Quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ theo pháp luật

Các thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, và các lệ phí khác theo quyết định của UBND cấp tỉnh...

QUY ĐỊNH VỀ THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT KHI LÀM SỔ ĐỎ

Câu hỏi của bạn về quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ

Xin chào luật sư,

Sắp tới đây, tôi có dự định mua mảnh đất của một cá nhân. Luật sư có thể tư vấn về quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ không? 

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ

2. Nội dung tư vấn về quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ

     Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền của người sử dụng đất mà luật đã quy định. Theo đó, khi chuyển nhượng, cần phải thực hiện một số nghĩa vụ với nhà nước. Cụ thể như sau:

2.1. Nghĩa vụ thông báo với cơ quan nhà nước khi đất có biến động

     Theo khoản 6 điều 95 luật đất đai 2013 quy định:

“6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

     Điểm a khoản 4 điều 95 quy định:

“6. Các trường hợp đăng ký biến động quy định tại các điểm a, b, h, i, k và l khoản 4 Điều này thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày có biến động, người sử dụng đất phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động; trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất thì thời hạn đăng ký biến động được tính từ ngày phân chia xong quyền sử dụng đất là di sản thừa kế.”

     Như vậy, khi bạn chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bạn có thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thông qua thủ tục đăng ký biến động tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất. Thời hạn thông báo là không quá 30 ngày kể từ thời điểm công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

Quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ

2.2. Nghĩa vụ tài chính khi chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ

2.2.1 Thuế thu nhập cá nhân

     Thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản được quy định tại khoản 6 điều 2 Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012 và điều 29 Luật thuế thu nhập cá nhân năm 2007. Theo đó thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản được xác định là giá chuyển nhượng từng lần. Thời điểm xác định thu nhập chịu thuế từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực theo quy định của pháp luật. 

     Mức đóng thuế thu nhập cá nhân là 2% đối với thu nhập từ từng lần chuyển nhượng bất động sản.

    Đối với trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu giá chuyển nhượng thấp hơn giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định thì căn cứ tính thuế xác định theo giá đất quy định trong bảng giá đất tại thời điểm hợp đồng chuyển nhượng có hiệu lực.

2.2.2 Lệ phí trước bạ nhà đất

     Theo quy định tại điều 3 nghị định 140/2016/NĐ-CP người nộp lệ phí trước bạ tổ chức, cá nhân có tài sản là nhà, đất là một trong các đối tượng chịu lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ các trường hợp thuộc diện miễn lệ phí trước bạ.

     Điều 5 nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định căn cứ tính lệ phí trước bạ là giá tính lệ phí trước bạ và mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%). Giá tính lệ phí trước bạ đối với đất là giá đất tại Bảng giá đất do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ % đối với nhà, đất là 0,5%.

     Ngoài thuế thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ, bạn còn có nghĩa vụ phải nộp một số khoản phí khác như phí địa chính, phí thẩm định sổ,…

     Kết luận: Các thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ bao gồm thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, và các lệ phí khác theo quyết định của UBND cấp tỉnh. 

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn quy định về thuế chuyển nhượng đất khi làm sổ đỏ, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.