Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh ThuậnĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TẠI TỈNH NINH THUẬN2 Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận3 1. Đối tượng thu […]

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận
Đánh giá bài viết

LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ HỘ TỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TẠI TỈNH NINH THUẬN

Kiến thức của bạn:

     Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

     Ngày 28 tháng 8 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Quyết định số 70/2017 QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 8 năm 2017. Quyết định quy định về mức thu, nộp lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

1. Đối tượng thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • Người được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết các công việc về hộ tịch theo quy định pháp luật.
2. Cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu lệ phí hộ tịch, bao gồm:
 • Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện việc đăng ký hộ tịch.

3. Mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

a. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp xã:

 • Khai sinh (đăng ký khai sinh không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân): 5.000 đồng/trường hợp.
 • Khai tử (đăng ký khai tử không đúng hạn, đăng ký lại khai tử): 5.000 đồng/trường hợp.
 • Kết hôn (đăng ký lại kết hôn): 30.000 đồng/trường hợp.
 • Nhận cha, mẹ, con: 15.000 đồng/trường hợp.
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người chưa đủ 14 tuổi, bổ sung hộ tịch cho công dân Việt Nam cư trú ở trong nước: 15.000 đồng/trường hợp.
 • Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân: 15.000 đồng/trường hợp.
 • Xác nhận hoặc ghi vào Sổ hộ tịch các việc hộ tịch khác hoặc đăng ký hộ tịch khác: 5.000 đồng/trường hợp.
Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

b. Mức thu áp dụng đối với việc đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân cấp huyện:

 • Khai sinh (đăng ký khai sinh đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai sinh, đăng ký khai sinh cho người cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân): 75.000 đồng/trường hợp.
 • Khai tử (đăng ký khai tử đúng hạn, không đúng hạn, đăng ký lại khai tử): 75.000 đồng/trường hợp.
 • Kết hôn (đăng ký kết hôn mới, đăng ký lại kết hôn): 1.500.000 đồng/trường hợp.
 • Giám hộ, chấm dứt giám hộ: 75.000 đồng/trường hợp.
 • Nhận cha, mẹ, con: 1.500.000 đồng/trường hợp.
 • Thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú ở trong nước; xác định lại dân tộc; thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài: 25.000 đồng/trường hợp.
 • Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài: 75.000 đồng/trường hợp.
 • Đăng ký hộ tịch khác: 75.000 đồng/trường hợp. 

3. Miễn lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

 • Đăng ký hộ tịch cho người thuộc gia đình có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; người khuyết tật;
 • Đăng ký khai sinh, khai tử đúng hạn, giám hộ, kết hôn của công dân Việt Nam cư trú ở trong nước.
 • Người cao tuổi.

Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về lệ phí đăng ký hộ tịch trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật hôn nhân 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

      Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.