Quy định về việc công bố quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Quy định về việc công bố quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017Đánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 CÔNG BỐ QUY HOẠCH2 Nội dung kiến thức về việc công bố quy hoạch:2.1 1. Thời điểm công bố quy hoạch2.1.1 2. Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch2.1.1.1 3. Hình thức […]

Quy định về việc công bố quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017
Đánh giá bài viết

CÔNG BỐ QUY HOẠCH

Kiến thức của bạn:

Quy định về việc công bố thông tin quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Luật quy hoạch 2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2019);

Nội dung kiến thức về việc công bố quy hoạch:

1. Thời điểm công bố quy hoạch

Điều 38 Luật quy hoạch 2017 quy định về thời điểm công bố thông tin quy hoạch như sau:

 • Chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền quyết định hoặc phê duyệt, toàn bộ nội dung của quy hoạch phải được công bố công khai, trừ những nội dung liên quan đến bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.
 • Quy hoạch được công bố theo hình thức quy định tại Điều 40 của Luật này.

2. Trách nhiệm tổ chức công bố quy hoạch

Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật quy hoạch 2017, trách nhiệm công bố thông tin quy hoạch thuộc về:

 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức công bố quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch không gian biển quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc gia.
 • Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ chức công bố quy hoạch ngành quốc gia thuộc thẩm quyền tổ chức lập.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức công bố quy hoạch tỉnh.
công bố quy hoạch

công bố quy hoạch

3. Hình thức công bố quy hoạch

Điều 40 Luật quy hoạch 2017 quy định như sau:

     Thứ nhất, quy hoạch phải được đăng tải thường xuyên, liên tục trên trang thông tin điện tử của cơ quan tổ chức lập quy hoạch, cơ quan lập quy hoạch.

     Thứ hai, ngoài việc thực hiện quy định tại khoản 1 Điều này, quy hoạch còn được công bố theo các hình thức sau đây:

 • Thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng;
 • Trưng bày mô hình, hệ thống sơ đồ, bản đồ, hệ thống cơ sở dữ liệu về quy hoạch;
 • Tổ chức hội nghị, hội thảo;
 • Phát hành ấn phẩm.

     Để được tư vấn chi tiết về việc công bố quy hoạch theo Luật quy hoạch 2017 quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

   Xin chân thành cảm ơn!