Nhà nước thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư

Nhà nước thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư được quy định tại Luật đất đai 2013, Nghị định 47/2014/NĐ-CP, cụ thể:

THU HỒI MỘT PHẦN ĐẤT CÓ ĐƯỢC BỒI THƯỜNG ĐẤT TÁI ĐỊNH CƯ

Câu hỏi của bạn về vấn đề thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư:

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi muốn nhờ Luật sư tư vấn giúp như sau:

Tôi có hơn 100m2 đất ở nay bị nhà nước thu hồi một phần để làm đường. Tôi muốn biết khi bị thu hồi một phần thì tôi có được bồi thường đất tái định cư không?

Mong sớm nhận được câu trả lời của Luật sư! Tôi xin chân thành cảm ơn!

Câu trả lời của Luật sư về vấn đề thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư:

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về vấn đề thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về vấn đề có được bồi thường đất tái định cư như sau:

1. Cơ sở pháp lý về vấn đề thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư:

2. Nội dung tư vấn về vấn đề thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư:

     Khoản 12 Điều 3 Luật đất đai 2013 có quy định: “Bồi thường về đất là việc Nhà nước trả lại giá trị quyền sử dụng đất đối với diện tích đất thu hồi cho người sử dụng đất.”. Theo đó, khi bị Nhà nước thu hồi đất, nếu đủ điều kiện để được bồi thường về đất thì người sử dụng đất được bồi thường bằng đất hoặc được bồi thường bằng tiền. Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất ở được quy định cụ thể như sau:

Tại Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013 có quy định:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư

thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư

Quy định này được hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP:

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam khi Nhà nước thu hồi đất ở mà có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì việc bồi thường về đất được thực hiện như sau:

a) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở tái định cư;

b) Trường hợp thu hồi hết đất ở hoặc phần diện tích đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà hộ gia đình, cá nhân còn đất ở, nhà ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất ở thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

     Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, việc bồi thường khi thu hồi một phần đất ở được thực hiện theo một trong hai trường hợp sau đây:

     Trường hợp 1: phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh; hộ gia đình, cá nhân không còn nhà ở, đất ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi thì được bồi thường bằng nhà ở hoặc đất ở tái định cư;

     Trường hợp 2: phần diện tích đất ở còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở theo quy định của UBND cấp tỉnh; hộ gia đình, cá nhân còn nhà ở, đất ở khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi; địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét bồi thường bằng đất ở tái định cư;

     Do thông tin bạn cung cấp chưa rõ ràng, do đó để biết chính xác khi bị Nhà nước thu hồi một phần đất để làm đường, bạn có được bồi thường bằng đất tái định cư hay không, bạn cần cung cấp thêm thông tin về diện tích đất bị thu hồi; trên địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi có còn nhà ở, đất ở nào khác hay không…

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về vấn đề thu hồi một phần đất có được bồi thường đất tái định cư không quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.comChúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./. 

Chuyên viên: Quỳnh Mai