Quy định về suất tái định cư tối thiểu tại Vũng Tàu và giá đất thu tiền sử dụng đất

Quy định về suất tái định cư tối thiểu tại Vũng Tàu và giá đất thu tiền sử dụng đấtĐánh giá bài viết SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ TỐI THIỂU TẠI VŨNG TÀU Kiến thức của bạn: Quy định về suất tái định cư tối thiểu tại Vũng Tàu và giá đất thu tiền sử dụng […]

Quy định về suất tái định cư tối thiểu tại Vũng Tàu và giá đất thu tiền sử dụng đất
Đánh giá bài viết

SUẤT TÁI ĐỊNH CƯ TỐI THIỂU TẠI VŨNG TÀU

Kiến thức của bạn:

Quy định về suất tái định cư tối thiểu tại Vũng Tàu và giá đất thu tiền sử dụng đất

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

  • Quyết định số 52/2014/QĐ-UBND quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;

Nội dung kiến thức:

1. Suất tái định cư tối thiểu tại Vũng Tàu

Điều 23 Quyết định 52/2014/QĐ-UBND quy định về suất tái định cư tối thiểu tại Vũng Tàu như sau:

1.1 Suất tái định cư tối thiểu quy định tại Khoản 4 Điều 86 của Luật Đất, Điều 27, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 đai được quy định bằng tiền cụ thể như sau:

  • Các phường của thành phố Vũng Tàu: 198.760.000 đồng (một trăm chín mươi tám triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng.
  • Thành phố Bà Rịa: 79.200.000 đồng (bảy mươi chín triệu hai trăm ngàn đồng.
  • Xã Long Sơn, các thị trấn và huyện Côn Đảo: 70.400.000 đồng (bảy mươi triệu bốn trăm ngàn đồng.
  • Các xã còn lại: 38.400.000 đồng(ba mươi tám triệu bốn trăm ngàn đồng.

1.2 Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều này thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu và số tiền được bồi thường về đất.

suất tái định cư tối thiểu tại vũng tàu

suất tái định cư tối thiểu tại vũng tàu

2. Giá đất thu tiền sử dụng đất tại Vũng Tàu

Được quy định tại Điều 30 Quyết định 52/2014/QĐ-UBND cụ thể như sau:

2.1 Giá đất thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư:

  • Trường hợp đã có quỹ đất tái định cư:

     Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất trong Bảng giá các loại đất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm có quyết định giao đất nhân hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm có quyết định giao đất

  • Trường hợp chưa có quỹ đất tái định cư:

     Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất trong Bảng giá các loại đất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhân hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

2.2 Giá đất thu tiền sử dụng đất đối với các trường hợp không thuộc diện được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư:

Giá đất để tính thu tiền sử dụng đất được xác định bằng giá đất trong Bảng giá các loại đất của Ủy ban nhân dân tỉnh tại thời điểm có quyết định giao đất nhân hệ số điều chỉnh giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại thời điểm có quyết định giao đất.

2.3. Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất được thực hiện theo quy định về thu tiền sử dụng đất.

     Để được tư vấn chi tiết về suất tái định cư tối thiểu và giá đất thu tiền sử dụng đất tại Vũng Tàu quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!