Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Cà Mau là bao nhiêu?

Theo quy định pháp luật diện tích tách thửa ở Cà Mau là bao nhiêu? Quyết định 32/2015/QĐ-UBND hạn mức tối thiểu tách đất ở Cả Mau [...]

DIỆN TÍCH TÁCH THỬA Ở CÀ MAU LÀ BAO NHIÊU?

Kiến thức của bạn:

 • Diện tích tách thửa ở Cà Mau là bao nhiêu?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Diện tích tách thửa ở Cà Mau là bao nhiêu?

1.1. Diện tích tách thửa tại các phường, thị trấn ở Cà Mau

      Điều 3 Quyết định 32/2015/QĐ-UBND hạn mức tối thiểu tách đất ở Cà Mau quy định diện tích tách thửa ở Cà Mau là: 

 • Diện tích của thửa đất tối thiểu là 36 m2;
 • Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;
 • Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.

1.2 Diện tích tách thửa tại các xã ở Cà Mau

     Điều 3 Quyết định 32/2015/QĐ-UBND hạn mức tối thiểu tách đất ở Cà Mau quy định diện tích tách thửa ở Cà Mau là:

 • Diện tích của thửa đất tối thiểu là 50 m2;
 • Bề rộng của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m;
 • Chiều sâu của thửa đất bằng hoặc lớn hơn 4 m.
  diện tích tách thửa ở Cà Mau

  diện tích tách thửa ở Cà Mau

2. Các trường hợp không được tách thửa ở Cà Mau

     Điều 4 Quyết định 32/2015/QĐ-UBND hạn mức tối thiểu tách đất ở Cà Mau quy định các trường hợp không được tách thửa ở Cà Mau là:

 • Khi đã có Thông báo thu hồi đất hoặc Quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Thửa đất có tài sản gắn liền với đất đang bị các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền kê biên tài sản để thực hiện bản án có hiệu lực của Tòa án.
 • Thửa đất do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao hoặc cho người sử dụng đất thuê để thực hiện dự án nhưng người sử dụng đất không thực hiện đu tư dự án.
 • Đất được quy hoạch để xây dựng nhà biệt thự.
 • Đất nằm trong khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc đang thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.
 • Đất nằm trong quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mà việc tách thửa không phù hp với quy hoạch đó.

3. Các trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu khi tách thửa

     Điều 5 Quyết định 32/2015/QĐ-UBND hạn mức tối thiểu tách đất ở Cà Mau quy định các trường hợp sau không áp dụng diện tích tối thiểu khi tách thửa ở Cà Mau là:

 • Tách thửa theo quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
 • Tách thửa khi thực hiện: Kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được cơ quan có thẩm quyền công nhận; việc xử lý nợ theo thỏa thuận trong hp đồng thế chấp; quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai của cơ quan Nhà nước có thẩm quyn đã được thi hành; bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân có hiệu lực; quyết định của cơ quan thi hành án theo quy định của pháp luật.
 • Tách thửa đối với các trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật.
 • Tách thửa để hiến, tặng cho Nhà nước nhằm thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế – xã hội địa phương.
 • Tách thửa để thực hiện chính sách của Nhà nước về đất đai cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số.
 • Tách thửa theo dự án quy hoạch chi tiết được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Tách thửa để hợp với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới có diện tích bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu được tách thửa (diện tích thửa đất còn lại không nhỏ hơn diện tích tối thiu được tách thửa).
 • Bán nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định tại Nghị định số 34/2013 ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo: 

    Để được tư vấn chi tiết về diện tích tách thửa ở Cà Mau quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.
Luật Toàn Quốc xin chân thành ơn.