Quy định về việc bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang

Quy định về việc bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc GiangĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG ĐIỆN TẠI BẮC GIANG Kiến thức của bạn: Quy định về việc bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang Kiến thức của Luật sư: […]

Quy định về việc bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG ĐỐI VỚI ĐẤT NẰM TRONG HÀNH LANG ĐIỆN TẠI BẮC GIANG

Kiến thức của bạn:

Quy định về việc bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;
  • Quyết định số 869/2014/QĐ-UBND ban hành quy định một số điểm cụ thể về thu hồi đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Nội dung kiến thức về vấn đề bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang:

     Việc bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang được quy định tại Điều 7 Quyết định 47/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

1. Đối với trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất

     Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Cụ thể Khoản 1 Điều 10 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:

     “1. Trường hợp làm thay đổi mục đích sử dụng đất:

     a) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở hoặc từ đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

                                      Tbt = (G1 – G2) x S

     Trong đó:     Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

                        G1: Giá đất ở tính bình quân mỗi m2;

                      G2: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở hoặc giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

                       S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất;

     b) Làm thay đổi mục đích sử dụng đất từ đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất nông nghiệp thì mức bồi thường thiệt hại được xác định như sau:

                                     Tbt = (G3 – G4) x S

     Trong đó:     Tbt: Tiền bồi thường thiệt hại;

                         G3: Giá đất phi nông nghiệp không phải đất ở tính bình quân mỗi m2;

                         G4: Giá đất nông nghiệp tính bình quân cho mỗi m2;

                          S: Diện tích đất bị thay đổi mục đích sử dụng đất.”

bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang

bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang

2. Đối với trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất

     Trường hợp không làm thay đổi mục đích sử dụng đất nhưng làm hạn chế khả năng sử dụng đất (nhà ở, công trình đủ điều kiện tồn tại trong hành lang an toàn) thì được bồi thường theo diện tích thực tế nằm trong hành lang an toàn. Mức bồi thường cụ thể như sau:

  • Đối với đất ở và các loại đất khác trong cùng thửa đất ở thì mức bồi thường bằng 40% mức bồi thường thu hồi đất ở và loại đất khác tương ứng.
  • Đối với đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất không nằm trong cùng thửa đất ở thì mức bồi thường bằng 20% mức bồi thường thu hồi loại đất tương ứng.

3. Bồi thường đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện

     Bồi thường đối với nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện được thực hiện như sau:

  • Nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân có một phần hoặc toàn bộ diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện nhưng không phải di dời, được xây dựng hợp pháp trước ngày thông báo thu hồi đất thì được bồi thường phần diện tích trong hành lang an toàn lưới điện. Mức bồi thường bằng 50% giá trị phần nhà ở, công trình phụ phục vụ sinh hoạt tính trên diện tích nằm trong hành lang an toàn lưới điện.
  • Trường hợp nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân được tạo lập hợp pháp trước khi có thông báo thu hồi đất mà phải di dời chỗ ở thì được bồi thường 100% giá trị phần nhà ở, công trình phục vụ sinh hoạt theo đơn giá quy định.

4. Trường hợp hành lang bảo vệ an toàn công trình điện chiếm dụng khoảng không trên 70% diện tích thửa đất có nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp trước ngày có thông báo thu hồi đất thì toàn bộ đất, công trình xây dựng nằm trên phần diện tích đất còn lại cũng được bồi thường, hỗ trợ theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều này.

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề bồi thường đối với đất hành lang điện tại Bắc Giang quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!