Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản

Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sảnĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CHUYỂN TIẾP ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN2 Nội dung kiến thức chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản2.1      1. Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài […]

Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản
Đánh giá bài viết

CHUYỂN TIẾP ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN TÀI SẢN

Kiến thức của bạn

   Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở.

Kiến thức của luật sư

Cơ sở pháp lý

Nội dung kiến thức chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản

     1. Hồ sơ chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản

     Khi có yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai, thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 1 điều 46 nghị định 102/2017/NĐ-CP sau đây:

  • Phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp (01 bản chính);
  • Văn bản cung cấp thông tin về việc thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở hoặc văn bản chứng nhận đăng ký biện pháp bảo đảm và văn bản chứng nhận đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký do cơ quan đăng ký thế chấp quyền tài sản cấp, nếu có (01 bản chính hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);
  • Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền.

     Khi có yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã được hình thành (đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng), thì người yêu cầu đăng ký nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định tại khoản 2 điều 46 nghị định 102/2017/NĐ-CP sau đây:

  • Các loại giấy tờ như trên;
  • Hợp đồng thế chấp nhà ở có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực);
  • Giấy chứng nhận (đã có chứng nhận quyền sở hữu nhà ở).
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản

Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản

     2. Thủ tục chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở

     Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:

     – Ghi chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở và ghi thời điểm đăng ký thế chấp vào sổ đăng ký thế chấp; đối với trường hợp chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở sang đăng ký thế chấp nhà ở do nhà ở hình thành trong tương lai đã hình thành ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận đã cấp;

     – Ghi chuyển tiếp vào phiếu yêu cầu chuyển tiếp đăng ký thế chấp;

     – Gửi bản sao phiếu yêu cầu và văn bản cung cấp thông tin cho Trung tâm Đăng ký để thực hiện xóa đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở;

     – Trả lại phiếu yêu cầu chuyển tiếp cho người yêu cầu đăng ký.

     Một số bài viết có nội dung tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.