15 ngày trở lên;
  • 4.000.000 đồng/chủ sử dụng đất, đối trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày;
  • 3.000.000 đồng/chủ sử dụng đất, đối trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng đúng ngày quy định.
 • Hỗ trợ 30.000 đồng đồng/m2 đất đối trường hợp chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà bị thu hồi một phần đất nhưng không phải phá dỡ nhà ở, công trình, vật kiến trúc trên đất nhưng tối đa không quá:
  • 3.000.000 đồng/chủ sử dụng đất, đối trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định từ 15 ngày trở lên;
  • 2.000.000 đồng/chủ sử dụng đất, đối trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng trước ngày quy định trong phạm vi 15 ngày;
  • 1.000.000đồng/chủ sử dụng đất, đối trường hợp di chuyển, bàn giao mặt bằng đúng ngày quy định;
Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên

Thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên

2. Đối với tổ chức kinh tế.

     Được hỗ trợ 5.000 đồng/m2 diện tích đất có xây dựng nhà xưởng kho tàng trên diện tích đất thu hồi; nhưng tối đa không quá 10.000.000 đồng/tổ chức nếu bàn giao mặt bằng đúng tiến độ quy định. Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng căn cứ thực tế để xác định mức hỗ trợ cho phù hợp.

3. Việc chi trả hỗ trợ khuyến khích di chuyển theo tiến độ quy định tại điểm a và b khoản này được chi trả một lần và được xác định theo biên bản và bàn giao mặt bằng sạch của hộ gia đình, cá nhân hoặc tổ chức kinh tế cho Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng hoặc chủ đầu tư.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề thưởng tiến độ bàn giao mặt bằng tại Điện Biên khi Nhà nước thu hồi đất quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!