Phân biệt đại diện và giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành

Phân biệt đại diện và giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành, Giám hộ và đại diện là những chế định quan trọng trong Bộ luật dân sự ...

Phân biệt đại diện và giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành

Kiến thức của bạn:

     Phân biệt đại diện và giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

  • Bộ Luật dân sự 2015

Nội dung tư vấn: Phân biệt đại diện và giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành

Bộ luật dân sự 2015 quy đinh về giám hộ như sau:

Điều 46. Giám hộ

     “1. Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).

     2. Trường hợp giám hộ cho người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì phải được sự đồng ý của người đó nếu họ có năng lực thể hiện ý chí của mình tại thời điểm yêu cầu.

     3. Việc giám hộ phải được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

     Người giám hộ đương nhiên mà không đăng ký việc giám hộ thì vẫn phải thực hiện nghĩa vụ của người giám hộ”.

Bộ luật dân sự 2015 quy định về đại diện như sau:

     Điều 134. Đại diện

    “1. Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

     2. Cá nhân, pháp nhân có thể xác lập, thực hiện giao dịch dân sự thông qua người đại diện. Cá nhân không được để người khác đại diện cho mình nếu pháp luật quy định họ phải tự mình xác lập, thực hiện giao dịch đó.

     3. Trường hợp pháp luật quy định thì người đại diện phải có năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự phù hợp với giao dịch dân sự được xác lập, thực hiện”

     Giám hộ và đại diện là những chế định quan trọng trong Bộ luật dân sự nói riêng và hệ thống pháp luật nói chung. Những quy định chi tiết của Bộ luật dân sự về giám hộ và đại diện đã phần nào đáp ứng đòi hỏi cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống, góp phần không nhỏ trong việc tạo lập một định chế pháp lý thống nhất, giải quyết hiệu quả những nhu cầu trong nhân dân liên quan đến việc giám hộ, việc bảo vệ quyền lợi của người yếu thế cũng như xác lập một quan hệ đại diện giữa các chủ thể trong giao dịch dân sự.

     Với tầm quan trọng như vậy song không nhiều người biết được sự khác nhau giữa 2 chế định này, nắm bắt được nguyên vọng trên công ty luật Toàn Quốc sẽ giúp bạn đọc phân biệt cụ thể 2 chế định trên

Phân biệt đại diện và giám hộ

Phân biệt đại diện và giám hộ

Phân biệt đại diện và giám hộ theo quy định của pháp luật hiện hành

 

Tiêu chí Giám hộ Đại diện
Cơ sở pháp lý Được quy định từ điều 46 – điều 63 BLDS năm 2015 Được quy định từ điều 134 – điều 143 BLDS năm 2015
Định nghĩa Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ  Đại diện là việc cá nhân, pháp nhân (sau đây gọi chung là người đại diện) nhân danh và vì lợi ích của cá nhân hoặc pháp nhân khác (sau đây gọi chung là người được đại diện) xác lập, thực hiện giao dịch dân sự
Bản chất 

 – Chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất NLHVDS

– Thay người được giám hộ tham gia vào các giao dịch dân sự

 Nhân danh người được đại diện để thực hiện các quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ cho người được đại diện
Phân loại 

Giám hộ được chia làm 2 loại là:

+ Giám hộ đương nhiên 

+ Giám hộ cử

Đại diện được chia làm 2 loại là:

+ Đại diện theo pháp luật

+ Đại diên theo quyền

Đối tượng 

– Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

– Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất NLHVDS; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế NLHVDS; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

– Người mất NLHVDS;

– Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

– Con chưa thành niên

– Người được giám hộ

– Người do Tòa án chỉ định

– Người được pháp nhân chỉ định theo điều lệ

– Người có thẩm quyền đại diện theo quy định pháp luật

– Người do Tòa án chỉ định trong quá trình tố tụng tại Tòa án.

Chủ thể thực hiện 

– Cá nhân

– Pháp nhân

 – Cá nhân

– Pháp nhân

Quyền và nghĩa vụ khi tham gia giám hộ và đại diện  Đối với giám hộ thì họ được thực hiện toàn bộ các quyền khi giám hộ. Trong số những quyền mà họ có thì đáng chú ý là người giám hộ có quyền quản lý và sử dụng tài sản của người được giám hộ (nếu có) để xác lập, thực hiện các giao dịch dân sự và dử dụng tài sản đó để chi tiêu cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng người được giám hộ. Trong số các nghĩa vụ mà người giám hộ phải thực hiện thì nổi bật lên nghĩa vụ chăm sóc, giáo dục hoặc bảo đảm việc điều trị bệnh cho người được giám hộ  Đối với người đại diện thì quyền và nghĩa vụ của họ gắn liền với phạm vi được dại diện, người đại diện chỉ được thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện

     Trên đây là quy định của pháp luật về thời gian được tạm hoãn phiên tòa là bao lâu. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Luật Toàn Quốc qua Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ hoặc gửi thư về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.                                    

Liên kết tham khảo: