Quy định về việc hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc giang

Quy định về việc hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc giangĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH TẠI BẮC GIANG1.1 1. Đất công ích và thẩm quyền thu hồi đất công ích1.1.1 1.1 Đất công ích là gì?1.1.1.1 1.2 Thẩm […]

Quy định về việc hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc giang
Đánh giá bài viết

HỖ TRỢ KHI THU HỒI ĐẤT CÔNG ÍCH TẠI BẮC GIANG

Kiến thức của bạn:

Quy định về việc hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc giang

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật đất đai 2013;
  • Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nội dung kiến thức:

1. Đất công ích và thẩm quyền thu hồi đất công ích

1.1 Đất công ích là gì?

     Khoản 1 Điều 132 Luật đất đai 2013 quy định về đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích như sau:

     “1. Căn cứ vào quỹ đất, đặc điểm và nhu cầu của địa phương, mỗi xã, phường, thị trấn được lập quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích không quá 5% tổng diện tích đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản để phục vụ cho các nhu cầu công ích của địa phương.

     Đất nông nghiệp do tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trả lại hoặc tặng cho quyền sử dụng cho Nhà nước, đất khai hoang, đất nông nghiệp thu hồi là nguồn để hình thành hoặc bổ sung cho quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn.

     Đối với những nơi đã để lại quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích vượt quá 5% thì diện tích ngoài mức 5% được sử dụng để xây dựng hoặc bồi thường khi sử dụng đất khác để xây dựng các công trình công cộng của địa phương; giao cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản tại địa phương chưa được giao đất hoặc thiếu đất sản xuất.

1.2 Thẩm quyền thu hồi đất công ích

Tại Điểm b Khoản 1 Điều 66 Luật đất đai 2013 có quy định như sau:

     “1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

     …

     b) Thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.”

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc qũy đất công ích của xã, phường, thị trấn thuộc về UBND cấp tỉnh.

hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc giang

hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc giang

2. Hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc Giang

     Việc hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc Giang được quy định tại Điều 18 Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND cụ thể như sau:

     Hỗ trợ đối với quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý khi Nhà nước thu hồi theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP cụ thể như sau:

  • Diện tích đất tính hỗ trợ là diện tích thực tế Nhà nước thu hồi.
  • Mức hỗ trợ bằng 100% giá đất nông nghiệp cụ thể tính bồi thường.
  • UBND cấp xã phải có giấy tờ, sổ sách chứng minh diện tích đất thu hồi thuộc quỹ đất công ích do UBND cấp xã quản lý theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 4 Điều 4 Quy định này.
  • Tiền hỗ trợ được nộp vào ngân sách nhà nước do UBND cấp xã quản lý và chỉ được sử dụng vào mục đích đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ mục đích công cộng của cấp xã là 40% và của thôn, bản, khu dân cư có đất Nhà nước thu hồi là 60%.

     Để được tư vấn chi tiết về việc hỗ trợ khi thu hồi đất công ích tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!