Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất

Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất. Ở nước ta, đất đai là một tài sản đặc biệt, nó không phải là của riêng ai mà thuộc sở hữu toàn dân...

HÀNH VI BỊ NGHIÊM CẤM TRONG VIỆC SỬ DỤNG ĐẤT

Kiến thức của bạn:

     Kính thưa luật sư, tôi muốn hỏi những hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất là những hành vi nào? Và nếu có những hành vi đó thì bị xử phạt ra sao?

Kiến thức của luật sư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý

Nội dung tư vấn về những hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất.

     1. Nguyên tắc sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

     Ở nước ta, đất đai là một tài sản đặc biệt, nó không phải là của riêng ai mà thuộc sở hữu toàn dân và Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu. Mỗi một cá nhân, tổ chức… muốn xác lập quyền sử dụng đất thì phải được Nhà nước trao quyền sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích đất đó. Việc Nhà nước thống nhất quản lý đất đai được thực hiện thông qua nguyên tắc sử dụng đất được quy định tại Điều 6 Luật đất đai 2013 như sau:

     Điều 6. Nguyên tắc sử dụng đất

“1. Đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đúng mục đích sử dụng đất.

2. Tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh.

3. Người sử dụng đất thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình trong thời hạn sử dụng đất theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.”

     Việc thực hiện theo quy tắc này nhằm đảm bảo cho việc sử dụng đất có hiệu quả, tránh tình trạng đất trống đồi trọc hay đất bỏ hoang gây lãng phí tài nguyên thiên nhiên của đất nước.

Hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất

Hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất

2. Hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất.

     Hành vi bị nghiêm cấm được hiểu là những hành vi không được pháp luật cho phép thực hiện bởi những lý do khác nhau, và nếu vi phạm thì sẽ có các chế tài để xử lý.

2.1. Hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất

     Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất được quy định cụ thể tại Điều 12 Luật đất đai năm 2013 bao gồm 10 trường hợp sau:

  • Lấn, chiếm, hủy hoại đất đai: là hành vi thay đổi mốc giới thửa đất theo hướng là tăng diện tích đất so với diện tích có trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; việc hủy hoại đất đã vi phạm nguyên tắc sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường và không làm tổn hại đến lợi ích chính đáng của người sử dụng đất xung quanh được quy định tại khoản 2 Điều 6 Luật đất đai năm 2013.

  • Vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố: việc thực hiện đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố tại địa phương góp phần sử dụng đất có hiệu quả và đảm bảo quản lý thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền. Chính vì vậy, việc vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất sẽ làm ảnh hưởng tới quá trình quản lý và sử dụng đất.

  • Không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích: để tránh tình trạng lãng phí tài nguyên thiên nhiên làm ảnh hưởng đến lợi ích chung của Nhà nước, việc không sử dụng đất, sử dụng đất không đúng mục đích được coi là một trong những hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất là hoàn toàn phù hợp.

  • Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất:

  • Nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức đối với hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Luật đất đai: đối với mỗi loại đất sẽ có một hạn mức giao đất khác nhau để đảm bảo cho việc sử dụng đất có hiệu quả; đồng thời nhằm đảm bảo công bằng cho các cá nhân, tổ chức… trong việc sử dụng đất. Do đó, việc chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp vượt hạn mức sẽ gây khó khăn trong quá trình quản lý và sử dụng.

  • Sử dụng đất, thực hiện giao dịch về quyền sử dụng đất mà không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền: cá nhân, tổ chức… được Nhà nước trao quyền sử dụng đất thông qua việc cấp giấy chứng nhận, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là thể hiện việc ghi nhận những quyền và nghĩa vụ của các chủ thể đối với diện tích đất đó. Và cũng từ đó mà Nhà nước có thể quản lý dễ dàng các thông tin cũng như ghi nhận quyền cho người sử dụng đất. Nếu không đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì hiển nhiên sẽ không được ghi nhận quyền từ đó làm ảnh hưởng tới quyền lợi cũng như khó khăn trong quản lý của cơ quan có thẩm quyền.

  • Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước: không thể phủ nhận việc thực hiện nghĩa vụ tài chính trong lĩnh vực đất đai góp phần không nhỏ trong khoản ngân sách nhà nước; điều này góp phần đảm bảo thực hiện các hoạt động của các cơ quan; từ đó nâng cao công tác quản lý.

  • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để làm trái quy định về quản lý đất đai: 

  • Không cung cấp hoặc cung cấp thông tin về đất đai không chính xác theo quy định của pháp luật: việc cung cấp thông tin không chính xác thể hiện việc làm gian dối, sai lệch trong vấn đề quản lý của cơ quan có thẩm quyền. Do đó, đây được xem là hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất là hoàn toàn phù hợp.

  • Cản trở, gây khó khăn đối với việc thực hiện quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

2.2. Các hình thức xử phạt khi có các hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất.

     Người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, người có hành vi vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại cho Nhà nước, cho người khác, ngoài việc bị xử lý theo quy định của pháp luật còn phải bồi thường theo mức thiệt hại thực tế cho Nhà nước hoặc cho người bị thiệt hại.

     Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi về Những hành vi bị nghiêm cấm trong việc sử dụng đất. Nếu còn bất cứ vướng mắc gì, bạn vui lòng liên hệ Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6178 để gặp Luật sư tư vấn trực tiếp và yêu cầu cung cấp dịch vụ. Chúng tôi mong rằng sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn nữa để chúng tôi được ngày càng hoàn thiện hơn.

     Xin chân thành cảm ơn sự đồng hành của quý khách hàng!

     Trân trọng./.