Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt NamĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam2 Câu hỏi của bạn về quy định về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam3 Câu […]

Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam
Đánh giá bài viết

Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

Câu hỏi của bạn về quy định về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

     Chào luật sư! Luật sư cho tôi hỏi về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Câu trả lời của luật sư về quy định về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam như sau:

1. Cơ sở pháp lý về quy định về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

2. Nội dung tư vấn về quy định về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

     Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài hưởng lương từ ngân sách nhà nước hoặc nguồn thu từ ngân sách nhà nước, phu nhân/phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài được hưởng chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp, chế độ bảo hiểm khám, chữa bệnh, thời gian làm việc và một số chế độ khác.

     2.1 Đối tượng là thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

     Điều 2 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định đối tượng là thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài gồm:

“1. Thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

2. Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc bảo đảm và thực hiện các chế độ theo quy định của Nghị định này.”

    Theo quy định pháp luật, những đối tượng là thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài sẽ được hưởng chế độ bao gồm:  thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phu nhân/phu quân và con chưa thành niên đi theo thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài; Các cơ quan, tổ chức có liên quan đến việc bảo đảm và thực hiện các chế độ theo quy định.

Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam

     2.2 Nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

     Điều 4 Nghị định 08/2019/NĐ-CP quy định nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam như sau:

     Thứ nhất: Chế độ sinh hoạt phí, phụ cấp, trợ cấp và các chế độ khác được xây dựng trên cơ sở nhu cầu vật chất và tinh thần, bảo đảm cuộc sống, sinh hoạt bình thường và bảo đảm việc hoàn thành tốt nhiệm vụ của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và phu nhân/phu quân, phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước, đặc thù công tác đi ngoại và hoàn cảnh cụ thể của địa bàn công tác.

     Thứ hai: Sinh hoạt phí được xác định như sau: Sinh hoạt phí bằng mức sinh hoạt phí cơ sở nhân với hệ số địa bàn nhân với chỉ số sinh hoạt phí, trong đó:

a) Mức sinh hoạt phí cơ sở được xác định trên cơ sở bảo đảm nhu cầu chung về ăn, chi tiêu thiết yếu và một số nhu cầu về văn hóa, tinh thn cho các thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, phù hợp với điều kiện kinh tế của Nhà nước và đặc thù công tác đối ngoại tại nước ngoài.

b) Hệ số địa bàn được xác định trên cơ sở tổng hợp các yếu tố về môi trường an ninh – chính trị, môi trường tự nhiên – khí hậu, môi trường văn hóa – xã hội, điều kiện giáo dục, điều kiện chăm sóc y tế, khoảng cách địa lý, mức độ đắt đỏ về giá cả sinh hoạt, cường độ công việc, thu hút địa bàn… của các địa bàn có trụ sở của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

c) Chỉ số sinh hoạt phí được xác định trên cơ sở chức danh tiêu chuẩn, chức vụ được bổ nhiệm tại cơ quan Việt Nam ở nước ngoài và hệ số lương hiện hưởng trong nước của thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài. Chỉ số sinh hoạt phí của phu nhân/phu quân được xác định theo chức danh tiêu chuẩn, chức vụ của chng/vợ là thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

    Thứ ba: Nguyên tắc áp dụng chế độ sinh hoạt phí:

a) Chế độ sinh hoạt phí được áp dụng thống nhất đối với thành viên cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

b) Người giữ chức vụ ngoại giao, chức danh cao hơn được hưởng chỉ số sinh hoạt phí cao hơn.

     Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nguyên tắc xác định chế độ với thành viên cơ quan Việt Nam, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc Gửi câu hỏi về địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

    Chuyên viên: Nguyễn Nhung