Nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH có đúng không

Nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH có đúng khôngĐánh giá bài viết Xem mục lục của bài viết1 Nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH2 Nội dung tư vấn về nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH2.1      1. Quy định của pháp luật về nghỉ thai sản được tính […]

Nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH có đúng không
Đánh giá bài viết

Nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH

Câu hỏi của bạn: 

     Tôi là viên chức nhà nước tôi muốn hỏi: Hiện nay tôi đang mang thai nhưng thai thấp và yếu nên tôi phải nghỉ điều trị tại chỗ trong thời gian từ 2-3 tháng. Vậy trong thời gian xin nghỉ tôi có được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và có được hưởng thâm niên theo quy định hay không?

Câu trả lời của Luật sư:

  Chào bạn, Luật Toàn Quốc cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi về nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH cho chúng tôi qua địa chỉ Email: lienhe@luattoanquoc.com. Với câu hỏi của bạn chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nội dung tư vấn về nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH

     1. Quy định của pháp luật về nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH

     Theo Khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH như sau:

     ” Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động.

     Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được ghi trên sổ BHXH theo mức tiền lương đóng BHXH của tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp trong thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản người lao động được nâng lương thì được ghi theo mức tiền lương mới của người lao động từ thời điểm được nâng lương.”

     Do đó, thời gian chị nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH, nhưng thời gian này không được tính là thời gian tham gia BHTN. Tuy nhiên, do thông tin chị cung cấp chưa đầy đủ nên theo Khoản 3 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội 2014:” Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.” thì trường hợp của chị sẽ có những khả năng sau đây:

     – Nếu chị đã tham gia BHXH từ đủ 12 tháng trở lên và đóng BHXH 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì thời gian chị phải nghỉ để điều trị cũng được tính là thời gian chị nghỉ thai sản, được hưởng đầy đủ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật do đó trong trường hợp này toàn bộ thời gian chị nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH.

     – Nếu chị trước đó tham gia BHXH chưa đủ 12 tháng hoặc không đóng BHXH 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì thời gian chị phải nghỉ để điều trị sẽ không được tính là thời gian chi được hưởng chế độ thai sản nên khoảng thời gian chị phải điều trị sẽ không được tính là thời gian chị tham gia BHXH.

nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH

nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH

     2. Nghỉ thai sản có được tính thâm niên không

     Theo Khoản 7 Điều 6 Nghị định 45/2013/NĐ-CP quy định nghỉ thai sản được coi là thời gian làm việc để tính thâm niên như sau:

     ” Thời gian được coi là thời gian làm việc của người lao động để tính số ngày nghỉ hằng năm:

     7. Thời gian nghỉ hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.”

     Theo đó thời gian chị nghỉ thai sản có được tính thâm niên hay không cũng sẽ có hai trường hợp như trên:

     – Nếu chị đã tham gia BHXH từ đủ 12 tháng trở lên và đóng BHXH 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì thời gian chị phải nghỉ để điều trị cũng được tính là thời gian chị nghỉ thai sản, được hưởng đầy đủ chế độ thai sản theo quy định của pháp luật do đó trong trường hợp này toàn bộ thời gian chị nghỉ thai sản được tính là thời gian làm việc để tính thâm niên.

     – Nếu chị trước đó tham gia BHXH chưa đủ 12 tháng hoặc không đóng BHXH 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì thời gian chị phải nghỉ để điều trị sẽ không được tính là thời gian chị được hưởng chế độ thai sản nên khoảng thời gian chị phải điều trị sẽ không được tính là thời gian chị làm việc để tính thâm niên.

     Để được tư vấn chi tiết về nghỉ thai sản được tính là tham gia BHXH, quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn pháp luật lao động 24/7: 19006500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ  Email: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

     Xin chân thành cảm ơn./