Quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản

Quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sản được căn cứ quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2014, cụ thể như sau:

CHUYỂN NHƯỢNG DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN

Kiến thức của bạn:

Điều kiện và thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung kiến thức:

1. Điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản

     Điều kiện chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản được quy định tại Điều 49 Luật kinh doanh bất động sản, cụ thể:

1.1 Điều kiện đối với dự án bất động sản được chuyển nhượng

Cần có các điều kiện sau:

  • Dự án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đã có quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng được phê duyệt;
  • Dự án, phần dự án chuyển nhượng đã hoàn thành xong việc bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đối với trường hợp chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phải xây dựng xong các công trình hạ tầng ký thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt;
  • Dự án không có tranh chấp về quyền sử dụng đất, không bị kê biên để đảm bảo thi hành án hoặc để chấp hành quyết định hành chính của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
  • Không có quyết định thu hồi dự án, thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường hợp có vi phạm trong quá trình triển khai dự án thì chủ đầu tư phải chấp hành xong quyết định xử phạt.

1.2 Đối với chủ đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng dự án bất động sản

Khoản 2 và 3 Điều 49 quy định:

  • Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với toàn bộ hoặc phần dự án chuyển nhượng.
  • Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

2. Thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản

     Căn cứ quy định tại Điều 50 Luật kinh doanh bất động sản, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng dự án bất động sản thuộc về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

  • Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư.
  • Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.

     Ngoài ra, bạn có thể tham khảo bài viết:

     Tặng cho đất khi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất được không

     Cấp lại giấy chứng nhận khi có nhu cầu do đăng ký biến động quyền sử dụng đất

     Để được tư vấn chi tiết về Quy định của pháp luật về chuyển nhượng dự án bất động sảnquý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn.