• Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội
 • Công ty Luật TNHH Toàn Quốc
 • MST: 0108718004

Luật sư tư vấn gọi: 1900 6500

Dịch vụ tư vấn trực tiếp: 0918243004

Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài chỉ được...

 • Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?
 • Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài
 • Tư vấn luật chung
 • 19006500
 • Tác giả:
 • Đánh giá bài viết

 VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP QUẢNG CÁO NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Kiến thức của bạn:

      Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam được quy định như thế nào?

 Căn cứ pháp luật:

Nội dung tư vấn:

      1. Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

      Theo quy định của Điều 41 Luật Quảng cáo năm 2012 quy định Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam, doanh nghiệp đó phải đáp ứng quy định của pháp Luật Việt nam. Cụ thể:

        "Điều 41. Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam 

      1. Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam.

      2. Văn phòng đại diện được hoạt động khi có giấy phép của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp nước ngoài đề nghị thành lập văn phòng đại diện.

      3. Văn phòng đại diện chỉ được xúc tiến quảng cáo, không được trực tiếp kinh doanh dịch vụ quảng cáo.

      4. Chính phủ quy định thẩm quyền, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam."

      Theo quy định trên, văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài được phép thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam. Văn phòng đại diện chỉ được hoạt động khi có giấy phép. Văn phòng đại diện không được trực tiếp kinh doanh dịch vụ quảng cáo mà chỉ được tiến hành xúc tiến quảng cáo. Để được thành lập văn phòng đại diện, doanh nghiệp cần tiến hành theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

      2. Hồ sơ, trình tự thủ tục, thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty quảng cáo tại Việt Nam.

       2.1 Hồ sơ cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện công ty quảng cáo tại Việt Nam

      Hồ sơ xin cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo tại Việt Nam gồm những giấy tờ sau:

      - Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện do người đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài ký theo mẫu do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định;

      - Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài được cơ quan có thẩm quyền nơi doanh nghiệp thành lập hoặc đăng ký kinh doanh xác nhận;

      - Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh được sự tồn tại và hoạt động của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong năm tài chính gần nhất;

      -Lưu ý:  Với bản sao giấy đăng kí kinh doanh hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài và báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc các tài liệu khác có giá trị tương đương phải dịch ra tiếng Việt và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng thực và thực hiện việc hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam. [caption id="attachment_36213" align="aligncenter" width="468"]Văn phòng đại diện thương nhân quảng cáo nước ngoài Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài[/caption]

      2.2 Trình tự, thủ tục thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam:

      Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài muốn thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam cần tiến hành theo trình tự, thủ tục sau :

      - Thẩm quyền cấp Giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện;

      - Trình tự thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện:

      + Nộp đơn xin cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi đặt Văn phòng đại diện. Số lượng hồ sơ: 1 bộ hồ sơ

      + Cấp giấy thành lập văn phòng đại diện 

       Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Trong thời hạn 10 (mười) ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện và gửi bản sao giấy phép đó đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

       Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi văn bản yêu cầu doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;

      - Trong thời hạn 45 (bốn mươi lăm) ngày, kể từ ngày được cấp Giấy phép, Văn phòng đại diện phải hoạt động và có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thời điểm bắt đầu hoạt động, địa điểm đặt trụ sở, số người Việt Nam, số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng đại diện, nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện.

      3. Trường hợp không cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

      Cơ quan có thẩm quyền không cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện cho doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài trong trường hợp:

      - Có bằng chứng cho thấy việc thành lập Văn phòng đại diện gây phương hại đến độc lập, chủ quyền quốc gia, an ninh, quốc phòng, truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam.

      - Không bổ sung đủ hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép.

      - Doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đã hoạt động ít nhất 01 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký;

      - Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doan nghiệp nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ;

      - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

      Bạn có thể xem thêm một số bài viết sau:

      >>>>  Quảng cáo thuốc theo quy định của pháp luật hiện hành

      >>>> Quy định về xử lý hành chính đối với vi phạm về quảng cáo sản phẩm, hàng hóa cấm quảng cáo.

Liên hệ Luật sư tư vấn về: Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 • Tư vấn qua Tổng đài 19006500: Đây là hình thức tư vấn hiệu quả và nhanh nhất, vì bạn có thể đặt thêm các câu hỏi về Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam. Chỉ sau một vài câu hỏi của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được giải quyết.
 • Tư vấn qua Zalo: Tư vấn về Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam qua số điện thoại zalo Luật Sư: 0931191033
 • Tư vấn qua Email: Gửi câu hỏi về Văn phòng đại diện doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam tới địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn.

     Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn!  

Liên kết tham khảo:

Tư vấn miễn phí gọi: 1900 6178