Mức bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn khi thu hồi đất tại Hải Phòng

Mức bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn khi thu hồi đất tại Hải PhòngĐánh giá bài viết BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN KHI THU HỒI ĐẤT TẠI HẢI PHÒNG Kiến thức của bạn: Mức bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn khi thu hồi đất tại Hải Phòng Kiến […]

Mức bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn khi thu hồi đất tại Hải Phòng
Đánh giá bài viết

BỒI THƯỜNG CÔNG TRÌNH KHÔNG ĐỦ TIÊU CHUẨN KHI THU HỒI ĐẤT TẠI HẢI PHÒNG

Kiến thức của bạn:

Mức bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn khi thu hồi đất tại Hải Phòng

Kiến thức của Luật sư:

Cơ sở pháp lý:

 • Quyết định số 2680/2014/QĐ-UBND quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố Hải Phòng.

Nội dung kiến thức về mức bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn khi thu hồi đất tại Hải Phòng:

     Mức bồi thường nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành khi thu hồi đất tại Hải Phòng được quy định tại Điều 12 Quyết định 2680/2014/QĐ-UBND của UBND Thành phố Hải Phòng như sau:

     Nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP được thực hiện như sau:

1. Các công trình phục vụ sản xuất kinh doanh trên đất phi nông nghiệp, đất nông nghiệp của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng có thời hạn theo hợp đồng hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

 • Trường hợp thu hồi trước thời hạn thì bồi thường công trình theo quy định tại Điều 11 Quy định này;
 • Trường hợp thu hồi khi đã hết thời hạn thì bồi thường bằng 50% giá trị hiện có của công trình;
 • Các công trình, vật kiến trúc sau khi đã tính toán bồi thường mà mức bồi thường nhỏ hơn 30% giá trị xây mới của nhà, công trình thì bồi thường, hỗ trợ bằng 30% giá trị theo Bộ đơn giá bồi thường nhà, công trình, vật kiến trúc do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành.
bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn

bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn

2. Đối với các nhà chòi được xây dựng trên đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

 • Nhà chòi được xây dựng để phục vụ trông coi bảo vệ sản xuất thì bồi thường 100% giá trị xây dựng mới;
 • Diện tích nhà chòi được tính bồi thường tối đa là 30m2(là diện tích xây dựng công trình trên đất, không bao gồm: bờ xây, bờ kè, lối đi, tường bao, tường rào);
 • Giới hạn số lượng nhà chòi để tính bồi thường:
  • Diện tích đất đến 05 ha: 01 nhà chòi;
  • Diện tích đất trên 05 ha đến 15 ha: 02 nhà chòi;
  • Diện tích đất trên 15 ha đến 20 ha: 03 nhà chòi;
  • Diện tích đất trên 20 ha: 04 nhà chòi.
  • Số lượng diện tích nhà chòi hoặc số lượng nhà chòi vượt quá theo quy định trên: hỗ trợ 50% giá trị xây dựng mới. Trường hợp đã có Quyết định hoặc Biên bản yêu cầu đình chỉ xây dựng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng vẫn cố tình xây dựng thì không bồi thường, hỗ trợ.

     Để được tư vấn chi tiết về mức bồi thường công trình không đủ tiêu chuẩn khi thu hồi đất tại Hải Phòng quý khách vui lòng liên hệ tới Tổng đài tư vấn Luật đất đai miễn phí 24/7: 1900.6500 để để được luật sư tư vấn hoặc gửi câu hỏi về địa chỉ Gmail:  lienhe@luattoanquoc.com. Chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ câu hỏi của quý khách một cách tốt nhất!

     Xin chân thành cảm ơn!