Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất mới nhất

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất mới nhấtĐánh giá bài viết NGHỊ ĐỊNH 44/2014/NĐ-CP CHÍNH PHỦ ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————- Số: 44/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT      Căn […]

Nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất mới nhất
Đánh giá bài viết

NGHỊ ĐỊNH 44/2014/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 44/2014/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014


NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT

     Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

     Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

     Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường,

     Chính phủ ban hành Nghị định quy định về giá đất.

     Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

     Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

     Nghị định này quy định phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh khung giá đất, bảng giá đất; định giá đất cụ thể và hoạt động tư vấn xác định giá đất.

     Điều 2. Đối tượng áp dụng

     1. Cơ quan thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đất đai; cơ quan có chức năng xây dựng, điều chỉnh, thẩm định khung giá đất, bảng giá đất, định giá đất cụ thể.

     2. Tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất, cá nhân hành nghề tư vấn xác định giá đất.

     3. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

     Điều 3. Giải thích từ ngữ

     Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

     1. Thửa đất trống là thửa đất mà tại thời điểm định giá không có nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

     2. Thu nhập ròng là thu nhập được xác định bằng cách lấy tổng thu nhập trừ đi tổng chi phí.

     3. Giá đất phổ biến trên thị trường là mức giá xuất hiện với tần suất nhiều nhất trong các giao dịch đã chuyển nhượng trên thị trường, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, giá đất xác định từ chi phí, thu nhập của các thửa đất có cùng mục đích sử dụng tại một khu vực và trong một khoảng thời gian nhất định.

……………………………………………………………………………………………………………………

     Bạn có thể xem chi tiết nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất tại:

    >>> Tải nghị định 44/2014/NĐ-CP quy định về giá đất

Bài viết tham khảo:

     Để được tư vấn chi tiết về nghị định 44/2014/NĐ-CP, quý khách vui lòng liên hệ tới tổng đài tư vấn pháp luật đất đai 24/7: 1900 6500 để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail: lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất.

    Luật Toàn Quốc xin chân thành cảm ơn./.