Phụ cấp trong thời gian biệt phái ai sẽ là người trả cho công chức

Phụ cấp trong thời gian biệt phái ai sẽ là người trả cho công chức :Cơ quan cử công chức đi biệt phái có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác

PHỤ CẤP TRONG THỜI GIAN BIỆT PHÁI

Câu hỏi của bạn:     

Kính gửi cơ quan Luật Toàn Quốc!

Chúng tôi nhờ cơ quan tư vấn giúp đối với trường hợp công chức biệt phái như sau:

Trường hợp công chức này đang giữ vị trí Phó trưởng phòng một phòng chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước, hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3; có quyết định biệt phái thời hạn 3 năm đến làm nhiệm vụ tại một đơn vị sự nghiệp (trong cùng một cơ quan) và không bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý ở đơn vị đến biệt phái thì chế độ chi trả phụ cấp trách nhiệm 0,3 đối với đồng chí này như thế nào trong thời gian biệt phái? Trân trọng cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Luật công chức 2008
  • Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức 

Nội dung tư vấn phụ cấp trong thời gian biệt phái

1. Biệt phái công chức là gì ?

     Theo khoản 2 Điều 7 Luật công chức quy định: ”  Biệt phái là việc công chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị này được cử đến làm việc tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác theo yêu cầu nhiệm vụ. “

     Như vậy, hiểu một cách đơn giản, biệt phái là việc một công chức đang làm việc ổn định tại  một cơ qua, tổ chức, đơn vị nhưng do tính chất công việc hoặc do có quyết định của cấp trên cử đến làm việc tại một tổ chức khác tạm thời.

phụ cấp trong thời gian biệt phái

phụ cấp trong thời gian biệt phái

2. Phụ cấp trong thời gian biệt phái ai sẽ là người trả cho công chức 

     Để biết phụ cấp trong thời gian biệt phái ai sẽ là người trả cho công chức ta tìm hiểu những nội dung sau:

a. Chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái 

     Chế độ, chính sách đối với công chức được biệt phái được quy định cụ thể tại Khoản 3 Điều 36 và khoản 4 Điều 38 Nghị định 24/2010/NĐ-CP  như sau:

     Tại khoản 3 Điều 36 quy định: ” Công chức được cử biệt phái chịu sự phân công, bố trí, đánh giá, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi được biệt phái đến và vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị cử biệt phái. Cơ quan, tổ chức, đơn vị cử công chức biệt phái có trách nhiệm bố trí công việc phù hợp cho công chức khi hết thời hạn biệt phái, có trách nhiệm trả lương và bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái. “

     Tại Khoản 4 Điều 38 quy định: ” Công chức được biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.” 

     Theo quy định của pháp luật như trên, công chức được biệt phái sẽ chịu sự phân công, bố trí, kiểm tra, đánh giá của cơ quan, tổ chức nơi được biệt phái đến. Công chức được biệt phái vẫn thuộc biên chế của cơ quan, tổ chức cử đi biệt phái, hưởng lương từ cơ quan, tổ chức này và được bảo đảm các quyền lợi khác của công chức được cử biệt phái. Trong trường hợp được biêt phái tại những nơi có điều kiện khó khăn hơn sẽ được hưởng các chế độ, chính sách nơi đây.

b. Phụ cấp trong thời gian biệt phái ai sẽ là người trả cho công chức trường hợp của bạn

     Trường hợp của bạn công chức này đang giữ vị trí phó trưởng phòng một phòng chuyên môn thuộc cơ quan quản lý nhà nước, hưởng phụ cấp trách nhiệm 0,3; có quyết định biệt phái thời hạn 3 năm đến làm nhiệm vụ tại một đơn vị sự nghiệp và không bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý ở đơn vị đến biệt phái .

     Căn cứ vào quy định của pháp luật thì trong thời hạn 3 năm đi biệt phái, phụ cấp trong thời gian biệt phái của công chức này như sau: Cơ quan cử công chức đi biệt phái có trách nhiệm trả lương và phụ cấp cho công chức biệt phái và bảo đảm các quyền lợi khác cho công chức này, trường hợp chuyển đến nơi có mức phụ cấp thấp hơn thì được hưởng mức phụ cấp 0,3; hơn thế nữa nếu công chức này được cử đi biệt phái đến làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật.

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung phụ cấp trong thời gian biệt phái ai sẽ là người trả cho công chức  quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật công chức  24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

Xin chân thành cảm ơn.