Thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ

Nhiều trường hợp người lao động nghỉ việc...chưa thực hiện chốt sổ BHXH ở công ty cũ và đóng sổ BHXH khác thì...hủy sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ..

HỦY SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CÔNG TY CŨ

Câu hỏi của bạn về hủy sổ bảo hiểm xã hội:

     Cho em hỏi hủy sổ bảo hiểm xã hội ở đâu và cần giấy tờ gì ạ? Tại em có làm 3 tháng công ty cũ giờ liên lạc họ không được ạ. Xin cảm ơn./.

Câu trả lời của Luật sư về hủy sổ bảo hiểm xã hội: 

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về hủy sổ bảo hiểm xã hội, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về hủy sổ bảo hiểm xã hội như sau:

1. Căn cứ pháp lý về hủy sổ bảo hiểm xã hội

2. Nội dung tư vấn về hủy sổ bảo hiểm xã hội

     Dựa trên câu hỏi của bạn, Luật Toàn Quốc hiểu rằng bạn đang có vướng mắc về thủ tục hủy sổ BHXH đã từng đóng tại công ty cũ. Do thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên chúng tôi sẽ chia thành trường hợp để tư vấn cho bạn dễ hiểu như sau:

2.1 Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH và gộp sổ BHXH

     Trong trường hợp này, nếu bạn không còn nhớ mã số của sổ BHXH trước đây bạn đóng và khi làm ở công ty mới thì bạn đã được đóng theo một sổ BHXH khác thì bạn có thể thực hiện thủ xin cấp lại sổ BHXH bị mất rồi sau đó gộp thời gian tại hai sổ lại. Nếu làm như vậy, quãng thời gian bạn đóng BHXH trước đây tại công ty cũ sẽ không bị mất đi. Cụ thể như sau:

Thủ tục xin cấp lại sổ BHXH bị mất

     Điều 27, Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định:

Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

     Theo đó, để được cấp lại sổ BHXH, người có yêu cầu chuẩn bị 01 bộ hồ sơ bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chính thông tin BHXH, BHYT theo mẫu số TK1-TS

    Người lao động nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH mà trước đây đã đóng trước khi bị mất sổ. Thời gian giải quyết là trong khoảng thời gian không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

Thủ tục gộp sổ BHXH

     Khoản 4 điều 46 Quyết định 595/2017 QĐ-BHXH quy định như sau: 

Điều 46. Cấp và quản lý sổ BHXH

4. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới.

     Theo đó, những người lao động có từ 2 sổ BHXH trở lên thì phải làm thủ tục gộp sổ. 

     Hồ sơ nộp tại cơ quan BHXH hiện đóng bao gồm:

 • Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT 
 • Sổ BHXH đã cấp;

     Thời gian giải quyết không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

HỦY SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CÔNG TY CŨ

HỦY SỔ BẢO HIỂM XÃ HỘI Ở CÔNG TY CŨ

2.2 Thủ tục hủy sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ

     Tại Mục 5 Công văn số: 3663/BHXH-THU quy định về vấn đề hủy sổ BHXH như sau:

5. Trường hợp NLĐ cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH, BHTN thì phải trình bày rõ trong Đơn đề nghị (mẫu D01-TS). Cán bộ xử lý nghiệp vụ khóa dữ liệu quá trình đóng BHXH, BHTN bằng phương án KB, KT và lập biên bản hủy sổ tại mục “Hủy có nhiều sổ”. Đơn đề nghị của NLĐ có phê duyệt của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc Lãnh đạo phòng Thu BHXH Thành phố để thay thế cho sổ thu hồi. Trường hợp đặc biệt phải phục hồi lại quá trình đã khóa phương án KB, KT, thì chỉ được thực hiện khi có sự phê duyệt (nơi đã khóa dữ liệu trước đây) của Ban Giám đốc BHXH quận, huyện hoặc lãnh đạo phòng chức năng của Thành phố và đúng theo quy trình phục hồi số sổ đã hủy.

    Theo đó, để hủy sổ bảo hiểm xã hội thì bạn cần phải nộp các giấy tờ sau cho cơ quan BHXH nơi bạn đã đóng bảo hiểm trước đó. 

 • Cam kết không thừa nhận quá trình tham gia của mình do không làm việc tại công ty cũ nữa ((mẫu D01-TS).

     Lưu ý là khi người lao động hủy sổ BHXH thì quãng thời gian tham gia BHXH trước đây trong cuốn sổ đó cũng sẽ bị hủy. Do đó, người lao động sẽ không được hưởng chế độ với quãng thời gian này. 

