Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn 2020

Tôi tham gia công tác đào tạo ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được 5 năm. Tôi muốn được hưởng phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn [...]

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

Câu hỏi của bạn về quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn. Tôi tham gia công tác đào tạo ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn được 5 năm. Tôi muốn hỏi tôi được hưởng phụ cấp công tác lâu năm là bao nhiêu?

Câu trả lời của luật sư về quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

2. Nội dung tư vấn về quy định về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

     Đối với những cán bộ công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn luôn được nhà nước quan tâm hỗ trợ ổn định đời sống để công tác. Cụ thể:

     2.1 Đối tượng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm

     Điều 2 Nghị định 76/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng được hưởng phụ cấp công tác lâu năm bao gồm: 

     Thứ nhất: Cán bộ, công chức, viên chức (kể cả người tập sự) trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội từ trung ương đến cấp xã;

     Thứ hai: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội quy định tại Nghị đnh số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

     Thứ ba: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam;

     Thứ tư: Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, công nhân công an và lao động hợp đồng hưởng lương từ ngân sách nhà nước thuộc Công an nhân dân;

     Thứ năm: Người làm việc trong tổ chức cơ yếu;

     Thứ sáu: Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn

     2.2 Mức hưởng phụ cấp công tác lâu năm

     Điều 5 Nghị đinh 76/2019/NĐ-CP quy định về mức hưởng phụ cấp công tác lâu năm như sau:

     Thứ nhất: Mức 0,5 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 5 năm đến dưới 10 năm;

     Thứ hai: Mức 0,7 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm đến dưới 15 năm;

     Thứ ba: Mức 1,0 áp dụng đối với người có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 15 năm trở lên.

      Như vậy, nếu bạn công tác được 5 năm ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn thì mỗi tháng bạn có thể được hỗ trợ mức 0,5 lần mức lương cơ sở.

     Ngoài ra bạn có thể tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về phụ cấp công tác lâu năm ở vùng khó khăn, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung