Quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019

Quy định về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng trợ cấp thất nghiệp 2019 là như thế nào và trước đó đã được hưởng trợ cấp thất nghiệp?

Quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Câu hỏi của bạn về quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp 

     Tôi đã đóng bảo hiểm thất nghiệp 5 năm 11 tháng và nghĩ đã nhận bảo hiểm thất nghiệp 5 tháng còn bảo lưu 11 tháng là tháng 1 đến tháng 11/2016. Tôi đã đóng tiếp từ tháng 9/2018 đến hết tháng 2/2019 là được 6 tháng nữa tổng cộng là 17 tháng bảo hiểm thất nghiệp thì tháng 4/2019 tôi có được nhận ba tháng bảo hiểm thất nghiệp không. Xin luật sư giải đáp giúp tôi với ạ.

Câu trả lời của luật sư về quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1.Cơ sở pháp lý về quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp

2. Nội dung tư vấn về quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi tư vấn về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Cụ thể bạn muốn biết bạn đang được bảo lưu 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1 đến tháng 11/2016 và bạn tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 9/2018 đến hết tháng 2/2019 thì có được nhận bảo hiểm thất nghiệp hay không. Đối với yêu cầu trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp:

     Theo quy định tại khoản 2 điều 49 luật việc làm 2013 về điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp thì:

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

     Theo như thông tin bạn đã cung cấp bạn được bảo lưu 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2016 và đến tháng 9/2018 bạn lại tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp đến tháng 2/2019. Như vậy trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động từ 5/2017 đến 4/2019 bạn đã đóng được 6 tháng bảo hiểm thất nghiệp. Vì vậy bạn không đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để hưởng bảo hiểm thất nghiệp là đóng tối thiểu 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động. Để được hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì ít nhất bạn phải đi làm và đóng thêm 6 tháng bảo hiểm thất nghiệp nữa mới đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp

Quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp

     KẾT LUẬN: Đối với trường hợp của bạn được bảo lưu 11 tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 1/2016 đến tháng 11/2016 và bạn tiếp tục đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2019 thì bạn không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do không đủ điều kiện về thời gian để hưởng trợ cấp thất nghiệp.

  Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về quy định về thời gian đóng BHTN để hưởng trợ cấp thất nghiệp quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email:lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                   Chuyên viên: Hoài Thương