Quy định về thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất

Chi phí để tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp sổ...

THỦ TỤC VÀ CHI PHÍ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Câu hỏi của bạn về thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất

Tôi có thắc mắc vấn đề như sau:

Tôi có mảnh đất muốn tặng cho em họ của tôi. Rất mong Luật sư nói rõ thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất như thế nào.

Rất mong được hồi đáp sớm, tôi chân thành cảm ơn. 

Câu trả lời của Luật sư về thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất

Chào bạn, luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất, chúng tôi xin đưa ra ý kiến tư vấn về vấn đề thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất

2. Nội dung tư vấn về vấn đề thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất

     Chuyển quyền sử dụng đất là việc chuyển giao quyền sử dụng đất từ người này sang người khác thông qua các hình thức chuyển đổi, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất và góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Như vậy, tặng cho em họ là một loại chuyển quyền sử dụng đất. 

2.1. Thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất

     Để tặng cho quyền sử dụng đất, bạn thực hiện theo 02 bước lớn là ký kết hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và đăng ký biến động đất đai. Cụ thể như sau:

2.1.1 Ký hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

     Căn cứ quy định tại điểm a khoản 3 Điều 167 Luật đất đai 2013:

“a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.”

     Do đó, trong trường hợp này, hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất giữa bạn và em họ bạn phải được công chứng hoặc chứng thực.

     Khi đi công chứng hoặc chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, các bên cần cung cấp các giấy tờ:

  • Hợp đồng tặng cho dự thảo
  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
  • Chứng minh thư nhân dân
  • Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân

      Lưu ý: Các bên phải công chứng tại Văn phòng công chứng nơi có đất; hoặc chứng thực tại UBND cấp xã nơi có đất. 

2.1.2 Đăng ký biến động đất đai

     Thứ nhất, về thành phần hồ sơ:

  • Đơn đăng ký biến động đất đai theo Mẫu số 09/ĐK

  •  Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất đã được công chứng, chứng thực

  • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính)

  • Tờ khai lệ phí trước bạ, tờ khai thuế thu nhập cá nhân

  • Chứng minh thư nhân dân (bản sao có chứng thực)

  • Sổ hộ khẩu (bản sao có chứng thực)

     Thứ hai, nơi nộp hồ sơ: Nộp tại Bộ phận một cửa của Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất. 

Thủ tục và chi phí chuyển quyền sử dụng đất

2.2. Chi phí chuyển quyền sử dụng đất

     Thứ nhất, về lệ phí trước bạ:

     Theo quy định tại khoản 1, điều 7 nghị định 140/2016/NĐ- CP mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là 0.5% giá trị chuyển nhượng.

“Điều 7. Mức thu lệ phí trước bạ theo tỷ lệ (%)

1. Nhà, đất mức thu là 0,5%.”

     Thứ hai, về thuế thu nhập cá nhân:

     Theo điều 21 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định:

Điều 21. Đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

1. Thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản tại Việt Nam của cá nhân không cư trú được xác định bằng giá chuyển nhượng bất động sản nhân (×) với thuế suất 2%. Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú là toàn bộ số tiền mà cá nhân nhận được từ việc chuyển nhượng bất động sản không trừ bất kỳ khoản chi phí nào kể cả giá vốn.

2. Giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân không cư trú trong từng trường hợp cụ thể được xác định như xác định giá chuyển nhượng bất động sản của cá nhân cư trú theo hướng dẫn tại điểm a.1, b.1, c.1, d.1, khoản 1, Điều 12 Thông tư này.

3. Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản là thời điểm cá nhân không cư trú làm thủ tục chuyển nhượng bất động sản theo quy định của pháp luật.”

     Như vậy, thuế thu nhập cá nhân là 2% giá trị chuyển nhượng. 

     Thứ ba, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp sổ. Các lệ phí này thì từng UBND cấp tỉnh quy định riêng. 

     Kết luận: Chi phí để tặng cho quyền sử dụng đất bao gồm: lệ phí trước bạ, thuế thu nhập cá nhân, phí thẩm định hồ sơ, lệ phí cấp sổ. 

Bài viết tham khảo: