Thủ tục nhập khẩu vào Hà Nội theo quy định mới nhất

Thủ tục nhập khẩu vào Hà nội theo quy định mới nhất: Ngoại thành là khu vực gồm các huyện, thị xã của thành phố Hà Nội. Công dân thuộc một trong

Câu hỏi của bạn:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi được biết là việc nhập khẩu vào Hà Nội có nhiều điểm mới. Vậy tôi muốn hỏi về điều kiện và thủ tục nhập khẩu hộ khẩu vào Hà Nội theo Luật Cư trú mới nhất, Mong Luật sư giải đáp giúp tôi. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội như sau:

Căn cứ pháp lý:

1. Thế nào là thủ tục nhập hộ khẩu

     Trước đây Nhà nước quản lý dân cư thông qua sổ hộ khẩu bằng cách yêu cầu người dân thực hiện đăng ký thường trú, mỗi một hộ gia đình được cấp một cuốn sổ hộ khẩu. Khi người dân không còn sinh sống ở nơi thường trú hoặc có những thay đổi liên quan đến nơi tạm trú thì phải thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến hộ tịch.

    Một trong những trường hợp mà người dân phải thực hiện thủ tục hành chính đó là thủ tục nhập hộ khẩu. Nhập hộ khẩu hay còn gọi là đăng ký thường trú được hiểu là việc người dân đăng ký nơi thường trú với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và được cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

     Tại thời điểm trước tháng 7 năm 2021 khi thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu thì người dân sẽ được cập nhật thông tin vào sổ hộ khẩu. Tuy nhiên kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, Luật Cư trú 2020 có hiệu lực và theo đó cũng bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy, đồng thời có nhiều chính sách thay đổi liên quan đến hộ tịch.

     Điều này khiến cho rất nhiều người dân hoang mang và lúng túng, như vậy thì khi thực hiện các thủ tục như nhập hộ khẩu, chuyển hộ khẩu hay tách khẩu thì sẽ như thế nào?

     Trên thực tế, việc bỏ đi sổ hộ khẩu chỉ là sự thay đổi về hình thức chứ không làm thay đổi bản chất phương thức quản lý hộ tịch. Các thông tin liên quan đến người dân đều được cập nhật trong cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch, đồng thời tích hợp các thông tin cần thiết trong căn cước công dân có gắn chip và sổ hộ khẩu giấy được thay thế bằng sổ hộ khẩu điện tử.

Hướng dẫn thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội

2. Điều kiện nhập hộ khẩu Hà Nội mới nhất

     Luật Cư trú 2020 có nhiều thay đổi so với Luật Cư trú 2006, một trong những thay đổi đó là điều kiện nhập hộ khẩu vào các thành phố trực thuộc trung ương, trong đó có Hà Nội. Bài viết sẽ cung cấp cho người đọc các kiến thức mới nhất về điều kiện và thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội.

2.1. Đơn giản hóa điều kiện nhập hộ khẩu vào Hà Nội

     Trước theo Luật Cư trú 2006 (sửa đổi bổ sung 2013), để nhập khẩu vào Hà Nội, ngoài những điều kiện chung về chỗ ở hợp pháp thì người dân phải đáp ứng thêm điều kiện riêng liên quan đến thời gian tạm trú. Theo đó, nếu muốn đăng ký thường trú tại các quận, huyện ngoại thành thì phải có thời gian tạm trú ít nhất là một năm trở lên, còn muốn nhập hộ khẩu vào các quận nội thành thì phải có thời gian tạm trú ít nhất là ba năm trở lên hoặc phải có hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

     Thế nhưng kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2021, khi Luật Cư trú 2020 có hiệu lực, quy định về điều kiện riêng khi nhập khẩu vào Hà Nội đã bị bãi bỏ, người dân chỉ cần đáp ứng điều kiện về nơi ở hợp pháp. Điều 20 Luật Cư trú 2020 có quy định như sau:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú

1. Công dân có chỗ ở hợp pháp thuộc quyền sở hữu của mình thì được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp đó.

2. Công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp không thuộc quyền sở hữu của mình khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đó đồng ý trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

b) Người cao tuổi về ở với anh ruột, chị ruột, em ruột, cháu ruột; người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không có khả năng lao động, người bị bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi về ở với ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột, cháu ruột, người giám hộ;

c) Người chưa thành niên được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý hoặc không còn cha, mẹ về ở với cụ nội, cụ ngoại, ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột, bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; người chưa thành niên về ở với người giám hộ,

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, công dân được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Được chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý cho đăng ký thường trú tại địa điểm thuê, mượn, ở nhờ và được chủ hộ đồng ý nếu đăng ký thường trú vào cùng hộ gia đình đó;

b) Bảo đảm điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định nhưng không thấp hơn 08 m2 sàn/ người.

