Chấm dứt việc giám hộ và hậu quả pháp lý

giám hộ là chế định quan trọng, bài viết dưới đây phân tích về các trường hợp chấm dứt việc giám hộ và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt giám hộ

CHẤM DỨT VIỆC GIÁM HỘ VÀ HẬU QUẢ PHÁP LÝ

Kiến thức của bạn:

     Các quy định cần biết về chấm dứt việc giám hộ và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt giám hộ

Kiến thức của Luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn:

   Giám hộ là một chế định quan trọng trong Bộ luật Dân sự 2015, đó là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Giám hộ là một quan hệ pháp luật, có phát sinh, diễn biến và chấm dứt. Bài viết dưới đây phân tích cụ thể về các trường hợp chấm dứt giám hộ và hậu quả pháp lý của việc chấm dứt giám hộ.

chấm dứt việc giám hộ và hậu quả pháp lý

chấm dứt việc giám hộ và hậu quả pháp lý

  1. Các trường hợp chấm dứt giám hộ

  •  Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

   Người được giám hộ có thể là người chưa thành niên hoặc người khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Khi người được giám hộ đến tuổi thành niên hoặc lấy lại được năng lực hành vi dân sự của mình thì quan hệ giám hộ kết thúc. Ví dụ: Nguyễn Văn A là người giám hộ của Vũ Thi C từ khi C 13 tuổi. Đến khi C tròn 18 tuổi thì A chấm dứt việc giám hộ cho C. Hay do sang chấn tâm lý mà M không có khả năng nhận thức hành vi dẫn đến mất năng lực hành vi dân sự, trong thời gian đó N là người giám hộ của M. Sau một thời gian điều trị M đã lấy lại được khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi nên N chấm dứt việc giám hộ của M.Người được giám hộ chếtNgười được giám hộ chết có thể là người đó chết hoặc bị Tòa án tuyên bố chết. Trong cả hai trường hợp thì quan hệ giám hộ cũng chấm dứt.

  • Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình.

   Một trong các trường hợp để được giám hộ là người chưa thành niên có cha mẹ nhưng cha mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, cha mẹ đều khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi, cha mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, cha mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con hoặc cha mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ. Như vậy, khi cha mẹ đã đủ điều kiện thực hiện quyền của mình, như có năng lực hành vi dân sự, Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố hạn chế quyền đối với con đã tuyên trước đó hoặc cha mẹ hủy yêu cầu có người giám hộ của mình thì việc giám hộ giữa người giám hộ và người được giám hộ trong những trường hợp này cũng chấm dứt.

  • Người giám hộ được nhận làm con nuôi

   Theo quy định của pháp luật về nhận con nuôi thì cha mẹ nuôi sẽ đương nhiên trở thành người đại diện theo pháp luật của người được giám hộ. Như vậy, khi đó người giám hộ không còn phải chịu trách nhiệm về việc giám hộ nữa và quan hệ giám hộ cũng chấm dứt.

  1. Hậu quả pháp lý của việc chấm dứt việc giám hộ

  • Người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ

Trường hợp người được giám hộ đã có năng lực hành vi dân sự đầy đủ thì trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người được giám hộ.

  • Người được giám hộ chết

   Trường hợp người được giám hộ chết thì trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản với người thừa kế hoặc giao tài sản cho người quản lý di sản của người được giám hộ, chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho người thừa kế của người được giám hộ; nếu hết thời hạn đó mà chưa xác định được người thừa kế thì người giám hộ tiếp tục quản lý tài sản của người được giám hộ cho đến khi tài sản được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa kế và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ.

  • Cha, mẹ của người được giám hộ là người chưa thành niên đã đủ điều kiện để thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình hoặc Người giám hộ được nhận làm con nuôi

   Trong trường hợp này, trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày chấm dứt việc giám hộ, người giám hộ thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch dân sự vì lợi ích của người được giám hộ cho cha, mẹ của người được giám hộ.

   Việc thanh toán tài sản và chuyển giao quyền, nghĩa vụ được lập thành văn bản với sự giám sát của người giám sát việc giám hộ.

   Trên đây là ý kiến tư vấn pháp luật của chúng tôi. Nếu còn bất cứ vướng mắc nào, bạn vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn luật dân sự miễn phí 24/7: 19006500 để gặp trực tiếp luật sư tư vấn và  để  yêu cầu  cung cấp dịch vụ. Hoặc Gửi nội dung tư vấn qua email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi rất mong nhận được các ý kiến đóng góp của bạn. Chúng tôi luôn mong nhận được ý kiến đóng góp của mọi người để chúng tôi ngày càng trở lên chuyên nghiệp hơn.

    Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của mọi người.

    Trân trọng ./.

     Liên kết ngoài tham khảo: