Người lao động phải đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản

Người lao động phải đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản4.3 (86.67%) 3 votes Xem mục lục của bài viết1 Đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản2 Câu hỏi về đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản:3 Câu trả lời về đóng BHXH bao lâu để được […]

Người lao động phải đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản
4.3 (86.67%) 3 votes

Đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản

Câu hỏi về đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản:

     Xin chào Luật Toàn Quốc!

     Tôi cần tư vấn rõ chế độ thai sản khi tham gia bảo hiểm xã hội.

     Tôi dự sinh T03/2019, từ T9/2018 tôi đã đóng BHXH, như vậy bắt đầu từ đầu T3/2019 tôi nghĩ để dưỡng sinh thì có được hưởng chế độ thai sản không ạ

     Xin cảm ơn.

Câu trả lời về đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản

     Chào bạn, Luật Toàn Quốc xin cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về việc đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn về đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản như sau:

1. Cơ sở pháp lý về đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản

2. Nội dung tư vấn về đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản

     Theo yêu cầu tư vấn của bạn, bạn cần chúng tôi tư vấn về vấn đề liên quan đến việc bạn có đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản hay không. Cụ thể ở đây, bạn đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 09/2018, và dự sinh vào cuối tháng 03/2019. Bạn không rõ thời gian đóng bảo hiểm của mình đã đủ hưởng chế độ thai sản hay chưa. Với câu hỏi trên, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau.

2.1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 

     Điều kiện hưởng chế độ thai sản được quy định cụ thể tại điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

“1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.”

     Như vậy, căn cứ vào quy định trên, có thể thấy, người lao động nữ để được hưởng chế độ thai sản khi sinh con, người lao động buộc phải tham gia tối thiểu là 06 tháng BHXH trong thời gian 12 tháng trước khi nghỉ sinh. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con được hướng dẫn tại khoản 1 điều 9 thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH như sau:

“1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau: a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này.”

     Căn cứ vào quy định trên, áp dụng vào trường hợp của bạn ta có: Bạn tham gia BHXH ở công ty từ tháng 09 năm 2018, dự sinh vào tháng 03 năm 2019 và có ý định nghỉ trước khi sinh từ đầu tháng 03 năm 2019. Điều này có nghĩa là tháng 03 năm 2019 bạn sẽ không được tham gia BHXH ở công ty, cũng như tháng 3 sẽ không được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con. Trong khoảng thời gian 12 tháng trước khi sinh con của bạn (được tính từ tháng 03 năm 2018 đến tháng 02 năm 2019), bạn đã đóng được 06 tháng BHXH (từ tháng 09/2018 đến tháng 02/2018). Do đó, bạn hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện được hưởng chế độ thai sản khi đã đóng đủ 6 tháng trong vòng 12 tháng trước khi nghỉ sinh.

Đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản

Đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản

2.2. Mức hưởng chế độ thai sản

     Mức hưởng chế độ thai sản được quy định cụ thể tại khoản 1 điều 39 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

“1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.”

     Như vậy, khi bạn sinh con, bạn sẽ được hưởng chế độ thai sản 6 tháng sau khi sinh. Trong 06 tháng nghỉ việc, bạn vẫn sẽ được hưởng lương do cơ quan BHXH chi trả. Mức lương được hưởng mỗi tháng tương ứng với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH từ tháng 9 năm 2018 đến tháng 2 năm 2019.

     Kết luận: Bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản khi đã đóng đủ 6 tháng tiền BHXH từ tháng 9/2018 đến tháng 2/2019. Trong khoảng thời gian nghỉ chế độ thai sản, bạn vẫn sẽ được hưởng lương. Mức tiền lương được hưởng mỗi tháng bằng mức tiền lương bình quân của 6 tháng trước khi nghỉ sinh.

     Tham khảo thêm bài viết:

     Để được tư vấn chi tiết về Đóng BHXH bao lâu để được chế độ thai sản, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được tư vấn chi tiết hoặc gửi câu hỏi về Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.

Chuyên viên Ngọc Linh