4. Công dân được đăng ký thường trú tại cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo có công trình phụ trợ là nhà ở khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Người hoạt động tôn giáo được phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử, thuyên chuyển đến hoạt động tôn giáo tại cơ sở tôn giáo;

b) Người đại diện cơ sở tín ngưỡng;

c) Người được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng đồng ý cho đăng ký thường trú để trực tiếp quản lý, tổ chức hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng;

d) Trẻ em, người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng, người không nơi nương tựa được người đại diện hoặc ban quản lý cơ sở tín ngưỡng, người đứng đầu hoặc người đại diện cơ sở tôn giáo đồng ý cho đăng ký thường trú.

5. Người được chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ giúp được đăng ký thường trú tại cơ sở trợ giúp xã hội khi được người đứng đầu cơ sở đó đồng ý hoặc được đăng ký thường trú vào hộ gia đình nhận chăm sóc, nuôi dưỡng khi được chủ hộ và chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý.

6. Người sinh sống, người làm nghề lưu động trên phương tiện được đăng ký thường trú tại phương tiện đó khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Là chủ phương tiện hoặc được chủ phương tiện đó đồng ý cho đăng ký thường trú;

b) Phương tiện được đăng ký, đăng kiểm theo quy định của pháp luật; trường hợp phương tiện không thuộc đối tượng phải đăng ký, đăng kiểm thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi phương tiện thường xuyên đậu, đỗ về việc sử dụng phương tiện đó vào mục đích để ở;

c) Có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về việc phương tiện đã đăng ký đậu, đỗ thường xuyên trên địa bàn trong trường hợp phương tiện không phải đăng ký hoặc nơi đăng ký phương tiện không trùng với nơi thường xuyên đậu, đỗ.

7. Việc đăng ký thường trú của người chưa thành niên phải được sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ, trừ trường hợp nơi cư trú của người chưa thành niên do Tòa án quyết định.

8. Công dân không được đăng ký thường trú mới tại chỗ ở quy định tại Điều 23 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

     Như vậy, tuy tùy vào từng đối tượng mà điều kiện nhập khẩu có thể có nhiều điểm khác nhau song về cơ bản người dân chỉ cần đáp ứng được yêu cầu có nơi ở hợp pháp thì đều có thể nhập khẩu về Hà Nội, không còn phải đáp ứng điều kiện về thời gian tạm trú hoặc hợp đồng không xác định thời hạn nữa.

2.2. Ý nghĩa của việc bỏ quy định về điều kiện riêng

     Việc bỏ quy định về điều kiện riêng đem lại nhiều lợi ích cho người dân. Đầu tiên, nó giúp cho thời gian thực hiện các thủ tục hành chính được rút ngắn, người dân không cần chờ đợi quá lâu để được nhập khẩu vào Hà Nội. Điều này sẽ giúp cho người dân tiết kiệm được nhiều chi phí, thời gian và tiền bạc, đồng thời yên tâm trong quá trình làm việc và sinh sống.

     Quan trọng hơn cả, việc bỏ quy định về điều kiện riêng khi nhập hộ khẩu tại Hà Nội và các thành phố trực thuộc trung ương còn thể hiện sự thống nhất của các quy định pháp luật, thể hiện sự bình đẳng của công dân trước pháp luật, người dân có quyền lựa chọn nơi cư trú cho mình. Quy định này thể hiện sự tôn trọng Hiến pháp và các quy định pháp luật, tôn trọng quyền tự do cư trú của mỗi người.

Chi tiết thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội

3. Thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội

     Tuy đã có những tinh giảm nhất định trong thủ tục nhập khẩu ở Hà Nội song người dân khi muốn đăng ký tạm trú, tạm vắng vẫn phải đáp ứng các điều kiện và thực hiện thủ tục nhất định. 

3.1. Thành phần hồ sơ

     Theo Luật Cư trú thì thành phần hồ sơ mà người dân cần chuẩn bị khi tiến hành thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội trong từng trường hợp được quy định như sau:

          – Đối với trường hợp có nhà ở Hà Nội: 

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh việc sở hữu chỗ ở hợp pháp.

          – Đối với trường hợp nhập hộ khẩu về với người thân

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân với chủ hộ, thành viên hộ gia đình, trừ trường hợp đã có thông tin thể hiện quan hệ này trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh các điều kiện về người khuyết tật, tâm thần… (nếu thuộc trường hợp này).

