Quy định về đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2018

Quy định về đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2018:Thẻ BHYT được đổi trong trường hợp Rách, nát,hỏng, thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, thông tin..

ĐỔI THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Câu hỏi của bạn:    

 Yêu cầu trả lời luật đổi bảo hiểm y tế mới như thế nào? (Câu hỏi có kèm ảnh)

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2014

Nội dung tư vấn đổi thẻ bảo hiểm y tế

       Do câu hỏi bạn gửi cho phía Công ty có bao gồm ảnh và thông tin đi kèm có thông tin cá nhân do đó chúng tôi xin chỉ dựa vào câu hỏi và thông tin của quý khách để đưa ra lời tư vấn cho quý khách. 

1. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng khi nào?

     Thẻ bảo hiểm y tế được cấp cho người tham gia bảo hiểm y tế và làm căn cứ để được hưởng các quyền lợi về bảo hiểm y tế theo quy định của Luật này.

      Khoản 4 Điều 16 Luật bảo hiểm y tế quy định về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng như sau:

” 4. Thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng trong các trường hợp sau đây:

a) Thẻ đã hết thời hạn sử dụng;

b) Thẻ bị sửa chữa, tẩy xoá;

c) Người có tên trong thẻ không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.”

     Trên là những trường hợp thẻ bảo hiểm y tế không có giá trị sử dụng. Đối với thẻ bảo hiểm của bạn có giá trị sử dụng từ 01/07/2017 đến 30/06/2018 mới hết hạn và nếu bạn vẫn tiếp tục tham gia bảo hiểm, thẻ không có tẩy xóa mà nhân viên y tế nói với bạn thẻ không sử dụng được nữa là sai. Ngược lại nếu thẻ bị sửa chữa, tẩy xóa hoặc bạn không tiếp tục tham gia bảo hiểm mà nhân viên nói với bạn như vậy là có cơ sở. 

2. Đổi thẻ bảo hiểm y tế

     Luật bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi 2014 hiện nay vẫn có hiệu lực vào năm 2018 quy định các trường hợp đổi bảo hiểm y tế, theo đó các trường hợp đổi bảo hiểm y tế như sau: ( Điều 19 )

” 1. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp sau đây:

a) Rách, nát hoặc hỏng;

b) Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu;

c) Thông tin ghi trong thẻ không đúng.”

     Như vậy, nếu thuộc các trường hợp trên bạn sẽ được đổi thẻ bảo hiểm y tế. Về nguyên tắc, việc đổi thẻ y tế sẽ điều chỉnh những thông tin ghi trong thẻ không đúng hoặc khi bạn thay đổi nơi khám chữa bệnh ban đầu mà không được thay đổi các thông tin chính xác. Do vậy, về thời hạn khám chữa bệnh còn hiệu lực về nguyên tắc cũng được bảo lưu.

     Trường hợp của bạn, sau khi đổi sang thẻ bảo hiểm y tế mới thì thời gian có hiệu lực của thẻ bảo hiểm y tế mới đã có sự thay đổi so với thẻ bảo hiểm y tế cũ; hơn nữa việc thay đổi về thời gian có hiệu lực của thẻ đã ảnh hưởng đến quyền lợi của bạn. Cụ thể: Thẻ cũ có hiệu lực từ 01/07/2017 đến 30/06/2018 nhưng sau khi đổi thẻ bảo hiểm y tế mới thời gian có giá trị sử dụng là từ ngày 01/03/2018.

đổi thẻ bảo hiểm y tế

đổi thẻ bảo hiểm y tế

3. Khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế

     Quy định về khiếu nại, tố cáo về bảo hiểm y tế, Điều 47 Luật BHYT quy định:

“Việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính về bảo hiểm y tế, việc tố cáo và giải quyết tố cáo vi phạm pháp luật về bảo hiểm y tế được thực hiện theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.”

     Như vậy, khi phát hiện ra có sự vi phạm, các hành vi tranh chấp về bảo hiểm y tế bạn có thể khiếu nại đến cơ quan đã vi phạm hoặc tố cáo đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trước hết các bên tranh chấp nên tự hòa giải về nội dung tranh chấp. 

     Các tranh chấp về bảo hiểm là tranh chấp liên quan đến quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo hiểm y tế giữa các đối tượng sau đây: 

  • Người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Điều 12 của Luật này, người đại diện của người tham gia bảo hiểm y tế;
  • Tổ chức, cá nhân đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1 Điều 13 của Luật này;
  • Tổ chức bảo hiểm y tế;
  • Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

     Do bạn không nói rõ tình huống của bạn nên chúng tôi không thể hướng dẫn cụ thể cho bạn được. Tuy nhiên , căn cứ vào cụ thể sự việc của bạn, bạn có thể lựa chọn phương án phù hợp nhất cho bản thân. Trong trường hợp bản thân bạn bị hành vi vi phạm ( và không do lỗi của bạn ) làm ảnh hưởng đến quyền lợi thì có thể được yêu cầu bên vi phạm bồi thường. 

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung quy định về đổi thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.