Theo quy định nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không?

Tôi là giáo viên mầm non hạng IV từ tháng 9/2014,đến tháng 9/2016 tôi nghỉ thai sản. Nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không [...]

Nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không?

Câu hỏi của bạn:

     Tôi tốt nghiệp trung cấp mầm non năm 2012, tôi là giáo viên mầm non hạng IV từ tháng 9/2014, đến tháng 9/2016 tôi nghỉ thai sản, tháng 11/2016 tôi tốt nghiệp đại học mầm non. Đến tháng 9/2017 là đủ 3 năm công tác, đến tháng 11/2017 là đủ 1 năm tốt nghiệp đại học. Vậy cho hỏi thời gian tôi nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không, có ảnh hưởng đến việc thi chuyển ngạch thăng hạng II năm 2018 sắp tới hay không?

Câu trả lời của luật sư:

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không tới Phòng tư vấn pháp luật qua Email – Luật Toàn Quốc với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không

     1. Nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không?

     Điều 43 Luật cán bộ, công chức năm 2008 quy định về chuyển ngạch công chức như sau:

    Thứ nhất: Chuyển ngạch là việc công chức đang giữ ngạch của ngành chuyên môn này được bổ nhiệm sang ngạch của ngành chuyên môn khác có cùng thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ.

     Thứ hai: Công chức được chuyển ngạch phải có đủ tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch được chuyển và phù hợp với nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

     Thứ ba: Công chức được giao nhiệm vụ không phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ của ngạch công chức đang giữ thì phải được chuyển ngạch cho phù hợp.

     Thứ tư: Không thực hiện nâng ngạch, nâng lương khi chuyển ngạch.

    Điều 28 Nghị định 24/2010/NĐ-CP tuyển dụng sử dụng quản lý công chức hướng dẫn chi tiết về điều kiện chuyển ngạch công chức như sau:

     “1. Việc chuyển ngạch công chức được thực hiện khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới. 

     2. Công chức chuyển ngạch phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch được chuyển. 

     3. Người đứng đầu cơ quan sử dụng công chức căn cứ quy định tại Điều 43 Luật Cán bộ, công chức, đề nghị cơ quan quản lý công chức quyết định chuyển ngạch công chức. 

     4. Khi chuyển ngạch không được kết hợp nâng ngạch, nâng bậc lương.”

     Theo quy định pháp luật, điều kiện để chuyển ngạch công chức là khi công chức thay đổi vị trí việc làm hoặc theo quy định phải chuyển đổi vị trí công tác mà ngạch công chức đang giữ không phù hợp với yêu cầu ngạch công chức của vị trí việc làm mới. Đồng thời công chức chuyển ngạch phải đáp ứng tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch được chuyển.

      Như thông tin bạn trình bày, hiện bạn đang giáo viên mầm non hạng 4, năm nay bạn đã được tốt nghiệp đại học bạn muốn thi thăng hạng giáo viên lên hạng II, trước đó, bạn có nghỉ thai sản 06 tháng. Việc thi thăng hạng giáo viên không bị ảnh hưởng bởi thời gian bạn nghỉ sinh. Nếu bạn đủ tiêu chuẩn chuyên môn nghiệp vụ của ngạch giáo viên trung học phổ thông thì bạn có thể đề nghị chủ tịch Ủy ban nhân dân xã nơi bạn đang công tác đề nghị Sở nội vụ ở tỉnh của bạn ra quyết định chuyển ngạch công chức.

Nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không

Nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không

     2. Chuyển từ giáo viên mầm non hạng IV lên giáo viên mầm non hạng II có được không?

     Điểm d Khoản 3 Điều 4 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định:

     “đ) Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng III lên chức danh giáo viên mầm non hạng II phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III từ đủ 01 (một) năm và thời gian tốt nghiệp đại học sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm tr lên.”

     Điều 5: Giáo viên mầm non hạng III – Mã số: V.07.02.05 Thông tư liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non quy định tiêu chuẩn giáo viên hạng III là:

     Thứ nhất: Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng:

  • Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên;
  • Có trình độ ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư s 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc có chứng chỉ tiếng dân tộc đối với những vị trí việc làm yêu cầu sử dng tiếng dân tộc;
  • Có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;
  • Có chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên mầm non hạng III.

     Thứ hai: Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ:

  • Nắm vững chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật, các quy định và yêu cầu của Đảng, Nhà nước, ngành và địa phương về giáo dục mầm non;
  • Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non;
  • Chủ động tổ chức và phối hp với đồng nghiệp, cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ;
  • Được công nhận là chiến sĩ thi đua cấp cơ sở hoặc giáo viên dạy giỏi cấp trường tr lên;
  • Viên chức thăng hạng từ chức danh giáo viên mầm non hạng IV lên chức danh giáo viên mầm non hạng III phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV hoặc tương đương từ đủ 3 (ba) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng IV từ đủ 01 (một) năm và tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên

      Vậy bạn muốn chuyển từ ngạch trung cấp lên đại học thì phải có thời gian công tác giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III hoặc tương đương từ đủ 6 (sáu) năm trở lên, trong đó thời gian giữ chức danh giáo viên mầm non hạng III từ đủ 01 (một) năm và thời gian tốt nghiệp Đại học sư phạm mầm non trước khi thi hoặc xét thăng hạng từ đủ 01 (một) năm trở lên.

     Như thông tin bạn trình bày, bạn đang là giáo viên mầm non hạng IV từ tháng 9/2014 đến nay bạn đã tốt nghiệp đại học và muốn chuyển sang giáo viên mầm non hạng II. Tuy nhiên, thời gian công tác của bạn chưa đủ 6 năm và bạn chưa thăng hạng lên hạng III. Do vậy, nếu bạn muốn thăng hạng giáo viên lên hạng II thì trước hết bạn phải thăng lương hạng III trước.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về theo quy định nghỉ thai sản có được thi chuyển ngạch không?, quý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.