Quy định về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp. Những phương thức thanh toán bảo hiểm thất nghiệp hiện nay và thời gian được thanh toán

THANH TOÁN BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Câu hỏi của bạn về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

      Chào Luật sư, Luật sư cho tôi hỏi hiện nay có những phương thức thanh toán bảo hiểm thất nghiệp nào và thời gian thanh toán mỗi tháng như thế nào. Tôi xin cảm ơn!

Câu trả lời về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp như sau:

1. Căn cứ pháp lý về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

2. Nội dung tư vấn về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

      Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết về phương thức thanh toán và thời gian thanh toán bảo hiểm thất nghiệp. Theo yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm như sau:

2.1. Phương thức thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

     Hiện nay tổ chức bảo hiểm xã hội tạo điều kiện cho đối tượng hưởng trợ cấp thất nghiệp được lựa chọn một trong những phương thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp sau đây:

  • Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm
  • Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp tại bưu điện
  • Nhận tiền trợ cấp thất nghiệp qua thẻ ngân hàng

      Khi làm đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bạn có thể đăng ký phương thức nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo một trong những phương thức trên. Mỗi phương thức sẽ có những ưu điểm và nhược điểm riêng vì vậy bạn có thể lựa chọn phương thức phù hợp với mình.

thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

2.2. Thời gian được thanh toán bảo hiểm thất nghiệp

     Theo quy định tại khoản 2 điều 18 Nghị định 28/2015/NĐ-CP:

2. Chi trả trợ cấp thất nghiệp

a) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên của người lao động trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp;

b) Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp thứ 2 trở đi trong thời hạn 05 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng hoặc chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp đối với người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

      Như vậy thời gian người lao động được cơ quan bảo hiểm thanh toán chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên là sau 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp. Từ tháng thứ 2 trở đi cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thanh toán bảo hiểm thất nghiệp cho bạn trong thời hạn 5 ngày làm việc, tính từ thời điểm ngày thứ 7 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó.

       KẾT LUẬN: Hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội thanh toán cho người lao động tiền trợ cấp thất nghiệp qua phương thức nhận tiền trực tiếp tại trung tâm dịch vụ việc làm; nhận tiền qua bưu điện; nhận tiền qua thẻ ngân hàng. Thời gian được thanh toán trợ cấp thất nghiệp tháng đầu trong thời gian 5 ngày tính từ ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

       Bài viết tham khảo: 

       Để được tư vấn chi tiết về thanh toán bảo hiểm thất nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương