Quy định về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình

Quy định mới về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và nơi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện.

Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình

Câu hỏi của bạn về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình:

     Chào Luật sư, hiện tôi đi làm đã có bảo hiểm y tế, giờ tôi muốn đăng kí mua BHYT tự nguyện cho mẹ tôi thì có đăng kí được không? Câu hỏi thứ 2 là nếu đăng kí được thì nơi cư trú ở quê nhưng đăng kí khám chữa bệnh tại bệnh viên TP HCM được không và đăng kí mua ở đâu? Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình như sau:

1. Cơ sở pháp lý về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình

2. Nội dung tư vấn về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình

     Bạn đang muốn biết về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình như sau:

2.1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế  tự nguyện theo hộ gia đình

     Bảo hiểm y tế tự nguyện là hình thức bảo hiểm do Nhà nước thực hiện không vì mục đích lợi nhuận. Người dân tự nguyện tham gia để được chăm sóc sức khỏe khi đau ốm, bệnh tật từ quỹ bảo hiểm y tế. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế được quy định tại khoản 5 Điều 12 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

Điều 12. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình gồm những người thuộc hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này.

      Như vậy, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện là toàn bộ các thành viên trong hộ gia đình có tên trong cùng hộ khẩu mà không thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm y tế. Nếu tham gia không đủ số người trong sổ hộ khẩu thì không được giảm mức đóng. Theo thông tin bạn cung cấp bạn đã tham gia bảo hiểm y tế rồi nên bạn sẽ không tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Còn mẹ bạn nếu chưa tham gia bảo hiểm y tế thì được đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình.

Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình

2.2. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu

     Nơi đăng ký khám chữa bênh ban đầu được quy định tại Điều 26 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014 như sau:

Điều 26. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

1. Người tham gia bảo hiểm y tế có quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; trừ trường hợp được đăng ký tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế phải làm việc lưu động hoặc đến tạm trú tại địa phương khác thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với tuyến chuyên môn kỹ thuật và nơi người đó đang làm việc lưu động, tạm trú theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

2. Người tham gia bảo hiểm y tế được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu vào đầu mỗi quý.

3. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được ghi trong thẻ bảo hiểm y tế.

      Theo quy định trên, người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến xã và bệnh viện tuyến huyện mà không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh không có cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc các cơ sở đó không đáp ứng được việc khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cho người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của Giám đốc Sở Y tế sau khi có sự thống nhất bằng văn bản của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện tuyến tỉnh. Như vậy, nơi khám chữa bệnh ban đầu thường được xác lập tại bệnh viện tuyến xã hoặc tuyến huyện, khi trên địa bàn không có cơ sở khám chữa bệnh ban đầu tại tuyến xã, tuyến huyện thì nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở tuyến tỉnh. Trong trường hợp của bạn, mẹ bạn sẽ không thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bênh viện thành phố Hồ Chí Minh. Do ở thành phố Hồ Chí Minh đã có các cơ sở khám chữa bênh tuyến xã hoặc tuyến huyện đáp ứng đủ các yêu cầu của Bộ y tế. Như vậy, mẹ bạn sẽ đăng ký khám chữa bênh ban đầu tại tuyến xã hoặc tuyến huyện và mẹ bạn có thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại một trong các cơ sở được quy định tại Điều 3 và Điều 4 Thông tư 40/2015/TT-BYT như sau:

Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và tương đương

1. Trạm y tế xã, phường, thị trấn;

2. Trạm xá, trạm y tế, phòng y tế của cơ quan, đơn vị, tổ chức;

3. Phòng khám bác sỹ gia đình tư nhân độc lập;

4. Trạm y tế quân – dân y, Phòng khám quân – dân y, Quân y đơn vị cấp tiểu đoàn và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Điều 4. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện và tương đương

1. Bệnh viện đa khoa huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

2. Trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh; Trung tâm y tế huyện có phòng khám đa khoa;

3. Phòng khám đa khoa; phòng khám đa khoa khu vực;

4. Bệnh viện đa khoa hạng III, hạng IV và chưa xếp hạng thuộc các Bộ, Ngành hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, Ngành;

5. Bệnh viện đa khoa tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

6. Bệnh viện y học cổ truyền tư nhân tương đương hạng III, tương đương hạng IV hoặc chưa được xếp hạng tương đương;

7. Phòng Y tế, Bệnh xá trực thuộc Bộ Công an, Bệnh xá Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

8. Trung tâm y tế quân – dân y, Bệnh xá quân y, Bệnh xá quân – dân y, Bệnh viện quân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, bệnh viện quân – dân y hạng III, hạng IV hoặc chưa được xếp hạng, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác theo quy định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2.3. Nơi đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện 

       Khoản 5 Điều 1 Luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế:

5. Sửa đổi, bổ sung khoản 2; bổ sung khoản 3 Điều 8 như sau:

“2. Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng bộ máy, nguồn lực để thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế tại địa phương và quản lý, sử dụng nguồn kinh phí theo quy định tại khoản 3 Điều 35 của Luật này.

3. Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã), ngoài việc thực hiện trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này, có trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn cho các đối tượng quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều 12 của Luật này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, 1 và n khoản 3 và điểm b khoản 4 Điều 12 của Luật này; Ủy ban nhân dân cấp xã phải lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em đồng thời với việc cấp giấy khai sinh.”

      Theo như quy định trên, để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình mẹ bạn cần đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi bạn có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm.

Tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình

2.4. Trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện lần đầu

     Trình tự thủ tục tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện lần đầu như sau:

    – Các bước thực hiện :

     Bước 1: Xuất trình giấy chứng minh nhân, hộ khẩu hoặc giấy tạm trú

     Bước 2: Ghi các thông tin về cá nhân vào tờ khai theo mẫu.

     Bước 3: Nộp tờ khai và tiền phí BHYT cho đại lý thu xã, phường nơi cư trú.

     – Hồ sơ tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện gồm tờ khai đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Bên cạnh đó khi đi đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mẹ bạn cần mang theo chứng minh nhân dân, sổ hộ khẩu hoặc giấy tạm trú để xuất trình cho đại lý thu bảo hiểm y tế tại xã, phương nơi cư trú.

     -Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ quy định  tổ chức bảo hiểm y tế phải chuyển thẻ bảo hiểm y tế cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia bảo hiểm y tế.

   KẾT LUẬN: Đối với trường hợp của bạn, mẹ bạn có thể tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đình. Còn bạn đã tham gia bảo hiểm y tế rồi nên bạn sẽ không tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình và việc bạn đã tham gia bảo hiểm y tế rồi không ảnh hưởng đến việc mẹ bạn tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Về đăng ký nơi khám chưa bệnh bạn đầu theo quy định của pháp luật mẹ bạn được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại bệnh viện tuyến xã hoặc bệnh viện tuyến huyện mà không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Mẹ bạn không thể đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở thành phố Hồ Chí Minh được do ở đây đã có cơ sở khám chữa bệnh tuyến xã và tuyến huyện đáp ứng đủ yêu cầu của Bộ y tế. Mẹ bạn có thể đến Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm để đăng ký tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Mẹ bạn cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định để được tham gia bảo hiểm y tế tự  nguyện.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện theo hộ gia đìnhquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                          Chuyên viên: Nguyễn Ngọc