Quy định về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè

Quy định về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè. Những phương án giải quyết trong trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với nghỉ hè.

Nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè

Câu hỏi của bạn về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè?

     Chào Luật sư tôi muốn được tư vấn về vụ việc sau: Tại trường tôi có giáo viên nghỉ sinh vào tháng 3/2020, tính ra sẽ có 02 tháng nghỉ sinh trùng thời gian nghỉ hè theo quy định. Cho tôi xin hỏi là:

1. Giáo viên đó có được nghỉ hè bù không? (Tức là 06 tháng nghỉ sinh + 02 tháng nghỉ hè = 08 tháng nghỉ)?

2. Chế độ lương của giáo viên đó vẫn được hưởng nguyên lương trong 02 tháng nghỉ hè (trùng thời gian nghỉ sinh) không?
Xin chân thành cảm ơn Luật sư !

Câu trả lời của Luật sư về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè như sau:

1. Cơ sở pháp lý về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè

2. Nội dung tư vấn về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè

  Giáo viên có được nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè không? Đây là thắc mắc của rất nhiều người, nhất là những lao động nữ làm việc trong ngành sư phạm. Bởi giáo viên là một nghề khá đặc thù, quyền lợi quan trọng là được nghỉ hè mỗi năm theo quy định của Bộ Luật lao động. Vậy nếu nghỉ sinh trùng với nghỉ hè thì có được nghỉ bù không? Bài viết sau đây sẽ cung cấp các thông tin cần thiết giúp bạn giải đáp những thắc mắc này.

2.1. Quy định về thời gian nghỉ thai sản của giáo viên

     Các quy định về thời gian nghỉ thai sản của giáo viên về cơ bản tuân theo quy định về chế độ thai sản của lao động nữ được quy định trong luật bảo hiểm xã hội. Theo quy định tại khoản 1 Điều 34 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì thời gian nghỉ hưởng chế độ khi sinh con của người lao động nữ như sau:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản trước khi sinh tối đa không quá 02 tháng.

     Như vậy giáo viên nữ khi sinh con sẽ được nghỉ hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 6 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng.  Thời gian ngủ hưởng chế độ thai sản này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Bên cạnh đó theo quy định tại Điều 41 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thì giáo viên nữ sau khi sinh con, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

  • Lao động nữ sinh đôi trở lên sẽ được nghỉ dưỡng sức tối đa là 10 ngày.

  • Lao động nữ sinh mổ được nghỉ dưỡng sức tối đa 7 ngày.

  • Lao động nữ sinh thường sẽ được nghỉ dưỡng sức để phục hồi sức khỏe tối đa là 5 ngày.

     Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.  Ngoài ra, thời gian nghỉ dưỡng sức, giáo viên nữ còn được trợ cấp một ngày bằng 30% mức lương cơ sở theo quy định hiện hành. Theo quy định hiện nay mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng nên mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30%*1.490.000= 447.000 đồng.

     Trước hết căn cứ theo khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 3 tại Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT thì thời gian nghỉ hè của giáo viên được quy định như sau:

3. Thời gian nghỉ hằng năm của giáo viên gồm: nghỉ hè, nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ và các ngày nghỉ khác, cụ thể như sau:

a) Thời gian nghỉ hè hằng năm của giáo viên là 02 tháng (bao gồm cả nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ Luật lao động), được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có);

b) Thời gian nghỉ tết âm lịch, nghỉ học kỳ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

c) Các ngày nghỉ khác theo quy định của Bộ Luật lao động. Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường, Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định

     Như vậy, thời gian nghỉ hè hàng năm của giáo viên là 2 tháng, thời gian này bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm theo quy định của Bộ luật lao động. Trong thời gian nghỉ hè, giáo viên được hưởng nguyên lương và các khoản phụ cấp nếu có như bình thường.

Nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè

2.3. Giáo viên có được nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè không?

     Để giải quyết vấn đề giáo viên có được nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè không Bộ giáo dục và đào tạo đã ban hành công văn số 1125/NGCBQLGD 2017 trong đó có quy định:

3. Thời gian nghỉ hè của giáo viên bao gồm cả thời gian nghỉ hằng năm là 8 tuần đối với giáo viên mầm non (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT) và 02 tháng đối với giáo viên phổ thông (khoản 4 Điều 1 Thông tư 15/2017/TT-BGDĐT). Thời gian này giáo viên được hưởng nguyên lương và các phụ cấp (nếu có). Căn cứ kế hoạch năm học, quy mô, đặc điểm, điều kiện cụ thể của từng trường. Hiệu trưởng bố trí thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên một cách hợp lý theo đúng quy định (khoản 2 Điều 3 Thông tư 48/2011/TT-BGDĐT, khoản 3 Điều 5 Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT).

Do đó trường hợp giáo viên nữ có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được cơ sở giáo dục bố trí thời gian nghỉ hằng năm theo quy định tại Điều 111 và Điều 112 Bộ Luật lao động hoặc thanh toán tiền nghỉ hằng năm (nếu do yêu cầu công tác, cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên) theo quy định tại Điều 114 Bộ Luật Lao động. Mức chi hỗ trợ cho giáo viên trong trường hợp cơ sở giáo dục không bố trí được thời gian nghỉ hằng năm cho giáo viên được quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư 141/2011/TT-BTC ngày 20/10/2011 của Bộ Tài chính.

     Theo công văn 1125/NGCBQLGD 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo, trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trong hè sẽ giải quyết theo 2 phương án: nghỉ bù hoặc chi trả hỗ trợ do nghỉ trùng.

     – Phương án 1: giáo viên được nghỉ bù.

Trường hợp giáo viên nghỉ thai sản trùng với thời gian hè sẽ được cơ sở giáo dục bố trí nghỉ bù theo Điều 111 và Điều 112 của Bộ Luật lao động năm 2012. Thời gian nghỉ bù tính bằng ngày nghỉ hàng năm:

  • Trường hợp điều kiện làm việc bình thường thì lao động được nghỉ 12 ngày.
  • Trường hợp môi trường làm việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc khắc nghiệt sẽ được nghỉ 14 ngày.

  • Trường hợp môi trường làm việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc điều kiện đặc biệt khắc nghiệt có trong danh mục của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội cùng Bộ Y tế quy định thì lao động được nghỉ 14 ngày.

  • Lao động có thâm niên từ 5 năm trở lên thì cứ 5 năm được nghỉ thêm 1 ngày.

     Thời gian nghỉ bù thai sản sẽ do cơ sở giáo dục sắp xếp với giáo viên phù hợp với thời gian làm việc. Giáo viên có thể nghỉ bù một hoặc nhiều lần nhưng phải thỏa thuận với quản lý của cơ sở.

     – Phương án 2: Chi trả tiền nghỉ hàng năm thay cho nghỉ bù

     Trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang công tác không thể bố trí được thời gian nghỉ bù do yêu cầu đặc thù của công việc thì giáo viên sẽ được chi trả một khoản thay thế, hỗ trợ cho thời gian nghỉ bù đó. Căn cứ vào Khoản 2, Điều 5 của Thông tư 141/2011/TT-BTC, mức chi trả phép năm được tính như sau:

Điều 5. Chế độ chi trả tiền lương, tiền bồi dưỡng đối với những ngày được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật quy định nhưng chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm.

2. Mức thanh toán và cách thức chi trả:

a) Các trường hợp theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ:

– Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định chi trả tiền lương đối với những ngày chưa nghỉ phép năm, theo mức lương ngạch bậc, chức vụ và các khoản phụ cấp chức vụ, thâm niên nghề, phụ cấp khu vực, phụ cấp độc hại (nếu có) đang hiện hưởng của từng đối tượng cán bộ, công chức.

– Việc chi trả được thực hiện chậm nhất 01 tháng kể từ khi cán bộ, công chức nghỉ việc.

b) Các trường hợp do yêu cầu công việc, cơ quan, đơn vị không bố trí được thời gian cho cán bộ, công chức nghỉ phép:

– Hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ tổng số ngày chưa nghỉ phép năm của cán bộ, công chức; Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định hỗ trợ tiền bồi dưỡng cho cán bộ, công chức chưa nghỉ phép năm hoặc chưa nghỉ đủ số ngày nghỉ phép năm.

– Mức chi hỗ trợ được quy định tại quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị, nhưng tối đa không quá mức tiền lương làm thêm giờ vào ngày thứ bảy, chủ nhật theo quy định hiện hành.

– Thời gian chi trả: Được thực hiện một lần trong năm và được quyết toán vào niên độ ngân sách hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

     Như vậy, trong trường hợp cơ sở giáo dục mà giáo viên đang công tác không thể bố trí được thời gian nghỉ bù do yêu cầu đặc thù của công việc thì hàng năm căn cứ khả năng nguồn kinh phí, căn cứ vào tổng số ngày chưa nghỉ phép của giáo viên, hiệu trưởng sẽ ra quyết định hỗ trợ tiền thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm của giáo viên. Mức hỗ trợ thay thế cho thời gian nghỉ hàng năm căn cứ theo quy chế riêng của đơn vị nhưng không quá mức lương làm thêm vào Thứ Bảy, Chủ Nhật theo quy định chung. Mức chi trả được thanh toán 1 lần trong năm và không quá 1 tháng kể từ khi cán bộ nghỉ việc.

Nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hè

     KẾT LUẬN: Như vậy, chế độ nghỉ thai sản của giáo viên tuân theo Luật BHXH năm 2014: nghỉ thai sản thông thường và nghỉ dưỡng sức nếu sức khỏe không đảm bảo. Bên cạnh đó thời gian nghỉ hè của giáo viên là 2 tháng và thời gian này được hưởng nguyên lương. Trường hợp giáo viên có thời gian nghỉ thai sản trùng với thời gian nghỉ hè thì sẽ được sắp xếp nghỉ bù hoặc chi trả trợ cấp thay cho thời gian nghỉ trùng. Thời gian nghỉ bù và số tiền chi trả trợ cấp thay thế cho thời gian nghỉ trùng tuân theo quy định mà chúng tôi đã tư vấn ở trên. Khi mà giáo viên được sắp xếp nghỉ bù thì vẫn sẽ được hưởng nguyên lương như bình thường. Căn cứ vào các thông tin này, giáo viên và các cơ sở giáo dục cần lưu ý để biết quyền lợi khi sinh con và đảm bảo thời gian nghỉ cho cán bộ đúng theo quy định của Luật.

     Bài viết tham khảo:

      Để được tư vấn chi tiết về nghỉ bù khi nghỉ sinh trùng với nghỉ hèquý khách vui lòng liên hệ tới để được luật sư tư vấn Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Nguyễn Ngọc