Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với con của thân nhân liệt sĩ

Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với con của thân nhân liệt sĩ:con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc.

 HƯỞNG TRỢ CẤP TUẤT HÀNG THÁNG

Câu hỏi của bạn: 

      Xin luật gia tư vấn giúp em!

      Ba em là con liệt sĩ và đang bị tai biến nặng không còn khả năng lao động và không có thu nhập hàng tháng. Vậy ba em có được hưởng chế độ tuất liệt sĩ khuyết tật không ạ? Và nếu được ba em cần có những thủ tục nào ạ?

Câu trả lời của Luật sư:

Chào bạn!

Trước tiên, xin trân trọng cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn đến phòng tư vấn pháp luật qua email – Luật Toàn Quốc. Chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

  • Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005; sửa đổi bổ sung năm 2012
  • Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2013
  • Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH

Nội dung tư vấn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

1. Điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

      Căn cứ theo quy định tại điểm b, Khoản 2, Điều 14 Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng sửa đổi, bổ sung năm 2012 quy định về điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng :

“Điều 14

“2. Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

b) Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.”

      Như vậy, theo quy định của pháp luật người là thân nhân của liệt sĩ thì sẽ được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. Thân nhân bao gồm: cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sĩ, vợ hoặc chồng, con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên đang đi học ; bị khuyết tật từ nặng trở lên.

      Trường hợp của bạn, bố bạn là con liệt sĩ và đang bị tai biến nặng không còn khả năng lao động và không có thu nhập hàng tháng. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, con trên 18 tuổi của liệt sĩ muốn hưởng trợ cấp tuất hàng tháng phải là người đang đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng trở lên mới được hưởng chế độ. Do vậy, bố bạn nếu là người khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng thì đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng. 

     

hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

2. Thủ tục tiến hành hưởng trợ cấp tuất hàng tháng

      Hướng dẫn thủ tục này, Điều 6, Điều 7 thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH  hướng dẫn như sau: 

Thứ 1: 

” Điều 6. Hồ sơ hưởng chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ 

1. Giấy báo tử. 

2. Bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công”. 

3. Bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (Mẫu LS4) kèm các giấy tờ quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Thông tư này. 

4. Quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần khi báo tử trong trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân (Mẫu LS5).”

Thứ 2: Thủ tục giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sĩ

” 1. Đại diện thân nhân liệt sĩ có trách nhiệm lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã. (…) 

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật theo quy định của Luật Người khuyết tật và biên bản của Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhập (Mẫu TN) của Ủy ban nhân dân cấp xã và biên bản của Hội đồng y khoa cấp tỉnh.

Trường hợp liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng thì người thờ cúng lập bản khai tình hình thân nhân kèm biên bản ủy quyền và bản sao Bằng “Tổ quốc ghi công” gửi Ủy ban nhân dân cấp xã.

2. Ủy ban nhân dân cấp xã trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được bản khai, có trách nhiệm:

a) Chứng nhận bản khai tình hình thân nhân liệt sĩ (bao gồm cả trường hợp thân nhân hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng);

b) Gửi các giấy tờ theo quy định tại Khoản 1 Điều này đến Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

3. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 05 ngày kể từ ngày nhận được giấy tờ, có trách nhiệm tổng hợp, lập danh sách, gửi các giấy tờ theo quy định tại Khoản 2 Điều này đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

4. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ hợp lệ, có trách nhiệm ra quyết định cấp giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ và trợ cấp hàng tháng hoặc quyết định trợ cấp một lần

Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ hoặc bị khuyết tật nặng hoặc đặc biệt nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng nhưng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội giới thiệu giám định tại Hội đồng giám định y khoa cấp tỉnh và căn cứ vào kết luận giám định để ra quyết định.” 

      Như vậy, theo quy định của pháp luật, bạn có thể giải thích cho bố mình chuẩn bị hồ sơ, tiến hành thủ tục như trên. 

     Bạn có thể tham khảo các bài viết sau:

      Để được tư vấn chi tiết về nội dung điều kiện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng đối với con của thân nhân liệt sĩ quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp  luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178  để được tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn.