Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang theo quy định

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang. Người lao động đang làm việc hoặc sinh sống mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang [...]

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

Kiến thức của bạn:

  • Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

Kiến thức của luật sư:

Căn cứ pháp lý:

Nội dung tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

     1. Trình tự giải quyết bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

      Bước 1: Chuyên viên phòng BHTN và các Văn phòng BHTN- GTVL thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm theo dõi và xác định các trường hợp người lao động được tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp

      – Báo cáo bằng văn bản cụ thể các trường hợp được tiếp tục hưởng TCTN cho BGĐ Trung tâm GTVL và xin ý kiến dự thảo Quyết định tiếp tục hưởng TCTN.

      Bước 2:  Chuyên viên phòng BHTN và các Văn phòng BHTN- GTVL thuộc Trung tâm Giới thiệu việc làm Dự thảo Quyết định tiếp tục hưởng TCTN và trực tiếp trình BGĐ Sở LĐ–TB & XH ký Quyết định

     Sau khi Ban Giám đốc Sở ra quyết định tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp, Quyết định sẽ lập thành 04 gửi cho các đơn vị sau:

    – 01 bản gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh để thực hiện tiếp tục chi trả trợ cấp thất nghiệp;
    – 01 bản lưu tại Sở;
    – 01 bản gửi người lao động để thực hiện;
    – 01 bản lưu tại TT GTVL.

     Bước 3: Chuyển Quyết định các đơn vị, cá nhân có liên quan.

     b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

     c) Thành phần, số lượng hồ sơ:

    – Thành phần hồ sơ bao gồm:

    – Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

    d) Thời hạn giải quyết: 20 ngày tính theo ngày làm việc

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

    2. Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

    Thứ nhất: Đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo mẫu do Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.

     Thứ hai: Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của một trong các giấy tờ sau đây xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc:

     a) Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã hết hạn hoặc đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

     b) Quyết định thôi việc;

     c) Quyết định sa thải;

     d) Quyết định kỷ luật buộc thôi việc;

    đ) Thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

    Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp đối với hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng thì giấy tờ xác nhận về việc chấm dứt hợp đồng lao động là bản chính hoặc bản sao có chứng thực của hợp đồng đó.

    Thứ ba: Sổ bảo hiểm xã hội đã được cơ quan BHXH Quận/Huyện/Thành phố chốt thời gian đóng BHTN, BHXH (bản chính và bản photo)

    Thứ tư: Chứng minh nhân dân (bản photo).

     3. Nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang

     Người lao động đang làm việc hoặc sinh sống mà mong muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang thì có thể chuẩn bị 01 bộ hồ sơ đến trung tâm dịch vụ việc làm ở Hậu Giang tại:

     Địa chỉ: Võ Văn Kiệt, Phường 5, Vị Thanh, Hậu Giang (Gần đài phát thanh và truyền hình tỉnh Hậu Giang)

    Số điện thoại tư vấn bảo hiểm: 19006500

Bài viết tham khảo:

    Để được tư vấn về nơi nhận bảo hiểm thất nghiệp ở Hậu Giang, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật bảo hiểm 24/7: 1900 6178 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.