Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài - Luật Toàn Quốc, nghị định 11/2016/NĐ-CP quy định về người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam

THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Câu hỏi của bạn về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

     Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài – Luật Toàn Quốc

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

   Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như sau:

1. Cơ sở pháp lý về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

2. Nội dung tư vấn về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

2.1. Điều kiện xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

     Điều 9 nghị định 11/2016 quy định về điều kiện cấp giấy phép lao động:

     “1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

     2. Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc.

     3. Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật.

     4. Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài.

     5. Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài.

     Theo đó người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện :

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật
 • Có sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc
 • Là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 • Không là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài
 • Được chấp thuận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc sử dụng người lao động nước ngoài
Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

2.2. Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

a. Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài
 • Văn bản đề nghị cấp giấy phép lao động của người sử dụng lao động theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.
 • Giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khỏe đến ngày nộp hồ sơ.
 • Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự của nước ngoài cấp. Trường hợp người lao động nước ngoài đã cư trú tại Việt Nam thì chỉ cần phiếu lý lịch tư pháp do Việt Nam cấp.

     Phiếu lý lịch tư pháp hoặc văn bản xác nhận người lao động nước ngoài không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự được cấp không quá 06 tháng, kể từ ngày cấp đến ngày nộp hồ sơ.

 • Văn bản chứng minh là nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật
 • 02 ảnh mầu (kích thước 4cm x 6cm, phông nền trắng, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, không đeo kính màu), ảnh chụp không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.
 • Bản sao có chứng thực hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị thay hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế còn giá trị theo quy định của pháp luật.
 • Các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài
 • Hợp pháp hóa lãnh sự, chứng thực các giấy tờ
b. Trình tự xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

     Thứ nhất, trước ít nhất 15 ngày làm việc, kể từ ngày người lao động nước ngoài dự kiến bắt đầu làm việc cho người sử dụng lao động thì người sử dụng lao động đó phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc.

     Thứ hai, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài theo mẫu do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định. Trường hợp không cấp giấy phép lao động thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

     Thứ ba, đối với người lao động nước ngoài theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 2 Nghị định này, sau khi người lao động nước ngoài được cấp giấy phép lao động thì người sử dụng lao động và người lao động nước ngoài phải ký kết hợp đồng lao động bằng văn bản theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam trước ngày dự kiến làm việc cho người sử dụng lao động.

     Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày ký kết hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải gửi bản sao hợp đồng lao động đã ký kết tới Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đó.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.