Bài viết tham khảo:

KẾT LUẬN: Như vậy, trường hợp của bạn có thể có 02 hướng giải quyết. Một là thực hiện xin cấp lại sổ BHXH bị mất và thực hiện gộp hai sổ lại (mục 2.1); Hai là thực hiện hủy sổ và cam kết không thừa nhận quá trình tham gia BHXH trong sổ BHXH tại công ty cũ. Tùy thuộc vào điều kiện thực tế mà bạn có thể lựa chọn 1 trong 2 cách này.


 CẤP LẠI SỔ BHXH

Câu hỏi: Tên của tôi ghi trên sổ BHXH bị sai thì tôi có thể xin cấp lại hoặc thay đổi thông tin được không và thủ tục như thế nào ạ?

Câu trả lời: 

1.1 Đối tượng nộp hồ sơ

     Hiện nay, có nhiều trường hợp trong quá trình kê khai hồ sơ tham gia BHXH hoặc quá trình xử lý hồ sơ bị sai thông tin cá nhân (Họ tên; ngày/tháng/năm sinh; giới tính; quốc tịch; dân tộc) của người lao động dẫn đến thông tin in trên sổ BHXH sai. Khi đó, để đảm bảo không ảnh hưởng đến các chế độ hưởng BHXH thì cần phải thực hiện thủ tục xin cấp lại, đổi sổ BHXH hoặc thay đổi thông tin trên sổ BHXH.

 • Trường hợp, NLĐ đang làm việc tại đơn vị thì sẽ do đơn vị hiện tại nộp hồ sơ điều chỉnh.
 • Trường hợp NLĐ đã nghỉ việc thì có thể tự nộp hồ sơ điều chỉnh lên cơ quan BHXH quản lý cũ hoặc nơi đang thường trú/tạm trú.

1.2 Thủ tục, hồ sơ 

     Tại Khoản 2, Điều 27, Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định về hướng dẫn cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh thông tin cá nhân trên sổ BHXH, bao gồm các trường hợp liên quan đến: Họ, tên, chữ đệm, ngày/tháng/năm/sinh, giới tính, quốc tịch, dân tộc như sau:

Điều 27. Cấp lại, đổi, điều chỉnh nội dung trên sổ BHXH, thẻ BHYT

1. Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng

1.1. Thành phần hồ sơ: Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

1.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH

2.1. Thành phần hồ sơ

a) Người tham gia

– Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

– Hồ sơ kèm theo (Mục 3,4 Phụ lục 01).

b) Đơn vị: Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).

2.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

     Theo đó, đối với trường hợp người sử dụng lao động kê khai thì hồ sơ bao gồm:

 • Sổ BHXH
 • Mẫu TK1-TS
 • Mẫu D01-TS (trường hợp muốn cấp lại sổ BHXH)
 • Giấy tờ làm căn cứ điều chỉnh thông tin cá nhân sai (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân…)

     Đối với trường hợp NLĐ tự kê khai hồ sơ:

 • Sổ BHXH
 • Mẫu TK1-TS
 • Giấy tờ làm căn cứ chứng minh điều chỉnh thông tin sai trên sổ BHXH (giấy khai sinh, chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân…)
CẤP LẠI SỔ BHXH

CẤP LẠI SỔ BHXH

1.3 Thời giạn giải quyết

     Tại Khoản 3, Điều 29, Quyết định số 595/QĐ-BHXH quy định về thời hạn giải quyết hồ sơ cấp lại sổ BHXH như sau:

Điều 29. Cấp sổ BHXH

1. Cấp mới: Đối với người tham gia BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

2. Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết.

3. Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

4. Xác nhận sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

     Theo đó, thời hạn giải quyết đối với từng loại thủ tục như sau:

 • Cấp lại sổ BHXH do thay đổi họ, tên, chữ đệm; ngày, tháng, năm sinh; giới tính, dân tộc; quốc tịch; sổ BHXH do mất, hỏng; cộng nối thời gian nhưng không phải đóng BHXH hoặc gộp sổ BHXH: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Trường hợp cần phải xác minh quá trình đóng BHXH ở tỉnh khác hoặc nhiều đơn vị nơi người lao động có thời gian làm việc thì không quá 45 ngày nhưng phải có văn bản thông báo cho người lao động biết. 
 • Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH: không quá 05 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

KẾT LUẬN: Như vậy, khi thông tin ghi trong sổ BHXH của bạn bị sai, cụ thể là tên của bạn thì bạn sẽ cần thực hiện thủ tục cấp lại/điều chỉnh thông tin cá nhân. Nếu bạn vẫn đang còn làm việc tại công ty thì sẽ do đơn vị của bạn làm thủ tục kê khai hồ sơ, nếu bạn đã nghỉ việc thì có thể tự kê khai hồ sơ gồm những giấy tờ theo quy định (mục 1.2) tại cơ quan BHXH bạn đóng.

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn vấn chi tiết về Hủy sổ bảo hiểm xã hội ở công ty cũ, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên: Ngô Hương Li