Quy định pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm

Quy định pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm được thực hiện căn cứ quy định tại Nghị định 47/2014/NĐ-CP...

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ TÌM KIẾM VIỆC LÀM

Kiến thức của bạn:

Quy định của pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm như thế nào?

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

      Khoản 11, Điều 3 Luật đất đai quy định:

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

11. Nhà nước thu hồi đất là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được Nhà nước trao quyền sử dụng đất hoặc thu lại đất của người sử dụng đất vi phạm pháp luật về đất đai.

1. Điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm

     Căn cứ Điều 2 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất quy định:

     “1. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp theo quy định tại các Điểm a, b, c và d Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân là cán bộ, công nhân viên của nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức lao động, thôi việc được hưởng trợ cấp) khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà được bồi thường bằng tiền đối với diện tích đất nông nghiệp thu hồi (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp);

     2. Người lao động thuộc hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở (sau đây gọi tắt là người lao động bị thu hồi đất kinh doanh).”

     Điều 3 Quyết định 63/2015/QĐ-TTg quy định:

     “1. Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm;

     2. Trong độ tuổi lao động”

     Như vậy, theo quy định của pháp luật, điều kiện được Nhà nước hỗ trợ đào nghề, tìm kiếm việc làm khi bị thu hồi đất là :

  • Là người lao động bị thu hồi đất nông nghiệp trực tiếp sản xuất nông nghiệp; người lao động bị thu hồi đất kinh doanh mà phải di chuyển chỗ ở.
  • Có nhu cầu đào tạo nghề, giải quyết việc làm
  • Trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật

2. Chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm

     Căn cứ Điều 20, điều 21 Nghị định 47/2014/NĐ-CP, Điều 5 quyết định 63/2015/QĐ-TTg quy định người sử dụng đất có đủ điều kiện được hỗ trợ đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm khi nhà nước thu hồi đất được hỗ trợ như sau:

  • Đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 3 tháng
  • Đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng: Được hỗ trợ học phí cho một khóa học. Mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí của cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhưng không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập. và được tính trong tổng kinh phí của dự án đầu tư hoặc phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư được duyệt;
  • Tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm dịch vụ việc làm;
  • Vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo bài viết

     Quy định pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm

     Hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề tại Bến Tre khi Nhà nước thu hồi đất

     Để được tư vấn chi tiết về Quy định pháp luật về hỗ trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làmquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.