Nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công

Nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công: Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ,...

NGUYÊN TẮC HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG

Câu hỏi của bạn:  

     Chào Luật sư. Cho tôi xin hỏi trường hợp Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng có 2 con với chồng là liệt sĩ, vậy thì Mẹ được hưởng chế độ là 2 liệt sĩ hay 3 liệt sĩ. Xin cảm ơn. 

Câu trả lời của Luật sư:

     Chào bạn! Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Nghị định số: 31/2013/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
  • Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 

Nội dung tư vấn nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng

      Nghị định này hướng dẫn về điều kiện xác nhận, chế độ ưu đãi đối với người có công và thân nhân theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi tắt là Pháp lệnh); việc xử lý vi phạm; trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện Pháp lệnh.

1. Nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công

     Điều 3 Nghị định quy định về nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công như sau: 

“1. Thân nhân liệt sĩ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

2. Thân nhân của hai người có công từ trần trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

3. Thân nhân của một liệt sĩ đồng thời là thân nhân của hai người có công từ trần trở lên chỉ được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một liệt sĩ và trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một người có công từ trần.

4. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người có công từ trần chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ.

5. Thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng của một đối tượng trong trường hợp người có công với cách mạng từ trần thuộc hai đối tượng trở lên quy định tại Khoản 1 Điều 2 của Pháp lệnh...”

      Theo quy định như trên trường hợp Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng có 2 con với chồng là liệt sĩ thì sẽ được hưởng các chế độ đối với tất cả các liệt sĩ. Thân nhân của hai người có công từ trần trở lên được hưởng tối đa hai suất trợ cấp tiền tuất hàng tháng. Thân nhân của hai liệt sĩ trở lên đồng thời là thân nhân của người có công từ trần chỉ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân liệt sĩ…..

nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng

nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng

2. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng  quy định các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ như sau: 

“2. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm: 

a) Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử; 

b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng. 

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng….; 

     Như vậy, Là bà mẹ Việt Nam anh hùng có 2 con và có chồng là liệt sĩ thì được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo mức thân nhân của ba liệt sĩ. 

     Bạn có thể tham khảo bài viết sau:

     Để được tư vấn chi tiết về nội dung nguyên tắc hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân người có công quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.