Quy định chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước

Quy định chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước như thế nào. Người được tuyển dụng vào doanh nghiệp này có phải là viên chức không

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG KHI LÀM VIỆC Ở DOANH NGHIỆP CÓ VỐN NHÀ NƯỚC

Câu hỏi của bạn về chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước

      Chào luật sư, luật sư cho tôi hỏi các tổng công ty, doanh nghiệp mà có vốn cổ phần nhà nước >51% ( nhà nước giữ quyền chi phối) thì khi tuyển dụng việc làm thì thi vào doanh nghiệp nhà nước được coi là Viên chức đúng không? Và những doanh nghiệp có vốn nhà nước >51% đó thì cán bộ nhân viên và tiền lương là thuộc biên chế nhà nước hay doanh nghiệp? Mình xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của luật sư về chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước

      Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề này như sau:

1. Cơ sở pháp lý về chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước

2. Nội dung tư vấn về chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước

     Theo yêu cầu của bạn, bạn muốn biết doanh nghiệp mà có vốn cổ phần nhà nước >51% thì khi tuyển dụng việc làm thì thi vào doanh nghiệp nhà nước được coi là viên chức không? Và những doanh nghiệp có vốn nhà nước >51% đó thì cán bộ nhân viên và tiền lương là thuộc biên chế nhà nước hay doanh nghiệp. Đối với yêu cầu tư vấn trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

2.1. Người lao động trong doanh nghiệp có vốn nhà nước

    Theo quy định của luật doanh nghiệp 2014:

Doanh nghiệp nhà nước là doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

     Như vậy doanh nghiệp có vốn trên 50% không phải là doanh nghiệp nhà nước.

     Đồng thời theo quy định của luật viên chức 2010:

Điều 2. Viên chức

Viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

     Đơn vị sự nghiệp công lập được hiểu là tổ chức do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, cung cấp dịch vụ công, phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, y tế, nghiên cứu khoa học, văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin truyền thông và các lĩnh vực sự nghiệp khác được pháp luật quy định. Như vậy doanh nghiệp có vốn nhà nước không phải là đơn vị sự nghiệp công lập và người được tuyển dụng vào doanh nghiệp có vốn nhà nước không phải là viên chức.

Chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước

2.2. Quy định về tiền lương đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn nhà nước

Theo quy định của nghị định 53/2016/NĐ-CP:

Điều 5. Về tiền lương của người lao động

5. Công ty xây dựng quy chế trả lương và phân phối tiền lương cho người lao động gắn với mức độ đóng góp, hiệu quả thực hiện công việc của người lao động.

     Như vậy, tiền lương của người lao động được tuyển dụng vào doanh nghiệp là do doanh nghiệp xây dựng thang lương, bảng lương và phụ thuộc vào tiền lương được ghi trong hợp đồng lao động chứ không áp dụng lương theo hệ số lương viên chức.

     KẾT LUẬN: Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước không được xem là doanh nghiệp nhà nước. Người lao động được tuyển dụng vào doanh nghiệp được hưởng lương theo hợp đồng, thang lương bảng lương của doanh nghiệp chứ không hưởng lương theo hệ số lương viên chức.

     Bài viết tham khảo: 

        Để được tư vấn chi tiết về chế độ tiền lương khi làm việc ở doanh nghiệp có vốn nhà nước, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

   Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

                                                                                                                    Chuyên viên: Hoài Thương