Thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng theo quy định pháp luật

Vote   THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG Câu hỏi của bạn:      Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Ngày 14/12/2013 vợ chồng tôi và vợ chồng A cùng đứng tên đồng sở […]

 

THỦ TỤC TÁCH THỬA ĐẤT ĐỂ CHUYỂN NHƯỢNG

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi về thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau: Ngày 14/12/2013 vợ chồng tôi và vợ chồng A cùng đứng tên đồng sở hữu miếng đất tại phường Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai diện tích chung là 368 m2 (200 m2 đất ở đô thị và 168 m2 đất trồng lâu năm); mỗi bên đều có giấy chứng nhận riêng (trong có ghi cùng sử dụng đất với người khác và vẽ cả miếng đất chung của 2 người). Nay tôi muốn bán phần đất của tôi là 100 m2 đất ở đô thị và 84 m2 đất trồng lâu năm cho người khác. Người mua yêu cầu làm chuyển nhượng quyền sử dụng đất không còn đồng sở hữu với vợ chồng A được không? Nếu được thì thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng được thực hiện như thế nào? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn về thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn:

1. Diện tích tối thiểu để tách thửa trong trường hợp này của bạn:

     Điểm a Khoản 1 Điều 5 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở như sau:

1. Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với trường hợp mục đích sử dụng đất trên Giấy chứng nhận phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng nông thôn (quy hoạch xã nông thôn mới), quy hoạch sản xuất nông nghiệp được phê duyệt      

a) Đối với loại đất ở      

– Các phường thuộc thành phố Biên Hòa: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng bốn mươi lăm mét vuông (45m2). Trường hợp thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn hai mươi mét (20m) thì diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng ba mươi sáu mét vuông (36m2)      

– Các xã thuộc thành phố Biên Hòa và các phường thuộc thị xã Long Khánh: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng năm mươi lăm mét vuông (55m2)      

– Các xã thuộc thị xã Long Khánh, thị trấn thuộc các huyện và các xã thuộc huyện Nhơn Trạch: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng sáu mươi lăm mét vuông (65m2)      

– Các xã còn lại thuộc các huyện: Diện tích tối thiểu được tách thửa lớn hơn hoặc bằng tám mươi mét vuông (80m2).      

Ngoài mức diện tích tối thiểu được tách thửa theo quy định nêu trên, đối với thửa đất ở tại các đô thị (các phường thuộc thành phố Biên Hòa, các phường thuộc thị xã Long Khánh và các thị trấn thuộc huyện) mà vị trí tiếp giáp với đường phố có lộ giới lớn hơn hoặc bằng hai mươi mét (20m) thì thửa đất tách mới và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng bốn phẩy năm mét (4,5m). Những khu vực còn lại (thửa đất tiếp giáp với đường hẻm) hoặc vị trí thửa đất tiếp giáp với đường phố có lộ giới nhỏ hơn hai mươi mét (20m) thì thửa đất tách mới và thửa còn lại phải có bề rộng và bề sâu lớn hơn hoặc bằng bốn mét (4m).

     Trên đây là quy định về diện tích tối thiểu để tách thửa đối với đất ở tại phường Tam Hiệp, thành phố Biên. Tuy nhiên, trong trường hợp này của bạn, mảnh đất mà bạn muốn tách thửa bao gồm cả đất ở và đất trồng cây lâu năm, do đó việc xác định diện tích tối thiểu để tách thửa căn cứ quy định tại Khoản 3 Điều 5 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND, cụ thể như sau:

     “3. Trường hợp thửa đất có đất ở kết hợp với mục đích khác nằm trong quy hoạch đất ở, thì thửa đất tách mới và thửa đất còn lại phải có diện tích đất ở lớn hơn hoặc bằng diện tích tối thiểu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này. Diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở kèm theo thửa đất còn lại không áp dụng quy định về diện tích tối thiểu theo quy định tại các Điểm b, c Khoản 1 Điều này.”

     Như vậy, căn cứ quy định tại Điểm a Khoản 1 và Khoản 3 Điều 5 Quyết định 25/2016/QĐ-UBND, diện tích tối thiểu để tách thửa trong trường hợp này của bạn là khoảng 45 m2. Do đó, với diện tích như trên, nếu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương người mua phần đất đó của bạn có thể tách thành thửa riêng.

cap-so-do

2. Thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng

     Thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Thông tư 02/2015/TT-BTNMT, cụ thể như sau:

     “1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

     Trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất đối với một phần thửa đất thì đề nghị Văn phòng đăng ký đất đai đo đạc tách thửa đối với phần diện tích cần thực hiện quyền của người sử dụng đất trước khi nộp hồ sơ thực hiện quyền của người sử dụng đất.

     2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện thực hiện việc chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất theo quy định thì thực hiện các công việc sau đây:

     a) Gửi thông tin địa chính đến cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính đối với trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ tài chính;

     b) Xác nhận nội dung biến động vào Giấy chứng nhận đã cấp theo quy định.

     Trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất;

     c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất.

     3. Hồ sơ thực hiện thủ tục quy định tại Khoản 1 Điều này, gồm:

     a) Văn bản về chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

     b) Trích đo địa chính thửa đất đối với trường hợp chuyển nhượng giá trị quyền sử dụng đất của một phần thửa đất

     c) Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.”

     Ngoài ra, khi thực hiện thủ tục này, bạn cần cung cấp thêm các giấy tờ: bản sao chứng minh thư nhân dân, sổ hộ khẩu… của các bên

     Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn chi tiết Thủ tục tách thửa đất để chuyển nhượng, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn đất đai 24/7 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.