          – Đối với trường hợp thuê nhà, mượn 

 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú, trong đó ghi rõ ý kiến đồng ý cho đăng ký thường trú của chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp được cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc người được ủy quyền, trừ trường hợp đã có ý kiến đồng ý bằng văn bản;
 • Hợp đồng cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ hoặc văn bản về việc cho mượn, cho ở nhờ chỗ ở hợp pháp đã được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật;
 • Giấy tờ, tài liệu chứng minh đủ diện tích nhà ở để đăng ký thường trú theo quy định.

3.2. Trình tự thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu Hà Nội 

     Sau khi chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ trên, người dân cần tiến hành các bước sau:

 • Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.
 • Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội

4. Lệ phí khi thực hiện thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội

     Chi phí làm hộ khẩu Hà Nội là một trong những vấn đề luôn được nhiều người đặt ra trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính. Mỗi một địa phương lại có các mức chi phí khác nhau nhưng thông thường cũng không tốn quá nhiều tiền bạc.

     Theo điểm c Điều 1 Mục A Nghị quyết 06/2020/NQ-HĐND thì mức chi phí khi đăng ký thường trú tại các quận và các phường sẽ là 15000 đồng còn ở ngoại thành và các khu vực còn lại là 8000 đồng 

5. Tình huống tham khảo:

     Thưa Luật sư, hiện nay tôi muốn hỏi về các trường hợp không được nhập khẩu vào Hà Nội. Tôi xin cảm ơn Luật sư.

Trả lời:

     Theo quy định tại Điều 23 Luật Cư trú 2020 thì có năm trường hợp không được nhập khẩu, trong đó có Hà Nội và cụ thể như sau:

 • Chỗ ở nằm trong địa điểm cấm, khu vực cấm xây dựng hoặc lấn, chiếm hành lang bảo vệ quốc phòng, an ninh, giao thông, thủy lợi, đê điều, năng lượng, mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử – văn hóa đã được xếp hạng, khu vực đã được cảnh báo về nguy cơ lở đất, lũ quét, lũ ống và khu vực bảo vệ công trình khác theo quy định của pháp luật.
 • Chỗ ở mà toàn bộ diện tích nhà ở nằm trên đất lấn, chiếm trái phép hoặc chỗ ở xây dựng trên diện tích đất không đủ điều kiện xây dựng theo quy định của pháp luật
 • Chỗ ở đã có quyết định thu hồi đất và quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỗ ở là nhà ở mà một phần hoặc toàn bộ diện tích nhà ở đang có tranh chấp, khiếu nại liên quan đến quyền sở hữu, quyền sử dụng nhưng chưa được giải quyết theo quy định của pháp luật.
 • Chỗ ở bị tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phương tiện được dùng làm nơi đăng ký thường trú đã bị xóa đăng ký phương tiện hoặc không có giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật
 • Chỗ ở là nhà ở đã có quyết định phá dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Chi phí làm hộ khẩu Hà Nội

6. Câu hỏi thường gặp về thủ tục nhập khẩu Hà Nội

Câu hỏi 1: Có phải thực hiện thủ tục cắt khẩu trước khi thực hiện thủ tục nhập khẩu Hà Nội 2021 không?

Trả lời:

     Trước đây, khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thì người dân phải thực hiện thủ tục cắt khẩu ở nơi ở cũ, sau đó mới có thể thực hiện nhập hộ khẩu. Tuy nhiên kể từ thời điểm Luật Cư trú 2020 có hiệu lực thì người dân không cần về quê cũ cắt khẩu nữa mà chỉ cần thực hiện đăng ký thường trú tại nơi ở mới, cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện việc ghi nhận và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hộ tịch.

Thủ tục nhập khẩu Hà Nội khi có sổ đỏ

Câu hỏi 2: Tôi muốn hỏi về thủ tục nhập khẩu Hà Nội khi có sổ đỏ và có hộ khẩu. Hiện nay muốn nhập khẩu cho con mới sinh thì cần những giấy tờ gì?

Để nhập khẩu cho con, bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 • Bản sao giấy khai sinh của con;
 • Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn của bố, mẹ;
 • Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;
 • Giấy tờ và tài liệu chứng minh chỗ ở hợp pháp

Dịch vụ hỗ trợ khách hàng về thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội:

Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội như điều kiện, hồ sơ và trình tự nhập hộ khẩu. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết; bạn có thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cứ thời gian nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn có thể gửi Email câu hỏi về điểm mới về thủ tục nhập hộ khẩu vào Hà Nội về địa chỉ: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời gian và không thể diễn tả được hết ý của câu hỏi vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Hải Quỳnh