Thân nhân được truy lĩnh mai táng phí có đúng không?

Thân nhân được truy lĩnh mai táng phí có đúng không, quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến

Truy lĩnh mai táng phí

Câu hỏi của bạn: 

     Người hoạt động kháng chiến được tặng thưởng Huân chương của Chủ tịch nước nhưng đã chết năm 2003 gia đình chưa được nhận tiền mai táng phí. Đến nay 2018 gia đình đề nghị cấp mai táng phí thì có giải quyết được không? Theo văn bản nào?

Câu trả lời của Luật sư:

    Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về truy lĩnh mai táng phí cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về truy lĩnh mai táng phí

     1. Quy định của pháp luật về ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến

     Theo Điều 20 Pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994 quy định người hoạt động kháng chiến như sau: ” Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh này là người tham gia kháng chiến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương tổng kết thành tích kháng chiến.”

     Căn cứ vào Điều 21 Pháp  lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sỹ và gia đình liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng năm 1994  quy định các chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế như sau:” Người hoạt động kháng chiến đến tuổi 60 đối với nam, 55 tuổi đối với nữ được hưởng trợ cấp hàng tháng hoặc trợ cấp một lần tính theo thâm niên tham gia kháng chiến do Chính phủ quy định. Người hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phải là người hưởng lương, lương hưu, trợ cấp mất sức dài hạn thì khi chết, người tổ chức mai táng được cấp tiền lễ tang, chôn cất.”

     Theo đó, nếu người nhà bạn khi còn sống hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phải là người hưởng lương, lương hưu, trợ cấp mất sức dài hạn và đáp ứng điều kiện khi mất ngoài 60 tuổi đối với nam, 55 tuổi đối với nữ thì gia đình bạn được cấp tiền lễ tang, chôn cất.

     Mai táng phí gia đình bạn được nhận vào thời điểm năm 2003 sẽ căn cứ vào Khoản 3 Điều 58 Nghị định 28/CP như sau:” 3/ Khi người hoạt động kháng chiến đang hưởng trợ cấp hàng tháng mà không phải là người hưởng lương, lương hưu, trợ cấp mất sức dài hạn thì khi chết, người tổ chức mai táng được cấp tiền lễ tang, chôn cất mức 960.000 đồng.”

     Và nếu người nhà bạn không đáp ứng được các điều kiện đã nêu thì gia đình bạn sẽ không được cấp mai táng phí.

truy lĩnh mai táng phí

truy lĩnh mai táng phí

     2. Thân nhân có được truy lĩnh mai táng phí không

     Vì thông tin bạn cung cấp chưa đầy đủ nên sẽ có hai trường hợp như sau:

     – Trường hợp 1: Khi người nhà bạn mất năm 2003 mà từ đó đến nay chưa làm thủ tục hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí thì để truy lĩnh mai táng phí, bạn sẽ thực hiện theo trình tự sau:

     + Bước 1: Đại diện thân nhân hoặc người tổ chức mai táng lập bản khai theo mẫu  kèm bản sao giấy chứng tử gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

     + Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận bản khai và giấy chứng tử, có trách nhiệm xác nhận bản khai, gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

     + Bước 3: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ, có trách nhiệm kiểm tra, lập phiếu báo giảm và tổng hợp danh sách gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

     + Bước 4: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định, có trách nhiệm đối chiếu, ghép hồ sơ người có công đang quản lý với hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần và ra quyết định.

     Trong đó hồ sơ đề nghị hưởng mai táng phí gồm:

     + Bản khai của đại diện thân nhân (kèm biên bản ủy quyền) hoặc người tổ chức mai táng (Mẫu TT1).

     + Bản sao Giấy chứng tử.

     + Hồ sơ người có công với cách mạng.

     – Trường hợp 2: Khi người nhà bạn mất năm 2003, gia đình đã làm hồ sơ đề nghị được nhận mai táng phí mà đến nay chưa được nhận thì để truy lĩnh mai táng phí, bạn làm đơn kiến nghị gửi cán bộ phụ trách chính sách xã hội của xã  để yêu cầu trả lời rõ ràng về vấn đề này. Nếu cán bộ phụ trách chính sách xã hội cấp xã không giải quyết thì bạn có thể làm đơn gửi tới Phòng lao động- thương binh và xã hội nơi cư trú để yêu cầu giải quyết và làm rõ vấn đề chậm chi trả mai táng phí cho gia đình bạn.

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về truy lĩnh mai táng phí, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.